Antiautoritært/udenomsparlamentarisk generelt

Helm, Michael:
Det kvalte demokrati – Guldalderens glemte systemkritikere
Gyldendal, 1986, Kbh., 177 s.

Helm, Michael:
Guldalderens systemkritikere
Information, 1986-08-09

Andersen,  Trods  
A+B
Eget Forlag, Kbh., 1970, nr. 4, 1970, 33 s.
(om P.A Hejberg, dr. J.J. Damp, Frederik Dreier, Grundvig, Georg Brandes, Sophus Rasmussen og Læge Leunbach)

ekstern link: aktiwiki.dk

se vildere: Illich, Ivan

leksikon.org
ekstern link: Antiautoritær

se vildere: Autonome og BZ
Bebogerbevægelse og slumstormer

se vildere: Christiania
Frøstruplejren (Thylejren) og Det Nye Samfund