Food Not Bombs Copenhagen

FB: Food Not Bombs Copenhagen

link: fnb1
link: FNB/Byhaven 69 flyver

læs videre: Fra Folkets Hus til Byhaven 69

Food Not Bombs Copenhagen er inspireret af den internationale Food Not Bombs bevægelsen (FOODNOTBOMBS.NET) der opstod i 1980’erne i USA som i dag har hundredvis af arvtagere i byer verden over. Bevægelsen sætter fokus på at dette samfund bruger millioner på militær og krig, samtidig med at flere og flere skal leve med fattigdom, bolignød, osv. Krig er vold, og vold er ikke kun noget, der anvendes mod andre lande, men også findes indadtil i samfundet ved mere indirekte former for vold. Det er psykisk vold at udøve social eksklusion, når mennesker ikke har en bolig, gøres syge af arbejdet, er ensomme, er arbejdsløse og derfor ikke har mulighed til at tilfredsstille basale behov.

FOOD NOT BOMBS Copenhagen
indbyder regelmæssigt til vegetarisk folkekøkken, hvor vi serverer velsmagende og gratis vegetarmad, men opfordrer til, at man giver donationer. Udover at lave mad, har vi også ambitionen om at skabe et rum for debat ved at have lille oplæg med kulturelle, sociale eller politiske emner til hvert folkekøkken.

FNB er et forsøg på at gør noget ved samfundsproblemerne ved at tage noget fra samfundets overskud, dvs. donationer og kasseret mad, og give det til dem der behøver og ønsker det.

Magten og velstanden er i dette samfund centraliseret. Langt de fleste har meget lidt indflydelse på de fundamentale forhold i deres liv.

På den ene side er der regeringer, som skal stemmes på hvert 4 år, hvilket kun har en ubetydelig symbolsk betydning. På den anden side er markedet, hvor lønmodtagere udnyttes, og måden vi forbruger på, har konsekvenser for miljø og mennesker, som er uoverskuelige.

FNB er et forsøg på direkte at tage ansvar ved at bekæmpe medspil, at gøre sund og bæredygtig mad tilgængeligt for alle, at videregive DIY færdigheder i forhold til mad, lave blade, strukturere møder, osv. men frem for alt handler det om at vise, at det er muligt, at man kan deles om ting frem for at skulle købe og betale.

Vi bestræber til vores møder at opnå konsensus ved fællesmøder og ved at alle skal have mulighed for og være opmærksomme på, at de kan have indflydelse på deres liv, uanset økonomisk og social situation, blot man står solidarisk sammen.

Vi støtter op om andre sociale bevægelser der ønsker et direkte demokrati, fred og social retfærdighed, og laver gerne mad til demonstrationer og andre arrangementer.

Den nyværende Food Not Bombs gruppe i Kbh. er udsprunget af aktivitet i Byhaven 69. Vi støtter op om haven og synes også det er vigtig at beskrive grundens lange bevægende historie.

FNB INFO
E-mail: fnb.cphg@mail.com
Fb: Food not bombs Copenhagen

FAKTABOKS I

Madspild: Der smides i DK hvert år over 700.000 ton spiseligt mad ud. Det årlige spil af mad opdelt i sektorer: Husholdningernes står for 260.000 ton, servicesektoren 227.000 ton og heraf 163.000 ton fra detailhandlen, 29.000 ton fra hoteller og restauranter, og 31.000 ton fra institutioner og storkøkkener. Primærproduktionen står for 100.000 ton, mens fødevareindustrien står for på 133.000 ton pr år (Madspild i tal).

Sult: Stigende fødevarepriser, flere arbejdsløse, længere perioder med arbejdsløshed og forringelse af sociale ydelser som kontanthjælpsloft, forkortelse af dagpengeperiode, starthjælp, osv. betyder at Københavns kommune har offentliggjort at tre ud af fire mennesker fra den laveste indkomstgruppe ikke har råd til for eksempel at gå til tandlæge, købe medicin og spise tre måltider mad om dagen. Der er tale om husstande der har en årlig indkomst på under 300.000 kr. For børnefamilier betyder det at der ikke er råd til at købe noget, der bare ligner ernæringsmæssigt ordentligt mad til børnene (information, 23. 5. 2008).

Ulighed: De 80 rigeste mennesker i verden har lige så meget (12.000 milliarder kr.) som hele den fattigste halvdel af jordens befolkning, som svarer til mere end 3,5 milliarder mennesker (DR nyheder, 19. 1. 2015). De rigeste 1 % som svarer til 46,000 mennesker ejer næsten en tredjedel af den samlede rigdom i Danmark. Der svarer til 512 milliarder kr. af de 1,600 som er på danske hænder (Cevea).

Krig: Den danske militær- og civilindsats fra 2001 til 2014 i Afghanistan har kostet ca. 20 milliarder kroner. USA’s udgifter til krigen i Afghanistan og Irak beløber sig op til 6 billioner dollars. Når man også regner udgifter til sårede veteraner og ødelagt militært isenkram med. Landets faktiske udgifter kan være højere fordi der er tale om pengene er lånt i udlandet og derfor skal betales tilbage med renter og renters rente (udstilling Krigens pris)

På FNB Fb-siden kan du finde den og andre materialer til kopiering og også links til tekstens kilder.

FAKTABOKS II

Kødproduktion:
a) Omfang: danskere er det folk der spiser mest kød i verden og derved ligger USA med 124,8 kilo 20 kilo under det danske forbrug på en femteplads. Efter Danmark kommer New Zealand, Luxemburg og Cypern (Ingeniøren, 1. 10. 2009).

b) Miljø: Optil til 32 % af det samlede menneskeskabte udslip af drivhusgasser stammer fra landbruget. FN’s fødevareorganisation spår at kød forbruget stiger støt i takt med befolknings- og velfærdsvæksten. Fortsætter denne udviklingen eksploderer udslippet i 2030 med en stigning på 60 % (Ingeniøren 8. 1. 2008). I Danmark udgør landbrugets udledninger ca. 16 % af de nationale udledninger af drivhusgasser (Etisk Råd).

c) Sundhed: Forbruget af antibiotika er steget med 10 % i landbruget fra 2008 til 2009. Svinene står for 80 % af forbruget. Det kan skyde den øgede produktion af svin. (Samvirke, 28. 11. 2010). I 2013 var der 2.094 nye MRSA tilfælde (alle typer MRSA), hvoraf knap halvdelen havde en infektion. Heraf havde 30 alvorlige infektioner (blodforgiftning) Der har været fire dødsfald siden 2012 blandt patienter med MRSA af svinetypen CC398 i landet (Fakta om MRSA og MRSA 398) .

 

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s