Anarkistisk Kaffeklub: CHAUVINISME = NATIONALISME

Løbesedlen blev skrevet og fordelt til den årlige minde-demonstrationen for “Krystalnatten” den  9. november  2005.

Kig ud over flammehavet omkring dig;

Engang var det nazisterne der marcherede gennem byerne i fakkeltog og kas­tede truende skygger på husmurene, hvis sange og tunge skridt varslede fortabte menneskeliv og lidelse.

Den værste lidelse af alt er visheden om sin egen død, når man har lysten til livet!

Dengang var det mændene i fakkeltogene der satte dagsordenen og det var med deres egne hænder at de smadrede andre menne­skers liv og værdighed.

Hvert år, d. 9. november samles folk overalt for at mindes Krystalnatten i 1938. Det er kun mennesker der kan skabe historie, det er kun mennesker der kan tænde fakler, men det er også kun mennesker der kan være umenneskelige. Denne dag burde ikke blot være en tavs skamstøtte over den menneskelige historie, men i højere grad en kollektiv manifestation over ansvar for samtiden og et løfte til fremtiden om at bekæmpe umenneskelighed, chauvinisme, hetz og forfølgelse.

I stedet mødes masser af mennesker, for at vandre stiltiende og frysende rundt i gaderne, som på enhver anden novemberaften, mens fortiden indhenter os. I disse år, hvor 2. Verdenskrig igen er blevet genstand for opmærksomhed, spørger mange “hvorfor?” og mens de graver i fortiden, går samtiden af helvede til, fordi de samme tendenser trives, som gjorde Krystalnatten mulig: Nationalisme, fremmedfrygt og passivitet.

I Frankrigs gader skrives der historie. Om et par timer vil gaderne være oplyst af vilde flammer fra svedede biler – gennem 13 dage er rutinen fastlagt: Hver aften klokken 21.00, tidspunktet for gendarmeriets vagtskifte, fortsættes oprøret. Sådan har det været siden 27. oktober og i dag gentager mønstret sig nat efter nat i flere og flere franske byer – over 250 – helt ind i hovedstadens hjerte. Det spontane oprør udbrød efter at to teenagedrenge, på flugt fra politiet, døde da de kravlede over et stødhegn. Så kom undertrykket fra champagneflasken og oprøret skummede op – blandt unge der aldrig i deres liv har set champagne, fordi de er for fattige, fordi de er indvandrere. Deres krav er værdighed og rum: At indenrigsministeren, Nicolas Sarkozy, går af og at politiets forfølgelser ophører! Da bægeret flød over, var det allerede fyldt – ikke af en fremmed kulturs fjendtlige natur, men derimod af mærkbar økonomisk undertrykkelse. De vestlige samfunds struktur er autoritær og dermed hierarkisk og dem der får flest møllesten lagt om halsen – sociale og økonomiske byrder – falder dybest. Vi forstår fuldt ud frustrationen og vi ser oprørets årsager – ikke gennem medierne, men i det offentlige skuespil I vores egen dagligdag: Årsagen er chauvinistiske, vestlige samfund bygget på frygt for myter; Myten om at en ondartet, homogen organisme truer samfundet indefra, at et fremmedlegeme truer “det sunde demokrati”. Det demokrati, der selv, i sine hysterisk hypokondiske anfald, i sine fremprovokerede feberfantasier har skabt et problem: Et seriøst tilfælde af nationalisme!

I et af Danmarks mest inflydelsrige partier er der ingen skelnen mellem kultur og etnisk oprindelse. Det betyder igen, at reelt set bunder intolerancen og umenneskeligheden på racistiske anskuelser, der finder gode trivselsforhold I “Flødeskumsfronten” Danmark:: “(,..)indvandrernes meget høje fødselshyppighed, vil indenfor de nærmeste årtier få vidtrækkende, ødelæggende virkninger (…) for hele samfundsstrukturen.” – fra danskfolkeparti.dk

DF er blevet serveret som en mindre rå version af fremmedhad – dvs. at hadet kanaliseres til stemmesedlen i stedet for til knytnæven; Derved følger fremmedfrygten de demokratiske spilleregler og fjernes fra gaderne hvor de ville komme til udtryk som racistiske overgreb – dette er genlyden af undskyldningen for Dansk Folkeparti:

MEN DET ER IKKE SANDT! Antallet af racistiske overgreb og voldshandlinger er øgende.

Og de bliver begået af “etniske danskere”:

“DANSKERE BEGÅR MEST RACISTISK VOLD”

Over 75 % af de racistiske overfald i Danmark bliver begået af “danske” danskere. Det viser en opgørelse fra PET, skriver Information.

Foreløbige tal for i år siger, at etniske danskere har stået bag 39 af 51 racistiske overfald. Det er en stigning i forhold til 2004, hvor 28 ud af 37 racistiske overfald blev begået af danskere.”

direkte citeret fra DR Nyheder – Indland – , tekst-tv, d. 26 oktober 2005

l øvrigt har tidsskriftet SALT i år kunne dokumentere – med 4 konkrete voldssager som udgangspunkt at ikke alle tilfælde registreres.
Kilde: http://www.modkraft.dk/article.php? sid=3 399

Den foregående legitimation af Dansk Folkeparti tegner et uhyggeligt portræt, en karikatur af det menneskelige samfund. Strategien om at sagsøge alt og alle for indicier har gjort at debatten i dag, drejer sig mere om HVORDAN man kan udtrykke racisme indenfor “rimelighedens grænser”, i stedet for grundlæggende at spørge om hvorvidt der overhovedet skal eksistere racisme og fordomme mellem mennesker.
Demokrati bygger ikke på folkets ideer eller meninger – det bygger på hvem der er bedst til at sælge deres ideer og meninger til folk, og dermed opnår flertal gennem effektiv marketing. Et eller andet sted ved I det jo godt: Mediernes politiske underholdning er ca. ligeså afslørende som opdagelsen af at Beverly Hills ikke er en dokumentar. Dansk Folkepartis politiske budskaber er som skabt til det moderne forbrugssamfund, med reklamen som ideal – markedsførings afsløringer (å la: “Gud, de er jo kun ude på at tjene penge!”) er nemlig stadig chokerende, idet mange tror mere på reklamens følelsesbetonede og idealistiske virkelighed, end dybden i det politiske farvekort: “Da propagandaen imidlertid ikke fremviser eller kan fremvise noget, der i og for sig er nødvendigt, eftersom dens opgave jo ligesom reklameplakatens består i at gøre mængden opmærksom på noget… må den altid først og fremmest henvende sig til følelsen og kun i meget begrænset omfang til den såkaldte forstand. (…) Den store masses absorberingsevne er meget begrænset, dens evne til at fatte er ubetydelig, evnen til at glemme derimod stor.” – Adolf Hitler i “Mein Kampf.

Man kunne næsten få den idé at disse linjer ikke er ukendt for DF’s valg-organisatorer – men vi overlader et spinkelt håb til tilfældighedernes spil: “Frisk pust over landet – et enkelt tryk og lugten er pist væk – holder i op til 24 timer!”

Hadet forsvinder i øvrigt heller ikke gennem stemmesedlen – det betyder blot at chauvinismen foregår i lukkede institutioner – hvor gaderne bevares pæne, fordi den konkrete udførelse ikke foregår foran vores egne snæversynede briller – og for hvert linje du læser nu, krænkes et menneske på et lukket kontor et sted i Danmark – menigmands bidrag er ikke spyt og spark, men uvidenhed. I dag behøver man ikke frygte at gaderne pludselig forvandler sig til et kolosseum for blodtørstige | borgere: I dag foregår udstødelsen i det skjulte.

Dansk Folkepartis politik er at “legemliggøre” den økonomiske politik – dvs. gennem fysiske argumenter at fordele midlerne. Det ses f.eks. ved at offentlige ydelser i højere grad fordeles med henvisning til fysik – “de ældre” og “førtidspensionisterne” er den fysisk svage gruppe, mens de økonomisk svageste, indvandrerne, selv får skylden for deres situation.

Velfærdssamfundet er dog ikke et samfund der mangler midler – alligevel har den som enhver anden statsform brug for at skabe et økonomisk hierarki.

Og gennem frygten har DF fundet midlet mod stillingtagen til debattens grundlag – nemlig selve samfundet – og i stedet med succes forstærket den autoritære tendens: Et folk i angst er irrationelt og acceptere en stærkere autoritær tendens. Og danskerne er bange: I en ny meningsmåling af Instant-Answer siger 27 % af 1.500 adspurgte, at de fået et negativt syn muslimer generelt efter pågribelsen af 7 unge muslimske mænd, der nu er terrormistænkt. – Jyllands Posten d. 8. november ’05

Nutidens fremmedfjendske og racistiske politik, kan ikke sammenlignes med fortidens fascisme. Det specielle ved denne chauvinisme er nemlig at den repræsentere den omvendte fascisme: Nazisterne legitimerede deres samfundsstruktur gennem racisme, mens nutidens populistiske højrefløj legitimere deres chauvinisme og racisme gennem samfundsstrukturen.

Når Dansk Folkeparti hysser op om “terrorisme”, når Århus og Frankrig oplever berettigede oprør, vil vi derfor ikke deltage i det hylekor der svarer med “fascister”. Vi tager nemlig afstand fra denne debat der bygger på et råddent fundament og ubegrundede generaliseringer der flyver gennem luften.

Vi vil skabe en ny debat, der tager udgangspunkt i selve den autoritære samfundsstruktur og som stiller spørgsmålstegn ved ALT! Alternativet er ikke at lappe demokratiet eller skabe en ny tolerant kultur. Alternativet er at være kulturløs uden at være hovedløs og at mødes som individer i stedet for økonomiske og sociale grupper i et hierarkisk stats- og markedssamfund. Det vi kalder ANARKI: Når mennesket former samfundet og ikke omvendt!

FAKTRBOKS

I omkring 40 europæiske storbyer står der ligenu i tusindvis af folk som del af demonstrationer og optog i Krystalnattens minde. Trods det poetisk klingende navn markerer Krystalnatten starskuddet for den masseudryddelse, der i dag kaldes Holocaust.
Natten mellem d. 9. og 10. november 1938, indledtes en to-dages terroraktion mod jøderne i Tyskland, Østrig og de besatte dele af Tjekkoslovakiet.
For 67 år siden, fejrede NSDAP – National-Sozialistische Deutsche ArbeiterPartei – 15 året for deres mislykkedes kupforsøg i Bayern d. 9. november 1923, det nazisterne selv udnævnte til “nazibevægelsens fødselsdato”.
Kl. 21 befinder Hitler sig på Rådhuset, hvor han modtager beskeden om at den tyske diplomat, Ernst von Rath, er blevet skudt på den tyske ambassade i Paris d. 7. november. Her havde nazisterne et perfekt motiv til at afprøve omstændighederne/mulighederne for at indlede en omfattende forfølgelse af de i forvejen stærkt undertrykte jøder. Attentatmanden var nemlig en 17-årig polsk jøde, Herschel Grynszpan, hvis familie var blevet tvangsforflyttet til en ussel jødisk ghetto, nær den polske grænse, hvor de ligesom 17.000 andre tvangsforflyttede jøder havde udsigt til udvisning til Polen. Hitler henvendte sig til den nazistiske propaganda-minister, Joseph Goebbels, der holdt en hadefuld tale vendt mod jøderne. Han henviste til at »Føreren har afgjort, at sådanne demonstrationer hverken må forberedes eller organiseres fra partiets side, men såvidt de opstår spontant, burde der heller ikke lægges noget i vejen for dem.«, og Krystalnatten er senere af nazisterne blevet refereret til som “folkets spontane udbrud”, skønt alle kilder bekræfter den centrale organisering og initiativ. Politiet fik derefter af Gestapo besked på ikke at blande sig i angreb på jøder, men derimod at forberede sig på masseanholdelse af jøder.
Kl. 01.20 gav Gestapo det endelige uformelle startskud, hvorefter medlemmer af partiet marcherede ind i de jødiske bydele overalt i de nazistiske tyske områder og overraskede de sovende mennesker i deres senge og flåede dem ud på gaderne hvor de enten blev myrdet, anholdt eller lemlæstet. Krystalnatten blev først afblæst efter to dage – hvor ingen havde grebet ind mod overgrebene, hverken myndigheder eller civilbefolkningen – som følge af interne uenigheder i NSDAP og internationalt pres. Over to dage var 91 jøder blevet myrdet og ca. 30.000 fængslet. Mange døde senere af deres kvæstelser fra mishandlingerne eller begik selvmord.
Krystalnatten er opkaldt efter de dynger knust glas der dækkede gaderne og pladser i flere lag efter smadrede ruder fra næsten 8000 hærgede jødiske ejede forretninger og som jøderne blev pålagt at betale for oprydningen af. Derudover blev hele den jødiske befolkning pålagt en særskat på en milliard rigsmark i “bod for deres ansvar for hændelserne”.
Efter Krystalnatten behøvede nazisterne ikke længere at legitimere deres overfald på det jødiske mindretal og i 1941 besluttedes det på en konference i Berlin at påbegynde den totale udryddelse af jøderne i Europa.

 

 

BILLEDER:
Forside = Jødisk kvinde efter Krystalnatten i Wien – hovedstaden i Østrig der var blevet indlemmet i Tyskland samme år.
Side 2 = Dansk fængsel, hvor indvandrer sommetider er interneret.
Side3 = Ingangen til Udryddelseslejeren Auschwitz i Polen. 

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s