Buber, Martin

Buber, Martin
Møde med mennesker
Steen Hasselbalch (Hasselbalchs Kultur-bibliotek ; 253) , Kbh., 1966, 88 s., overs. Mogens Buch

Buber, Martin
Menneskets vej : efter den chassidiske lære
Hadsten / Forlaget Mimer, 1991, 60 s., ill.

Buber, Martin
Israel Baalschems legender
Sankt Ansgar (Visdomsbøgerne), 1990, 224 s., overs. E. le Sage

Buber, Martin
Den brændende tornebusk
Anis, 1995, 126 s., red. Kirsten M. Andersen og Gunda Jørgensen, overs. fra tysk af Hans Ole Krebs Lange


Martin Buber død
i: Jødisk samfund, Årg. 36, nr. 7, 1965, S. 13

PÆDAGOGISKE GRUNDFORTÆLLINGER
Kvan, 2001, 316 s., ill.
se: Kulturens og pædagogikkens rødder (Bent Nabe-Nielsen: Sokrates – samtalens mester. Laust Riis-Søndergaard: Comenius – om at gøre verden bedre. Freddy Jensen: Rousseau – og pædagogikkens kopernikanske vending). Den åndsvidenskabelige og fænomenologiske tradition (Alexander von Oettingen: Schleiermacher : mellem pædagogisk almagt og afmagt. Jørgen Carlsen: Om Grundtvig og Kold – og begejstringens pædagogik. Poul Breindahl: Eksistenspædagogikken – at lære at være : Martin Buber og Otto Friedrich Bollnow. Mogens Pahuus: K.E. Løgstrup : det levende menneske frem for det moralske princip). Pædagogik i det moderne samfund (Hans Dorf: Dewey : det moderne samfunds pædagog. Jette Bøndergaard: Habermas – om at ville noget i verden). Pædagogik i en kompleks og pluralistisk kultur (Preben Kirkegaard: Niklas Luhmann : om at komme ud af den normative fælde; Frits Hedegaard Eriksen: Paul Ricoeur – tiden og fortællingen). Grundfortællingernes udfordringer til tiden (Bent Nabe-Nielsen: Sokrates og undervisningens samtale. Laust Riis-Søndergaard: Comeniusspor. Freddy Jensen: Rousseau : individet og fællesskabet. Alexander von Oettingen: Pædagogikkens dobbelte udfordring (Schleiermacher). Jørgen Carlsen: Grundtvig, Kold – og den moderne kynisme. Poul Breindahl: Eksistenspædagogikken og tidens aktuelle problemstillinger. Mogens Pahuus: Forenende modsætninger : Løgstrups pædagogiske filosofi. Hans Dorf: John Dewey og det moderne demokrati. Jette Bøndergaard: Skolen må ville noget (Habermas). Preben Kirkegaard: Luhmann og pædagogik som socialt system. Frits Hedegaard Eriksen: Rationalitet og poesi i skolen (Ricoeur)); Med litteraturhenvisninger

Ahlberg, Alf
Martin Buber og den jødiske mystik
i: Kristeligt dagblad, 1963-08-16

Aspel, Gudrun
Man vedbliver at studere… og at lære
i: Kristeligt dagblad, 1978-04-28

Arendt, Niels Henrik
Muren mellem jøder og arabere
i: Jyllands-posten (Sektion 1), 2004-07-29, s. 9, ill.

Birkelund, Regner (red.)
Eksistens og livsfilosofi
Gyldendal, 2002, Kbh., 352 sider : ill.
se: Livsfilosofien og kunsten (Søren Matthiessen: Fjodor Dostojevskij : liv og filosofi hos den russiske digter. Elisabeth Dons Christensen: Karen Blixen : i begyndelsen var ordet. Svend Bjerg: Jakob Knudsen : Helhed gennem livserfaring). Danske og svenske livsfilosofiske tænkere (Jørgen Carlsen: N.F.S. Grundtvig : mellem himmel og jord : Grundtvig og den moderne verden. Jørgen Husted: Livet ifølge Søren Kierkegaard. Mogens Pahuus: Ludvig Feilberg : et dansk bud på en regulær “levelære”. Regner Birkelund: Knud Ejler Løgstrup : sansning, samfund og sundhed. Harry Aronson: Erik Gustaf Geijer : den personlige eksistensfilosofi. Bosse Bergstedt: Ellen Key : troen på livet). Tyske og franske livsfilosofiske tænkere (Ole Fogh Kirkeby: Martin Heidegger : omsorgens tænker. Svend Andersen: Hans Lipps : mennesket som eksistentialt levevæsen. Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt : etisk dømmekraft og politisk offentlighed. Mogens Pahuus: Martin Buber : dialogens filosofi. Peter Kemp: Henri Bergsons metafysik. Henrik Vase Frandsen: Emmanuel Lévinas : nydelse og generøsitet. Jacob Dahl Rendtorff: Mourice Merleau-Ponty : sansningens historicitet).

Dinesen, Palle
En ny bog om Martin Buber
i: Højskolebladet, Årg. 120, nr. 29, 1995, S. 465-467

Dinesen, Palle
Det mundtlige ord – en indføring i Martin Bubers tænkning og bibeludlægning
i: Kristeligt dagblad. – 1989-05-22

Dinesen, Palle
Sprog til sprogløse
i: Kristeligt dagblad, 1997-04-19

Eichberg, Henning
Dialogisk identitet – om Martin Buber og nationalismens alternativer
i: Tendens, Årg. 2, nr. 1, 1990, S. 28-35, ill.

Feldt, Jakob
ekstern link: Jødisk-israelsk opposition
palstina-info
se: Martin Buber

Frederiksen, Emil
Martin Buber
i: Berlingske tidende, 1963-03-28

Goldstein, Hans
Martin Buber – en uortodoks zionist
i: Udsyn, 1993, nr. 29, S. 28-31

Holm, Søren
Martin Buber – en jødisk Tænker
i: Berlingske aftenavis, 1955-09-28

Holm-Nielsen, Svend
Martin Buber
i: Palæstina-Orientering, Årg. 19, nr. 4, 1997, S. 7-8, ill.

Knudsen, Aksel J.
Martin Buber – filosof og mystiker
i: Vestkysten, 1963-04-06

Kristensen, Jonell
Martin Bubers filosofi for vor tid
i: Højskolebladet, Årg. 117, nr. 24/25, 1992, S. 361-366

Kristensen, Jonell
Buber og Jung
i: Højskolebladet, Årg. 118, nr. 1, 1993, S. 5-8

Kristensen, Jonell
Grundordene “Jeg-Du” og “Jeg-Det” : en tolkning af Martin Buber
i: Dansk udsyn, Årg. 72, nr. 3, 1993, S. 153-160

Kristensen, Jonell
Alt virkeligt liv er møde – Martin Bubers samfundssyn
i: Dansk udsyn, Årg. 72, nr. 4, 1993, S. 258-264

Lévinas, Emmanuel
Fænomenologi og etik
Gyldendal, 2002, Kbh., 222 s.
se: Interview med Lévinas ; Nogle refleksioner over hitlerismens filosofi ; Heidegger, Gagarin og vi ; Martin Buber og erkendelsesteorien ; Transcendens og højde ; Om enerens eneståendehed ; Om meningens betyden ; Refleksioner over den fænomenologiske “teknik” ; Sprog og nærhed.

Løgstrup, K. E.
Martin Buber
i: Højskolebladet, Årg. 93, 1968, S. 598-601

Marcus, Maria
Va mæ Kærligheden?
i: Politiken (Sektion 2), 2004-05-04, s. 7-8, ill.

Moskivitin, Jurij
Jeg – og du
i: Politiken, 1993-05-29

Mjaaland, Marie
Martin Bubers dialogfilosofi
i: Højskolebladet, Årg. 120, nr. 27, 1995, S. 430-434

Møllehave, Johs.
Martin Bubers livssyn
i: Morgenposten, 1987-11-15

Nepper Larsen, Steen
Var det alt, hvad du kunne drive det til idag?
i: Højskolebladet, Årg. 120, nr. 29, 1995, S. 467-469

Nielsen, Linea
Det Andet menneskes nødvendighed for konstitueringen af subjektiviteten – en sammenlignende læsning af Martin Bubers ontologiske forhold mellem Jeg og Du og Emmanuel Lévinas’ etiske forhold mellem selvet og den Anden, med fokus på det intersubjektive forholds betydning for subjektiviteten
Specialeopgave, 2004, 101 s.

Ostenfeld, Ib
En samtale med Martin Buber
i: Berlingske aftenavis, 1969-04-08

Oschner, Knud
Martin Buber – dialogikkens fader
i: IKON, nr. 47, 2004, S. 12-15, ill.

Pedersen, Ellen M.
Filosoffen, der ikke satte grænser
i: Kristeligt dagblad, 1986-04-22

Riisøen, Sverre
Skyld og skyldfølelse
i: Aarhuus stiftstidende, 1966-09-06

Rohde, Peter P.
Martin Buber, en jødisk eksistentialist
i: Information, 1958-02-18

Rosenkjær, Jens
Martin Buber – lærer og vismand i Israel
i: Kristeligt dagblad, 1965-06-15

Syberg, Karen
ekstern link: Israel kunne have været Palæstina
i: information 21. november 2003

Søltoft, Pia
Svimmelhedens etik – om forholdet mellem den enkelte og den anden hos Buber, Lévinas og især Kierkegaard
Gad,  399 s., Revideret udg. ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 1999

Tafdrup, Pia
Mødet med et du – ånden giver mennesket dets særstilling – et møde, hvor man fornemmer, at man så at sige løfter hinanden, er det der betyder mest
i: Information, 1993-08-20

Thulstrup, Niels
Det personlige eksempel i livsførelsen
i: Akcept og protest, Bind 1., S. 167-170
og i: Berlingske aftenavis, 1952-06-17

Winther, Judith
Martin Buber
Anis (Profil-seriennr. 9), Kbh., 2003, 158 s.

wikipedia
ekstern link: Martin Buber

fagboginfo
ekstern link: Martin Buber

ekstern link: Martin Buber. Af Judith Winther