100-året for henrettelsen af Joe Hill: Manden der aldrig døde

I dag er det 100 år siden, at sangskriveren og aktivisten Joe Hill blev henrettet i Salt Lake City. Forud var gået anklager om dobbeltmord og en skandaløs rettergang, som selv USAs præsident blandede sig i. Men allerede kort efter, kuglerne havde gennemhullet Hill, genopstod han. Som legende, arbejderklassehelgen og symbol på systemets kulde.
http://www.b.dk/kultur/100-aaret-for-henrettelsen-af-joe-hill-manden-der-aldrig-doede

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Ludere, lommetyve og lirekassem (1:6) (dokumentar) dansk

“Ludere, lommetyve og lirekassemænd (3:6)
– Rababerdrenge mod panserbasser, 1880-1900
Danmark har ikke altid været et lille lykkeligt rigt land. Og vores velfærd kom ikke af sig selv og skal ikke tages for givet.
I denne serie giver Liv Thomsen stemme til Underdanmark, den anden halvdel, dem der levede i skyggen, langt fra de bonede gulve og pæne borgerhjem. Denne gang handler det om Christian Christensen, der voksede i det såkaldte rabarberland på Nørrebro i København i slutningen af 1800 tallet. Han var én af titusinde indvandrere i hovedstaden, der levede under uhørt uhumske forhold og som fra helt lille måtte hjælpe med at forsørge en hastigt voksende familie.”
https://www.dr.dk/tv/se/ludere-lommetyve-og-lirekassemaend/ludere-lommetyve-og-lirekassemaend-1-6?app_mode=true&platform=undefined

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

27/9/15Hjernedynamit – Foredrag – Anarkistisk prosa fra Spanien

Bogcaféen Halmtorvet

kl: 19:00 – 21:00


Tilbage i marts måned udkom bogen Hjernedynamit, en dansk oversættelse af anarkistisk prosa fra Spanien (1880-1911) på Det Poetiske Bureaus Forlag.

 Oversætter Lars Troels Møller har med udgangspunkt i samlingen lavet et foredrag, der handler om hvad de spanske anarkister i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet mente om litteratur; og hvordan deres politiske agendaer og æstetik flød sammen til en slags kunstaktivisme i grænselandet mellem skønlitteratur og social kritik.

Der vil bl.a. blive talt om anarkisternes syn på natur og religion, bondestandens vilkår, kapitalens undertrykkelse af arbejdere og fattige, feminismen og den sociale revolution. Indimellem vises fotomateriale fra periodens arbejderaviser og der vil blive læst op fra Hjernedynamit, som vil understrege anarkisternes pointer i praktisk kunstnerisk forstand.

Foredraget varer halvanden times tid og det vil naturligvis være muligt at købe bogen. Gratis entré.

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Ou Ning i Le Monde diplomatique

Kilde: Ou Ning i Le Monde diplomatique

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

24/11/15Folkekøkken på Christianshavns Torv og Christiania

fnbplakat2Food Not Bombs – Cph laver et folkekøkken sammen med Christianakirken.

Kl. 16 mødes vil til madlavning i CA-kirken, og maden bliver vegetarisk. Hvis du vil hjælp finder du kirken sådan: http://www.christianiakirken.dk/Rutebeskrivelse.html

Maden servere kl 18 på Christianshanvs Torv, men vi vil oså servere mad sender i Christiania ved Woodstock eller Indkøberen afhængigt af vejret og behovet.

Alle penge donerede til folkekøkkenet vil gå til syriske flygtninge.
https://www.facebook.com/events/939097612838568/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

2) Et helt andet samfund

FNB-organizeRegeringer skaber, på den ene side, betingelserne for markedet, penge, ejendomsret, fængsler, socialrådgivere, militær, udannelsessystemet, osv. dette er med til at skabe og administrere den elendighed, ødelæggelse, sygdom, usikkerhed, kaos, osv. som er konsekvenser af kapitalismen. På den anden side gør samme politiske elite sig til forsvarere af “fællesskabet” ved at slå på nationalistisk retorik, ved at kræve strengere straffe, ved at fortage nedskæringer, ved at ville føre krig mod samfundets ydre og indre fjender.
Men frem for alt forsvare politikerne statens monopol på den besluttende, dømmende og udøvende magt, hvilket betyder at staten er dem, der har monopolet på at formidle og skabe værdierne og fællesskaber i form at love og institutioner imellem mennesker.

Velfærdsstaten er ingen undtagelse. Det er ikke andet end at eliten bestemmer ved studehandel bag lukkede døre om hvem, der fortjener solidaritet. Der er tale om en koordinerende klasse, der på folks vegne definere hvad samfundet vil og kan. Det kan politikerne netop med succes blive ved med, så længe den dominerende sociale relation, i kraft af markedsøkonomien, er at alt altid kan købes og sælges. Derfor så skal langt de fleste mennesker overlever som lønmodtagere, hvilket betyder at disse tjener nok til dagen og vejen samt en lille smule komfort, men aldrig kan skabe tilstrækkeligt med opsparing til, at kunne klare sig uden at have et lønarbejde. Når lønmodtagere mister deres arbejdsevne mister de også muligheden for at forsørge sig selv under markedsøkonomien og man mister sin værdi i samfundet.

Der er en dobbelt kynisme i at lønmodtagere, arbejdsløse, osv. skal gå til statslige institutioner for at tigge om hjælp ved, først ved at de resurser disse beder om, er skabt af lønmodtagerne selv i form af skat, moms, dagpenge, osv. og for det andet ved at staten netop er den største hindring i kunne skabe selvstyrende, selvforsørgende og direkte demokratiske samfund. For ingen stat kan acceptere en konkurrerende politisk magt ved siden af den, fordi det potentiel kun være fællesskaber hvor folk selv vil kunne finde ud af, at man kan leve med andre værdier og fællesskaber uden om den herskende klasses penge- og politiske magt.
Det betyder, at den politiske og økonomiske elite har ingen interesse i at gøre op med konkurrencesamfundet. Selv når den forgiver, at kæmpe for velfærd. Velfærden er nemlig kun nyttigt, så længe det øger afhængigheden af det politiske system og gør dem mere involveret i deres egen udnyttelse. Så længe borgerne er lønslaver, er disse afhængige af de statslige velfærdssystem, fordi det sikre dem et minimum af sikkerhed og rettigheder her og nu. Det betyder ikke at vi er imod at kræve reformer og at kæmpe imod nedskæringer, men at det er værd at overveje, om det er muligt at opbygge et velfærdssamfund nede fra.

Vores folkekøkken, blade og aktioner m.m. kan selvfølelig ikke fjerne de ovennævnte problemstillinger. Vi tror ikke, at det er realistisk, at kunne stille op med at konkret alternativ til hverken markedet, klasser eller staten i dag. Men vi kan vise, at den gensidige hjælp findes og at det kræver lange seje træk at opbygge alternativer. Vi tror det er vigtigt, at stille politiske krav og mål, samt at opbygge en massebevægelse, der er i stand til at vælte de bestående forhold. Det er en start på at italesætte og at tage et ansvar sammen. Det er ikke er den enkeltes skyld, for hvert menneske har brug for fællesskaber til at støtte op om det. Det er anerkendelse af, at den eneste måde det enkelte menneske kan være fri på, er at alle er frie. Forudsætning for dette er f.eks. er at sikre at man ikke selv bliver boligløs eller sulter, ved at man kan sikre at andre heller ikke ender i en sådan situation.

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

1) SOLIDARITET!

FNB.orgSOLIDARITET!
Solidaritet med alle dem, som ikke kan omstille sig efter for godt befindende, blot fordi noget kan forandres bør også forandres. Man tvinges til at følge med i forhold til det, som lige nu opfattes som mest aktuelt i forhold til sit arbejde, sundhed, politik, mode, … Solidaritet med alle dem, der ikke vil være opdateret i sociale medier eller ikke vil leve op til stereotype kønsroller.
Solidaritet med dem, som er gældsat blot for at have et sted at bo eller blot fordi de vil leve lige så godt som andre. Solidaritet med dem, der er ensomme eller har ondt i livet. Solidaritet med dem i arbejde og de arbejdsløse, i aktivering, i jobprøvning, resurseforløb – dvs. alle dem der er umyndiggjort, gjort syge, nedslidte og stressede, for at leve op til succeskrav i både arbejdslivet, udannelse og fritiden.
Solidaritet med alle dem, der er fanget som brugere i et velfærdssystem, hvis opgave er at kontrollere og tvinge alle til at leve op til ideologien om at “være sin egen lykkes smed”.

Solidaritet med dem, der flygter på grund af krig, fattigdom og klimaforandringer. Solidaritet med alle dem, der oplever vold på gaden, i hjemmet, af politiet som direkte konsekvens af et hierarkisk samfund. Solidaritet også med dem der oplever den strukturelle vold imod dem som bolig-/hjemløse, og alle de andre som er de glemte ofre for samfundet når de ikke vil/kan leve op til arbejdstvangen i markedsøkonomien og derfor falder ud af systemet, fordi de ikke kan udholde tvangsarbejdet på overførelsesindkomst, som flere og flere ikke kan overleve på.
Solidaritet med alle, der marginaliseres af staten og er overflødige i samfundet, fordi disse ikke har penge nok som forbrugere, eller som tvinges ud i kriminalitet af fattigdom. Solidaritet med dem hvis job overflødiggøres ved
effektiviseringer og teknologisk fremskridt eller hvis politiske indflydelse er ubetydeligt på grund sexisme, racisme, klasseisme, fremmedhad eller fordi de ikke lever op til samfundets succesnormer.

Vi ønsker ikke velgørenhed. Vi ønsker ikke medlidenhed for nogen. Vi vil intet have at gøre med hykleriet. Det vi ønsker, er at skabe er solidaritet. Der er masser af grunde til at være imod stat og markedet, og der er masse af grunde til at holde fast ved, at dette samfund systematisk ødelægger mennesker og deres fællesskaber. Det er vigtigt at sige det lige ud, at velfærd kun findes for dem, der lader sig udnytte som lønmodtager. Velfærden er et mål til et middel for magthavere: disciplinering, autoritetstro og økonomisk vækst.

Det er ikke samfundets skyld, fordi “samfundet” er alle mennesker der lever i det og langt de fleste mennesker har meget lidt indflydelse på fundamentale forhold i samfundet. Der er tale om en ubrugelig generalisering. Ansvaret for elendighed, arbejdsløshed, sygdom på grund af miljøforurening og arbejde, krig, osv., er hos den klasse, som er de privilegerede i et samfund hvor mennesker hersker over mennesker og derved profitere af andres misere.

Kort sagt: behov et mål til et middel i profit øje med. Derved er der tale om en økonomi der systematisk modarbejder og udnytte solidariteten og autonomien – den gensidige hjælp – som findes i hver samfund

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Syndikalisternes friluftsmøde (1918)

1918, 1:13 min., Stumfilm

Syndikalisternes friluftsmøde i Fælledparken 24. februar 1918. Demonstration. Den syndikalistiske bevægelse var den største faktor i mobiliseringen til den voldelige aktion ‘Stormen på Børsen’, som fandt sted 11. februar 1918.
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/syndikalisternes-friluftsmode

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Hvor mange kapitalister skal der til for at skifte en pære?

Kilde: Hvor mange kapitalister skal der til for at skifte en pære?

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Kampen for den engelske uge

Kilde: Kampen for den engelske uge

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized