1/11/18 Vesterbro Anarkisterne: møde

A3hvidstjernene2PDF: plakat1
Vi tager tråden op fra sidste møde:
1: evt et nyt propagandablad, nu hvor Orkanen ikke produceres længere. Flere anarkister i det offentlige rum. Fokus på hjemløshed. Flere plakater!
2: At gøre anarkismen til en legitim politiske bevægelse i befolkningens øjne.
3: Homofobi og racisme er vokset på det seneste, og der skal gøres noget konkret imod det. Kunne være politisk grafitti eller at hive klamme klistermærker ned.
4: Aktioner imod bureaukrati og aktioner for bedre behandling af arbejdsløse.
5: Når folk aktiveres til at blive anarkister, så skal vi også aktivere os selv, og give dem et sted og gå hen. Vi skal tilbyde et rum hvor man som nyligt i bevægelsen kan finde organiseret politisk handling.

Hvad gør vi nu?
Vi kommer til at fungere som en propagandagruppe. Vi vil fokusere på at lave plakater og bannere, og gøre anarkismen mere synlig i bybilledet og det politiske billede.

https://www.facebook.com/events/907908066065510/
https://www.dukop.dk/events/4544?locale=da

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

24/11/18 Food not Bombs – suppekøkken

FNB43762234_1855856607797654_7653017575508410368_nFNB skal igen mødes for at lave mad i KafaX og dele maden ud på til gadens folk på Vesterbro (Enghaver Plads og Istedgade, Halmtorvet).

Maden er gratis og vegetarisk

Mad bliver til beredte og serveres af folk der arbejder frivillige og bidrager selv økonomisk til aktionen. FNB er derfor altid afhængigt af din hjælp igennem f.eks. penge, mad, madlavning, omtale af vores begivenhed, .m.m.

Vi ses FNB CPH.
https://www.facebook.com/events/242996019715185/
https://www.dukop.dk/events/4545?locale=da

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

27/10/18 Vesterbro Anarkisterne -Opstartsmøde

A4.pngBROK ER IKKE NOK – ORGANISER DIG NÅR DU HAR FÅET NOK

For mange er anarki som begreb ensbetydende med kaos og katastrofer. For os betyder ordet anarki frihed under ansvar, solidaritet og gensidig hjælp. Det er en drøm om et radikalt ændret samfund, som er muligt at realisere når vi er mange nok, der ønsker dette.

Stater skærer ned på uddannelse, velfærd, bygger fængsler og fører krig. Markedets konkurrence, vækst og forbrugerisme skaber klimakriser og økonomisk elendighed. Det enkelte menneske oplever vilkårene i samfundet som isolering og tvang, dikteret oven fra og ned, i form af succeskrav og hårdt arbejdspres. Det er næppe autoriteterne på de bonede gulve i folketinget, eller i virksomhedernes chefkontorer, som oplyser om årsager og virkning af deres hærgen, da det er dem, der profiterer af det.
Det er os som lider under forholdene, der må mødes, for at finde ud af hvad, der er muligt at gøre sammen og hvad vi i vores lokalsamfund kan gøre for at skabe debat og kæmpe imod kapitalismen.

https://www.facebook.com/events/890559974483059/

https://www.dukop.dk/events/4250?locale=da

https://gatorna.info/threads/vesterbro-anarkisterne-opstartsmde-1725/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 — Federativs förlag

Motståndets Estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 Hur berättar man historia? Och hur gör man det för en i vissa fall svåravgränsad rörelse som den utomparlamentariska vänstern? Grupper har kommit och gått, andra organisationer och nätverk har funnits länge. Motståndets Estetik dokumenterar en rörelse genom nedslag i den utomparlamentariska vänsterns affischer, så att dessa…

via Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 — Federativs förlag

Skriv en kommentar

8. september 2018 · 18:15

22/9/18 Gnu, Linux og free software workshop

gnulinux1

Bogcaféen Halmtorvet, Halmtorvet 54, st. tv., 1700, København V

Tid: 16:00 – 19:00

Come join us for an evening dedicated to
software freedom and technological cooperation.
Get an introduction to the world of Free (as in
freedom) Software, get some hands-on
experience with Free operating systems, or, if
you’re feeling adventurous, have your
smartphone and laptop liberated from the chains
of proprietary software, surveillance and
intellectual property.
https://www.dukop.dk/events/4256?locale=da

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

6/5/18 Hvorfor anarko-syndikaliske fagforeninger? Hvorfor IWA?

solfediwa1Søndag den 6. Maj får Bogcaféen Halmtorvet besøg af en anarko-
syndikalistisk kammerat fra Solidarity Federation (SolFed), der vil tale om fagforeningen, deres ideer og praksis i fht. deres arbejde lokalt og internationalt.
SolFed forbinder arbejdernes kampe for forbedringer i dag, med de langsigtede mål om at afskaffe staten og kapitalen. Disse institutioner fører an i menneskelig udnyttelse og undertrykkelse, samt den massive ødelæggelse af miljø og klima. Al den destruktion på baggrund af profit og hierarkier. Organisationen er del af International Workers Association (IWA).

OBS! Foredraget vil være på engelsk 

Begrebsafklaring 
Begrebet anarko-syndikalisme refererer til lønmodtager organisationer, som er baseret på principperne af selvbestemmelse, selvorganisering og solidaritet. Syndikalisme (fransk: syndikat = fagforening) blev skabt som reaktion på de socialistiske partiers og fagforeningers stigende reformisme i slutningen af 1900 tallet. Anarko-syndikalisme kombinerer kampen for socialisme med selvforvaltning på alle samfundets området og antistatslige synspunkter af anarkisme.

Anarko-syndikalisme i DK
I Danmark eksisterede der i nogle år en afdeling af IWA kaldet Anarko-Syndikalistisk Organisation(ASO). Der kunne være flere gode grunde til at prøve at skabe en anarko-syndikalistisk organisation igen. Der er f.eks. stor utilfredshed og rådvildhed hos lønmodtagerne. Dette skyldes årtiers neoliberalistiske forringelse af arbejdsmiljø og rettigheder: Flere og flere ansættes på korte ansættelseskontrakter med de forringelse dette indebærer i løn og rettigheder. Sociale nedskæringer som f.eks. dagpenge- og kontanthjælpsreformerne er lavet af skiftende regenereringer, forværrer livskvaliteten for de fattigste i samfundet.
LO/FTF/AC fagtop er ude af trit med virkeligheden. Uanset om der er tale om fejlvurderinger af dens indflydelse på socialdemokratiet og skiftende regeringen, som f.eks. ved lærerlockouten 2013, eller dens manglende fornemmelse af hvad lønmodtagerne faktisk har brug for, som viste sig ved de sidste overenskomstforhandlinger i den private sektor 2017, der indebar forringelse i forhold til arbejdstids-aftaler.

https://www.facebook.com/events/628860107506260/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

5/5/18 Arbejdspladsorganisering med Solidarity Federation

30171925_1654792207974385_56309068069068915_o

Bliv faglig aktivist!

Vil du gerne ændre på ting på din arbejdsplads, og er du ivrig efter at komme i gang? Mange fagforeninger arbejder i dag med organisering, men britiske Solidarity Federation går lidt længere. Kom selv og lær mere om direkte aktion, tværfaglig solidaritet og gør-det-selv-aktivisme, når de er på besøg i Danmark og holder organiseringskursus lørdag den 5. maj 2018 kl. 9-17.

Der vil både være eksempler fra it-branchen, byggebranchen, daginstitutioner etc. – så du er velkommen, bare du er interesseret i faglig aktivisme.
OBS! Kurset er på engelsk.

Tilmelding sker ved at skrive en e-mail til fagligtaktionsnetvaerk@gmail.com. Skriv gerne, hvilken branche, du arbejder inden for.

Pris: Vi kører efter betal-hvad-du-kan princippet. Et bidrag på 50 kr. per person vil dække arrangementets omkostninger, men du må gerne betale mindre eller mere efter evne og lyst. Bidrag overføres via mobilepay til nummeret 42424094 og markeres “workshop'” efterfulgt af dit navn.

https://www.facebook.com/events/186463438650630/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Potcast: Relationsanarki og følelser

Fabelagtige Feminister
1. advent: Relationsanarki og kommunikation

2. Advent: Relationsanarki og følelser 
Relationsanarki 3: Rammer og filosofi

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Police = Murderers. Demonstration against the police and the government – against borders and states

Police = Murderers. Demonstration against the police and the government – against borders and states

När: 2017-12-01 18:00
Var: Folkets Park (Stengade 50), Köpenhamn

On the 22 of November a 34-year-old died of the damages which police inflicted on him, when two days earlier they tried to forcefully deport him on an airplane from Copenhagen Airport (CPH). On Monday, when he was escorted onto an AirFrance airplane, he resisted the deportation. With several police-officers, who according to witnesses acted very brutally, on top of him, the struggle continued for half an hour until he lost his consciousness. He was picked up by an ambulance, and two days later he was dead.

He is the fourth person this year who dies in the hands of police. Each one, is one to many! Let no one be forgotten!

In the world as it looks today, your value as a human being is no bigger than your value as an object to be exploited as workforce for and by the powerful and rich. Inside the category of exploited, we are once again divided by skin color, place of birth, gender and much more… Those who end up at the bottom of this pecking order are met with incarceration, violence and deportations.

We struggle for a world without borders and deadly hierarchies. Nationalism and racism create division between those of us who are exploited for the benefit of the rich and powerful, but we know that we have nothing in common with those in power. That is why we are in solidarity with those suffering the most under the present order of society, and we fell endless rage and thirst for justice since the violence of the state took another life away.

Borders and deportations cost countless human lives. The politicians are responsible for making the laws that maintain them, and the police are the executioners who carry out their decisions.

We do not allow the police to carry out their dirty work in peace. We do not allow the politicians to create the laws that legalize a world of injustice.

We commemorate a person who died while resisting! Let us commemorate him in a way that is as dignified as his death!

Initiative for anarchist solidarity

/////////////////////////////

Den 22. november døde en 34-årig af de skader som politiet påførte ham, da de to dage inden forsøgte at tvangsudvise ham på et fly fra Kastrup Lufthavn (CPH). Da han mandag den 20. blev ført ombord på et AirFrance fly, gjorde han modstand mod udvisningen. Med flere politifolk ovenpå sig, som ifølge vidner opførte sig yderst brutalt, fortsatte kampen i en halv time indtil han mistede bevidstheden. Han blev hentet af en ambulance, og to dage senere var han død.

Han er den fjerde person i år som dør i politiets varetægt. Hver og én, er én for meget! Lad ingen være glemt!

I verden som den ser ud i dag er din værdi som menneske ikke større end din værdi som et objekt der kan udnyttes som arbejdskraft af magthaverne og de rige. Inden for kategorien som udnyttede opdeles vi endnu en gang efter vores hudfarve, fødested, køn og meget andet… De som havner længst nede i denne hakkeorden bliver mødt med indespærring, vold og udvisninger.

Vi kæmper for en verden uden grænser og dødbringende hierarkier. Nationalisme og racisme skaber splittelser mellem os der udnyttes til fordel for de rige og magtfulde, men vi ved, at vi intet har tilfælles med magthaverne. Derfor solidariserer vi os med dem som lider mest under den nuværende samfundsorden, og vi føler uendelig vrede og retfærdighedstrang over at statens vold har krævet endnu et liv.

Grænser og udvisninger koster utallige menneskeliv. Politikerne er ansvarlige for at lave lovene som opretholder dem, og politiet er bødlerne som fører beslutningerne ud i livet.

Vi tillader ikke politiet at udføre deres beskidte arbejde i ro og mag. Vi tillader ikke politikerne at lave lovene som lovliggør denne verdens uretfærdighed.

Vi mindes et menneske som døde mens han gjorde modstand! Lad os mindes ham på en måde som er hans død værdig!

Initiativ for anarkistisk solidaritet

Initiative for anarchist solidarity

 

https://gatorna.info/threads/police-murderers-demonstration-against-the-police–1065/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

2/12/17 Første møde i en anarkistisk oversættergruppe

oversætter-a.jpgIdeen er, at mødes i Bogcaféen Halmtorvet første gang nu her den 2. december kl. 14 for at se, om vi kan danne en gruppe af anarkistiske sprogfolk, som kan yde gensidig hjælp til hinanden.

Formålet med mødet er at se, hvem vi er, hvilke sprogområder vi dækker, hvilke tekster, pamfletter eller bøger vi arbejder på – eller gerne vil arbejde med – og hvordan vi kan hjælpe hinanden på vej, læse hinandens ting, give kritik osv.

Hilsen en oversætter
https://www.facebook.com/events/139289806841380/?active_tab=about

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized