Autonome og BZ

Autonome

Autonom Infoservice
ekstern link:  Autonomi en politisk begrebsbestemmelse

Autonom Infoservice
ekstern link: Den autonome bevægelse i Europa

Autonom Infoservice
ekstern link: Ungdomshuset og de autonome et historisk tilbageblik

Autonom Infoservice
ekstern link: PET kontra AUTONOME – historien om en retssag


Autonom Infoservice
ekstern link: Introduktion til Triple oppression

Lang, Alfred:
Aktivister i det autonome miljø
i: Biblioteksarbejde, årg. 9, nr 23/24(1988), s40-45

Bagger Andersen, Gorm og Høyer Damsgaard, Bodil
Må jeg få ordet?
Borgen, Valby, 2001, 99 s, ill.
se: Vi vil ha’ ordet! ; Hjemløse ; De autonome ; Beboere i Thylejren ; Flygtninge og indvandrere i Danmark ; Langtidsarbejdsløse ; Nynazisterne ; Demokrati – hvad er det? ; Politisk indflydelse og velfærdsstat ; Hvordan deltager man så? ; Hvad er politik?.

Bolig,  Tom (pseudonym for forfatterkol.)
De Autonome. En bog om og af den autonome bevægelse
2. oplage Autonomt Forlage, Kbh. 1995, 143 s., 30cm

Encyklopædi, den store danske
“autonome, de”
Gyldendal, Kbh., 1995,  Bd. 2. s.196

René Karpantschof

Karpantschof, René
Dansk forskning i BZ’ere og autonome – kollektiv interessekamp eller postmoderne stammeritualer?
Dansk Sociologi, 1997, nr 3: s. 84-96

Karpantschof, René
Danske BZere og autonomes demokratiopfattelse – En dokumentarisk idéhistorisk analyse
Sydjysk Universitetscenter, Working Paper, Esbjerg, 1998, 25 bl.

Karpantschof, René og Flemming Mikkelsen (red.)
Fra slumstormere til autonome – husbesættelse, ungdom og social protest i Danmark 1965-2000
i: Bevægelser i demokrati, Hans Reitzel, Kbh.,

Karpantschof, Rene og Witthøfft, Anne
Den autonome myte: det autonome miljøs holdninger drukner i vold
i: Aktuelt, 1999-11-23, S. 10

Karpantschof, René

Nynazismen og dens modstandere i Danmark: politiske bevægelser i internationale rammer 1980-1998 / René Karpantschof
Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg, 1999, s., ill.

Karpantschof, René
Nynazisme, antiracisme og unge i bevægelse
i: Gritt Bykilde (red), Når unge udfordrer demokratiet: dokumentation og debat ,  Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, 2000, s.
244

Karpantschof, Rene
Maskeringsforbud og forsamlingsfrihed
i: Demos nyhedsbrev, Nr. 60, 2000, S. 22-24

Karpantschof, René  og  Mikkelsen, Flemming
ekstern link: Vold, politik og demokrati i Danmark efter 2. Verdenskrig
i: Nr. 1, 2008, Arbejderhistorie: s. 51 – 94

Karpantschof, René m. f.(Red.)
Kampen om ungdomshuset – studier i et oprør
Frydenlund & Monsun, 2009, s. 352,  ill.

Dahlin, Ulrik:
Studier i oprør: ‘Fornemmelsen af,at man nu og her kan ramme dem, der ellers bestemmer’
i: Information, 2009-05-16, Sektion 2, s. 14-15, ill. (interview med René Karpantschof)

Kongsgård-Hansen, Inge
ekstern link: Da Feministisk Aktion gik på gaden
aktivster.nu

Paris, Reiner
Maskering – om betydningen af tyske autonomes “Vermummung”
Social Kritik, 38,  1995, s. 28-38

Rasmussen, Julius:
Shell-Sabotagen 1986-92
Eget tryk. Kbh. 1993. 56 s.

Vilemoes, Lars
Den autonome virus
i: Weekendavisen (Kronik) 28-6-1995

på engelsk:

Karpantschof, René  og Mikkelsen, Flemming

Youth as a Political Movement. Development of the Squatters and Autonomous Movement in Copenhagen 1981-1995
i: International Journal of Urban and Regional Researh, nr 3.

om autonomi

Sandberg, Ole
ekstern link: Fri vilje eller Autonomi
Inkompatibilistisk fri vilje og den betydning for personlig autonomi

leksikon.org
ekstern link:autonom

wikipedia
ekstern link:Autonom

wikipedia
ekstern link:De autonome

lyd

Red Warszawa – Søren Autonom

Alotria

Dahlin, Ulrik
ekstern link: Tunnelen fra Allotria
i: Information, 6. januar, 2008

Sæhl, Marie:
ekstern link: Den dag politiet fik en lang næse
i: Politiken, 11. jan. 2013

wikipedia
ekstern link:Allotria-huset

Berzærk
ekstern link: skrabebog om Berzærk

Falch Christiansen, Jørgen
ekstern link: Glem ikke Allotria
i: Politiken, Kroniker 3. apr 2008

Vesterberg, Henrik:
Ånden fra1983 spøger stadig i: Politiken 13-1-2013

Ironic Q
eskstern link: Alotria BZ Protessang

ekstern link: BZ dit livs Fotografier

med billeder fra Alotria, Ungdomshuset, osv.

Bunkeren , II,  Huset i Meilgade (Århus Bz)

Ammitzbøll, Pernille
ekstern link: To unge overfaldet ved besat bunker
i: Jydlands-Posten 15.12.03

Tømmergaar, Frederikke og Lauridsen, Jan
ekstern link: På rejse ind i ekstremismen
i: Jydlands-Posten, 21.08.08

Århus-kommune
ekstern link: BZ’ere i forurenet ejendom på Thorsvej

Andersen, Johannes
“Stammekrigen og demokratiet”
i: BT, d. 23. aug. 1995:

Bay, Joi
Ungdomssociologi
Borgens Forlag, Kbh., 1984

Bryld, Tine og  Reddersen, Jacob
Lokummet brænder: Spillet om BZ – en ansvarsløs historie
Gyldendal, Kbh., 1987. – 186 sider : ill. ; 22 cm  (fotos af Henrik Saxgren)

BZ’ere, og studerende fra Den Sociale Højskole
BZ-brigaden
?  1982, Kbh.

Christensen, Bolette
Fortællinger fra indre Nørrebro
DJØF, 2000, Kbh.

Eefsen, Poul
Portrætinterview
i: Politiken, d. 26 dec. 1994

Encyklopædi, den store danske
BZ’ere
Gyldendal, Kbh., 1995, Bd. 3., s.532

Guldberg Mikkelsen, Hanne
Fantasien til magten? – “ungdomsoprør” og bevægelser fra 1960’erne til i dag
Gyldendal, 2002, 143 s. : ill., ekstern red. Palle Roslyng-Jensen

Gundelach, Peter
“Græsrodsbevægelser og aktioner”,
i: Flemming Mikkelsen (red.) Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985. Modtryk, Århus, 198,  s.233-250.

Hansen, Helle Scherup
Kampen for autonome rum – om de københavnske husbesættelser
Kulturgeografiske hæfter, 1986, nr. 29, s.25-47

Heinemann, Tom
Uro – 25 års gadekamp
Tiderne Skifter, Kbh., 1995., 305 s., (Red. Jette Gotlieb, billedred.  Simon Jeppesen)

Jensen, Carsten (red.)
BZ Europa. Ungdomsbevægelser i 80’erne
Tiderne Skifter, Kbh., 1982, 199 s. : ill.

Jepsen, Jørgen
Statsmagten, politiet og kollektive aktioner i nyere tid – gentager historien sig ?
i Flemming Mikkelsen (red) Protest og oprør – Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985, Modtryk, Århus, s.275-316

Jesper, Kultur Martin, Lady B, Jon, Lars, Jens Haderslev, Dorte, Henrik, Thomas, Vibeke og Mads Afsky
BZ’ere: Åh ralle – ikke mere pålægschokolade
Eget tryk, Kbh., ca 1984

(Klausen, Kurt Klaudi og Flemming Mikkelsen)
Konflikter, kollektive aktioner og protestbevægelser i Danmark
i:  Samfundsfagnyt, Kbh., 1988

Kommunistisk Ungdomsforbund
Hellere dø stående end at leve på knæ. Slaget om Ryesgade
Kbh., 1986, ArbejderenMaat, Bob

Maat, Bob
Fra slumstormergruppe til social bevægelse – BZ Vesteuropa 1969-1982
Roskilde Universitetsbibliotek (skriftserie 13) 1983, 49 s., ill.

Madsen, Turi Rye, Claus Mellergaard og Leif Thomsen
Ungdom 80 – Ungdom som social bevægelsen
Politiske Studier, Kbh., 1982

Mikkelsen, Flemming
Kollektive aktioner og politiske bevægelser i Danmark efter II. Verdenskrig
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 1998

Nielsen, Jens-Emil
Ung i 80’erne
Her & Nu (Ungdoms-krøniken; bind 4), 2005, 121 s., ill.

Nielsen, Jens-Emil
Ung i 90’erne
Her & Nu (Ungdoms-krøniken; bind 5), 2006, 110 s., ill.

Nielsen, Henrik Kaare
Demokrati i bevægelse – Sammenlignende studier i politisk kultur og nye sociale bevægelser i Vesttyskland og Danmark
Århus Universitetsforlag, Århus, 1991

Nielsen, Niels Frid
Vold som hverdag – Om storbyopstande, subkulturer og socialt ansvar
København: Forlaget Fremad, 1995

Nielsen, Henrik Kaare
Ungdomskultur og politik
i: Delkulturer, Universitetsforlag, Århus, 1991 Horstbøll, Henrik og Henrik Kaare Nielsen (red)

Olsen, Ole Andkjær
Politiet – besætternes far
i: Politiken (Kronik) 2-7-1989

Petersen,  Paul (Red.)
Fugle stører end vinden – en bog om og omkring begivenhederne i Ryesgade 58. Og BZ-bevægelsen
VS – Forlag. Frederiksberg. 1986

Skarre Aasebø, Turid (red.)
Ungdomskultur, ungdomsoprør og ungdomspolitik
Nordisk Sommeruniversitet (Arbejdspapirer fra NSU ; nr. 25)  , Aalborg, 1986, 206s. : ill. ; 21 cm.

Thomsen, Leif
BZ’erne – bevægelse, livsmåde og socialt eksperiment
i: Poul Petersen (red), 1986, s. 89-101

Thomsen, Leif
Vilde stammefolk, nomader i nuet og revolutionære idealister
Dansk Sociologi, nr 2: 75-86, 1995

Thomsen, Niels
De egentlige ofre på Nørrebro
i: Jyllandsposten (Kronik) 26-3-1996

Vestergaard, Jørn u.å.:
BZ’erne og ordensmagten – Uddefinering og andre officielle magtteknikker
Kriminalistisk Instituts Stencilserie, Kbh., nr 36.

Vestergaard, Jørn (red.)
Sociale uroligheder – politi og politik
SocPol, Holte, cop. 1986, 319 s., ill., 21 c (billedred. Jørn Vestergaard)

Volden, Mogens
Storbyindianer
Tiderne Skifter. Kbh.,  1988

Zætter, B. (B. Zætter er et pseudonym Fra 14 år)
Knald eller fald: billeder fra 4 års BZ-kamp
Autonomt Forlag, Kbh., 1985., 200s. : ill. ; 27 cm

på engelsk:

Karpantschof, René  og Mikkelsen, Flemming
Youth as a Political Movement. Development of the Squatters and Autonomous Movement in Copenhagen 1981-1995
i: International Journal of Urban and Regional Researh, nr 3.

Steen, Bart van der/Katzeff, Ask/ Hoogenhuijze, Leendert van/ (Red.)
The City is Ours’:
PM Press, s. 313

Thelle, Mikkel  & Nygaard, Bertel
ekstern link: Kampen om byernes fristeder
i:Information: 13 12 2014

Tonboe, Jens Chr.
Territoriality: Displaced power or frustrated identity ? Cities in Transformation – Transformation in Cities
Social and Symbolic Change of Urban Space, Great Britain, Avebury, 1997, s. 221-247

på tysk:
Karpantschof, René  og Mikkelsen, Flemming
Hausbesetzung, Jugend und Sozialer Protest – Jugendbewegungen in Dänemark 1965-1995
i: Roland Roth og Dieter Rucht (red.), Jugendkulturen, Politik und Protest, Leske + Budrich,  Opladen, 2001

plads til os alle
ekstern link: Weidekamp og BZ’erne

SKUMS ABC:
ekstern link: BZ

BZ
ekstern link: tidslinie

BZ
ekstern link: Film, literatur og links

bzby.dk
ekstern link:bzby.dk

wikipedia
ekstern link: Allotria-huset

unge i Koling
ekstern link: BZ 6000

Eltard-Sørensen, Rune:
ekstern link: To personer anholdt til BZ-aktion i København
modkraft.dk, 29. august 2013

Billeder
Link: Da punken mistede sin uskyld i Københav

 

leksikon.org
ekstern link:BZ

wikipedia
ekstern link: Antifascistisk Aktion (AFA)

ekstern link: autonom info-service

ekstern link: Bz-bevægelsen

ekstern link: Civil ulydighed og direkte aktion

se videre:  Ungdomshus