Anarkstisk Netværk: OM NETVÆRK OG DET ANARKISTISKE NETVÆRK

Anarkstisk Netværk var en meget løs sammenslutting af anarkister i Denmark som eksisterede i lit over et år. Netværket havde en lokal grupper som hed RAK i København. Du kan læse mere om RAK og netværket på: http://anarkister.wordpress.com

OM NETVÆRK
OG DET ANARKISTISKE NETVÆRK


DISCLAIMER:

Teksten er
ikke udtryk
for nogen
generel
i netvær­ket,
men
skribentens
egen.


OM NETVÆRK
OG DET ANARKISTISKE NETVÆRK

Netværket er en social struktur, men en der er funderet på de relationer der eksisterer imellem mennesker, snarere end et teoretisk minimumsgrundlag eller politisk program. Kommunikationen er det centrale og eneste faste punkt under udvikling i et netværk. Nok er strukturen løs, men der er ikke desto mindre en, og, for det anarkistiske netværk en der sørger for at ingen enkeltperson bestemmer hvem der kan og ikke kan blive en del af det. Det er altid nok at kende og have kontakt til en enkelt person i netværket for, igennem den person, at kunne få information ud til resten af netværket. Sådan fungerer det anarkistiske netværk, og selvom mange gerne så en mere fasttømret, grundlæggende dansksproget, anarkistisk organisation, så opfylder netværket ihvertfald nogle nødvendige betingelser for samarbejde anarkister imellem. Tidligere er den Anarkistiske Føderation gået ned på den isolation organisationen havde i hovedsta­den, det meste af dens levetid.  Rebel splittedes efterfulgt af SUF, der den dag i dag har flere anarkistisk indstillede mennesker iblandt deres medlemsskare. Godt nok er vi mange der gerne ser en mere fasttømret organisation, men net­værket er på mange måder en udemærket an­tiautoritær struktur, der på trods af dets mange svagheder formår at fastholde muligheden for kommunikation imellem anarkister i Danmark. Bare så længe det formår at un­dgå strukturelle fælder som fælles økonomi, program, et ansigt udadtil og fælles udtalelser, mm. er der ikke nødvendigvis brug for nogen grundlæggende ændringer. Fri association er en nødvendig bestanddel af alle aktiviteter der udspringer af netværket. Der er ingen formelle hierarkier, mens den struktur der er blokere for oprettelsen af uformel autoritet. Kommunikationen er åben, mens netværkets muligheder for bredde er tilstede.

HVAD MED UDVIDELSE?
Hvad mangler der for at anarkismen muligvis kan skabe grundlag for en politisk organisation der tager fat på netop sådan noget, som det at have en fælles økonomi og at udtale sig fælles? Lige nu er anarkister enten organiseret politisk i røde organisationer og/eller offensiv, altså i ikke ideologisk anarkistiske organisationer. Herudover det er der rigtig mange løsgæn­gere, folk der ikke vil organiseres politisk (og som måske har mere end rigeligt at lave med meget andet), ikke ved hvor andre der søger de samme mål findes og dem der – og det her er måske det vigtigste punkt, bor et sted, i et lokalområde, hvor der simpelthen ikke er ba­sis for nogen egentlig anarkistisk gruppering. Der findes meget få, hvis nogen overhovedet, anarkistiske grupper der fungerer og er velfun­deret i lokalområdet, politisk, kulturelt såvel som økonomisk. Under alle omstændigheder er ingen af dem inde over netværket. Først må netværket af folk der vil en udvidelse af net­værket styrkes. Vi må gå i gang med at skabe sammen, på egne præmisser, hjælpe hinanden på kryds og tværs af lokalområder (økono­misk, solidarisk, eller mere direkte med et par hænder eller flere), før en egentlig nedefra og op, fælles, anarkistisk organisation kan ek­sistere. En anarkistisk organisation bør heller ikke kun være politisk, den bør også overskride det politiske. Vi bør forsøge at tage stilling til hvad folk der er anarkister og som gerne vil mødes og samarbejde med andre anarkister, interesserre sig for: Kultur, økonomi, sociale

spørgsmål, videnskab, filosofi, sport, livsstil, hvordan forskellige mennesker arbejder for­skelligt og helt sikkert meget, meget mere.

SAMARBEJDE ER ANARKI!
Ét er i hvert fald sikkert: Der er utallige måder at gøre det på. Kun den fælles fantasi og lyst sætter grænser, hvis vi bare er gode nok til at hjælpe hinanden. Hvem vil kæmpe for ung­domshuse? Hvad med modstanden mod G8, på et antiautoritært og antistatisk grundlag? Hvem er friske på at skrive og samle skriv­eri, nyhedsstof, og hvad der ellers kan være i et anarkistisk blad eller blogkollektiv? Hvad med studenterpolitik? Skal vi lade de rødes ledere om at sætte stilen hvor de gør det med ikke-selvstændiggørende og individuelt-svækkende aktivisme, eller skal vi prøve at presse på for direkte aktion hvor som helst i stedet for? (Det skal nævnes at ikke alle andre end anarkister på venstrefløjen udøver autoritet og derfor ikke kan stilles ansvarlige for de ube­hagelige konsekvenser der kommer heraf) Og vi bør kunne dele erfaringer på kryds og tværs af alle fiktive skel, som adskiller mennesker i det borgerlige samfund!

ARBEJDET FOREGÅR LØBENDE Når
(og hvis) arbejdet med at samle anarkis­ter skal kunne opnå succes er det nødvendigt med en diskussion af for men, strukturen, for en eller flere nye organisationer, samtidig med at de grupper der allerede eksistere styrkes på kryds og tværs. Det er ikke til at sige præcist hvornår og hvordan en styrkelse af den anarkis­tiske bevægelse kan finde sted, og jeg vil helst ikke gå for meget i detaljer på nogen punkter. Hvis der er noget jeg håber på er det at anarkis­ter hvor som helst føler for samarbejde, at de drømmer- ikke kun for dem selv, men sammen med andre.

Kontakt folk fra netværket her:  

–   odenseanarkister@gmail.com

–   anarkister@hotmail.dk

–   http://www.anarcho.dk/anarkiforum

–   http://dan.anarchopedia.org

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s