Feminisme generelt

Dahlerup, Drude:
Socialisme og kvindefrigørelse i det 19. århundred – En analyse af Charles Fourier, Karl Marx, Fr. Engels, August Bebel og Clara Zetkin m.fl.
GMT, Grenå, 1973, 414s.

Thielst, Peter:
Kønsrolleideer – fra Platon til Simone de Beauvoir – tekster om kønsroller og kvindeundertrykkelse
Hans Reitzel, Kbh., 1981, 147s.
Udg. af Peter Thielst
På omslaget: En studiegebog. – Bidrag af: Platon, Aristoteles, Tomas Aqinas, Erasmus af Rotterdam, Jean-Jacques Rousseau, Mary Wollstoncraft, Søren Kirkegaard, Mathilde Fibiger, John Stuart Mill, August Bebel, Friedrich Engels, Alexandra Kollontaj, Sigmund Freud, Karen Horney, Margaret Mead og Simone de Beauvoir.

Liversage, Toni:
Kvinder i Historien
Carlsen Tema (Temahæfte til Dig og historien, 8.-9. skoleår, Kbh., 1. opl. og 1udg. 1980, 32s., 24cm
Den traditionelle arbejdsdeling mellem kønnene. Eksempler på kønsroller før og nu. Middelalderens og kirkens opfattelse, hekseforfølgelserne, den franske revolution og kvinderne samt de nutigie kvindebevægelser. – Fra 14 år .,
Litteraturliste: s. 32; Medialiste: s. 32

Liversage, Toni:
Kvinder og historien – kønsroller og familiemønstre i økonomisk belysning
Gyldendal, Kbh., 1. udg. 1972, 150s. – 2. udg. 1980. 104s.; 19cm

Liversage, Toni:
Fædre og Døtre – Russiske kvinder i aktion mod zarisme
Tiderne skifter, cop. 1976, 153s, 20cm.

  • Suffragetterne

Liversage, Toni:
Da kvinderne matte gå under jorden – Suffragetternes Kamp for stemmeretten i England 1903-14
Gyldendal, Kbh., 1975, 122s.

Wollstonecraft, Mary:

Toni Livsage:
Mary og revolutionen: En historisk collage om Mary Wollstonecraft, forfatteren til ”Et forsvare for Kvindernes rettigheder”.
Gyldendal, Kbh., 1974, 128s.

Mary Wollstonecraft – feminist i det 18 århundrede
Speciale til kandidateksamen, 1968, Kbh.,1 bd.

Nielsen, Susanne Thyboe:
Mrs Oliphant og hendes kvindesyn
Speciale til kandidateksamen,1983, Kbh. 1bd.

Popp, Adelheid:
En arbejderkvindes ungdomshistorie
Overs. & indledt af Toni Liversage, ill. af Knud Mikkelsen
Rosa Luxemburg Forlage, cop. 1978, 111s.
Org, tit.: De Jugendgeschichte einer Arbeiterin.

Koch, Nynne:
Utopi og subkultur
Delta, Kbh., cop. 1981, 301s, 21cm
Red. Nynne Koch
Indhold: Sysse Enberg: Kvinden i den antikke utopi. Mari Anne Woll: Om kvindens placering i Tomas Mores ”Utopia”. Aase Lagoni Danstrup: Tomasso Capanellas utopi solstaten: Hans tanker om økonomisk kolektivisme og kvindens stilling. Drude Dahlerup: Fantasien til magten!: Charles Fourier (1772-1837). Carol Gold: Kvinder i 1800-tallets amerikanske utopiske samfund. Karen Glente: Beginehusene i 1200-tallet. Gunna Højgaard: Drømmen om kvinde land. Inge-Lise Hjordt-Vetlesen: Om utopierne i den kvindelige hjemstavnslitteratur. Anne Ørum-Nielsen: Dagens utopiske billieder: Eskapisme, fascisme eller alternativ? Nynne Koch: Med patriarkatet mod stjernerne – kvinder og science fiction

(4 Rødstrømper):
Kvinder på Fabrik.
Redigeret af 4 Rødstrømper på grundlag af båndoptagelser med 12 fabriks arbejdersker
Hans Reitzels Forlag, Kbh., 1971, 112s.