Neill, A. S.

Neill, A.S.
Summerhill-skolen – Et forsøg på en dybtgående løsning af børneopdragelsens problem
Hans Reitzel (FalkeBog 34), Kbh., 1963, 297 s., forord Erich Fromm, Overs. Mogens Boisen

Neill, A.S.
Spørgsmal om Summerhill
Hans Reitzel, Kbh.,  1967, 159 s., overs. Ida Nyrop Ludvigsen

Segefjord, Bjarne
Summerhilldagbog
Hans Reitzel, 1968, 150 sider

Frederiksen, Hans
Neill og Summerhill – en mand og hans skole
Gjellerup, 1972, 32 s., ill., tegninger Karl Johan Larsen

 Jarlang, Espen:
A. S. Neill
i: Espen Jarlang (red.) Selvforvaltning – pædagogisk teori og praksis, Gyldendal (Socialpædagogisk bibliotek), 2000 – 2. udgave. 10. oplag,  s. 156 – 163