Antifascisme og -racisme

om højrefløjen

Thorup, Mikkel:
Højrefløjens Rædselskabinet – En bog om Den Danske Forening
Røde Ungdoms Forlag, 1997, 119s.

om fascisme og anti-fascisme

Hickory
ekstern link: Fascismen i teori og praksis
tidsskrift Brand nr.5 – 1997. Oversat fra svensk af Fynske AntiFascister i 2001

ekstern link: Brand

Steffensen, Steffen:
På flugt fra Nazismen – Tysksprogede emigranter i Danmark efter 1933
C.A. Reitzels Forlag, Kbh., 1987, 659s.

Tingest, Herbert:
Nazismens og Fascismens ideer
Gyldendals (Uglebøger) Kbh., 1967, 226s.

Trolle, Børge
ekstern link:De Revolutionære Socialisters indsats i besættelsesårene
Fra Anarki og arbejderhistorie. Festskrift for Carl Heinrich Petersen. Redigeret af Karen Pedersen og Therkel Stræde, s. 224-42, Forlaget Tiderne Skifter, København 1985.

Elin fredssted, Elin Judith Lassen, Kurt Svejstrup Nikolajsen, Kresten Nordentoft:
Fascistisk ideologi og Propaganda
Medusa, Kbh., 1997, 333s.

Reinhard Kühnl, Hans-Jürgen Krahl, H.C.F Mansilla, Johannes Agnoli, Niels Kradritzke:
Fascisme og kapitalisme – Teorier om fascismens opståen og funktion under kapitalismen

Red. Claus Clausen + Suzanne Giese
Tiderne skifter, Kbh., 1975, 185s.

Red. Østergård, Uffe
Fascismen i går – i dag – i morgen materialer til fascismeseminar.
Fronthuset. Århus. 18-20 marts 1982.

Antifascisme
ekstern link: wikipedia

ekstern link: antiracisme.dk

se videre: Antifascistisk Aktion (AFA)

se vildere