Anarkistisk Kaffeklub: STATSlighed eller FRIHED

 

 

Løbeseddel til et info-/debatmøde om anarkisme i 2005

Selve begrebet politik stammer fra oldgræsk og betyder “læren om staten” eller “statskundskab”. Det var her fundamentet blev lagt til den moderne politiske scene og mange af dens begreber. F.eks. demokrati, monarki, despoti, tyranni, ideologi, demonstration, parti osv. Her i idealismens selvoptagethed i det oldgræske bysamfund fødtes også begrebet og ideologien staten – i det moderne samfund et ord alle kender, men kun få kan forklare hvis egentlige betydning. Det samme gør sig gældende med den negation det oldgræske ordforråd og dermed begrebsverden straks affødte, nemlig anarki: Det optræder godt nok i det moderne menneskes dagligdag, men kun få kan forklare den egentlige betydning af dette ord. Det vil vi her råde bod på. Oprindeligt fandtes der i den græske begrebsverden, ordet archi, der betyder “styre”, “vælde”, “autoritet” eller “herredømme”, det kendes fra feks. monarki – sammentrækning af de græske ord “mono” og “archi” – der betyder enevælde.

Staten er et råd af- og for disse archier, det betyder at begrebet og ideologien stat kan forklares som samling af herskere/herskende enheder el elementer. I praksis betyder det at staten er et netværk af de herskende institutioner, feks. voldinstitutioner (politiet og militæret), juridiske institutioner (domstolene og lovgiverne) og ideologiske institutioner (informationscentraler, læreranstalter) samt administrerende institutioner (politikere) etc.

Muligvis før begrebet og ideologien “staten”, slog et andet ord sig fast i begrebsverdenen, og dette lille ord var an-archi- en sammentrækning af ordene an- og archi.

An- er en negation, ligesom det danske u- eller det latinske anti-, i dette sammenhæng også uden- eller fravær af -Archi betyder som førnævnt “styre“, “vælde”,”autoritet” eller “herredømme“. Anarchi – eller anarki – betyder altså uden styre, fravær af herredømme (- sammensæt selv flere, og du vil pudsigt nok altid ende med den samme pointe).

Ligesom begrebet stat aldrig har fundet nogen grund til at kalde sig noget andet, er begrebet anarki heller aldrig blevet bedre defineret. Til gengæld er opfattelserne og betydningen af begreberne blevet noget forvirret og udsat for forskelligt indfaldsvinkler og er blevet tillagt mange forskellige betydninger op gennem historien frem til i dag, hvor der tilsyneladende hersker total begrebsforvirring, og disse to ord er blevet reduceret til synonymer for hver sin kosmiske tilstand (det klassiske kosmos kontra kaos, balance/orden versus ubalance/uorden) hvor begrebet stat er blevet synonymt med samfund og balance, samhørighed og orden, mens anarki er asocialt, egoistisk og alles-kamp-mod-alle, den totale junglelov og uorden. For at forstå begrebsforvirringen må man huske, at anarki selvsagt er statens størstefjende, og da staten består af herskende enheder fra alle samfundsdele så kan staten definere og også beherske selve begrebsverdenen. At anarki derfor efterhånden er et af de mest fordrejede, misforståede ord er altså ikke mærkeligt; se feks. forretningsverdenen og de sociale sammenhæng eller krigssituationer – den Kolde Krig blandt andet – hvor det mest effektive våben er rygter og fordomme spredt gennem bevidste løgne og misforståelser, der bliver til forudindtagelser og så had og udstødelse.

Det kaldes propaganda, og statens propagandaapparat er så omfattende at det er blevet en herskende institution. Den slags propaganda du netop står med i hænderne er en mere naiv og frem for alt sandfærdig propaganda, simpelthen fordi den er et produkt af magtesløshed og derfor er den udsat for al kritik og kan bombarderes af mistro og intet andet formål har end at udvide din begrebsverden og din opfattelse.

Det er vigtigt at slå fast at hvis man overlade al formidling af sandhed til de
herskende institutioner, så vil vi have en opfattelse af verden, som udover at være ensidig og ensrettet, vil være ligeså forkert som en tidligere herskende opfattelse, nemlig at jorden var flad og universets center.
Eller: At anarki er synonym med uorden, kaos og tilfældige myrderier, som mindre oplyste mennesker tror den dag i dag.

Lige i øjeblikket bliver anarki henvist til at være synonym med tilstandene i Irak, men i al begrebsforvirringen bør man bemærke hvem der formidler situationen, og hvem der har skabt den: Det er en kamp om staten, skabt af staterne og har lige så lidt med anarki at gøre som “survival of the fittest”. Våben, privilegier, uniformer og had mellem mennesker kan aldrig definere et anarki. Et anarki er nemlig karakteristisk ved Staten til gengæld er alt herskende. I Danmark består staten officielt af ca. 200 institutioner, men i praksis findes der flere, idet statens autoritet forplanter sig hele vejen ned igennem systemet, fra familiestruktur til vennekreds; de herskende normer og værdier mennesker imellem i hverdagen er også statens institutioner, ligeså vel som magten over menneskers begrebsverden. Fordi staten på den måde er til stede mellem mennesker uden egentlig at ligne en institution, glemmer vi alt for ofte at det rent faktisk er en institution, fordi det sker så systematisk og gentagende, glemmer vi oprindelsen til misforståelserne og motiverne bag.

Staten agerer også på den måde at den udbreder en bestemt ideologi – sin egen – hver eneste gang der er interaktion mellem statens institutioner og borgerne. Hver gang du møder staten, i kampagner, på gaden iført uniform, på kommunen, gennem sygesikringen og skattelovgivningen etc., hver eneste gang formidler staten sin ideologi gennem ydelser, gennem kontakt. Feks. overtager du statens definition af begrebet “tryghed” og “kriminalitet” hver gang du benytter politiet. På den måde har staten monopol på at definere verden og det herskende syn på verden.

Som staten har voldsmonopol og udøver legitim vold, formidler og definere de også vores i forestillinger om at vold er nødvendigt i forbindelse med et andet begreb: “Retfærdighed‘ som staten gennem sine love og deres fysiske opretholdelse af dem – også har monopol på at definere.

Begrebet “anarki” er et godt eksempel: Det er en tilstand som aldrig er blevet fremhævet eller beskrevet i den del af historien som vi bliver præsenteret for, ligesom der ingen nuværende eksempler er på anarki som samfund, alligevel er den almene association til anarki et uhyggeligt levende billede af kaotiske tilstande hvor mennesker er isolerede, angste og alene i uophørlige, dødelige – og muligvis formålsløse kampe mod hinanden, og det er fuldstændig uberettiget eftersom vi intet erfaringsmæssigt grundlag har for denne vildledende forestilling, det må altså være en forestilling som vi har overtaget et sted fra… og hvem har magt til- og interesse i at sprede løgne og vrangforestillinger om anarkiet? STATEN!
Staten har interessen og magten til at styre vores forestillinger og dermed vores begrebsverden. Det er statens ideologi.Ved at staten lærer os, at der ikke kan eksistere et trygt og velfungerende samfund uden en stat, får den skabt en idé om at staten enhvers egen fordel, at staten er synonymt med ren menneskelig fornuft, uden at staten ellers behøver at forklare hvad den står for!

Og staten er således sikret, fordi den er sikret i vores bevidsthed og opfattelse af verden. Selv hvis staten ikke udelukkende opfattes positivt, så bliver den uanset hvad opfattet som – i værste fald – et nødvendigt onde!

Staten behøver altså ikke nogen debat og den behøver ikke at forsvare sig eller berettige sin egen eksistens i for hold til de mennesker den ejer og råder over, OS!

ANARKI er ganske rigtigt mangel på stat; men at staten har patent på tryghed er en af de fejl staten har udbredt. Mange af de grusomheder som anarkiet beskyldes for at være grobund for, er jo netop vokset frem under- og eksistere kun i vores begrebsverden på grund af det nuværende system: Staten. Begreber som “survival of the fittest”, kaos, mord, krig, voldtægt osv. er opstået – ikke under anarkistiske forhold i et anarkistisk samfund, men under staten i et statsligt samfund. Anarki er DIG og dit liv ligesom det er DEM og deres liv og anarkiet er det punkt hvor mennesket er modent nok til i fællesskab at administrere sig selv og sit eget liv og dermed altså også samfundet omkring sig! Organiseret i frie fællesskaber hvor mennesker – i stedet for at binde-, udnytte- og slå hinanden oven i hovedet med stat og lov og magt – direkte finder ud af hvordan tingene og altså samfundet skal hænge sammen ud fra den logik:

Hvorfor skulle man ødelægge noget man selv har været med til at lave i overensstemmelse med ens egne behov?!

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s