Proudhon, Pierre Joseph

Proudhon, P. J.:
ekstern link: Hverken Gud eller herre
Anarkistisk Læsebog, Forlaget Pirattryk

Proudhon, P. J.:
ekstern link: Om regering og stat
i: Anarkismen – En antalogi, forlaget Rhodos, Serie Bibliotek Rhodos, 1970, s.102-105

Proudhon, P. J.:
ekstern link: Om det føderative princip og nødvendigheden af at genoprette revolutionspartiet kap. VIII
i: Pariserkommunen 1871 – tværfagligt projekt/samfundsfag
Kommunens lære – Proletariatets diktatur eller anarkisme?
Lavst Riemann Hansen under medvirken af Ulla Bendebjerg: (red. Karen Nicolajsen) Gyldendal, Kbh., 1975, s.12-14

Proudhon, P. J.:
ekstern link: Ejendomsteorien, kap VI, §1,
i: Pariserkommunen 1871 – tværfagligt projekt/samfundsfag
Kommunens lære – Proletariatets diktatur eller anarkisme?
Lavst Riemann Hansen under medvirken af Ulla Bendebjerg (red. Karen Nicolajsen):
Gyldendal, Kbh., 1975, s.9-12

Proudhon, P. J.:
Den frie socialismes dobbelte mål
i: Hans Reitzel (Ide og religion. Tekstbog), Kbh., 1980.  S. 29-37

Proudhon, P. J.
Agenda-tryk(Regenbugen), Århus, … ??

Boudelaire, Charles:
Apendix: Udvalgte Breve, til  Proudhon
i: Udvalgte Prossa, det Poetiske bureaus forlag, 2009,  overs Luna Tireé, s. 537

Boudelaire, Charles:
Apendix: Udvalgte Breve, til Proudhon
i: Udvalgte Prossa, det Poetiske bureaus forlag, 2009,  overs Luna Tireé, s. 537-539

ekstern link: Pjerre Joseph Proudhon
I: Illustreret tidendende, bi. 6 s. 167-168
(Numr. 282, Kbh 19. 2. 1863)

Karl Marx (Brev til J. B. Schweitzer):
ekstern link: Om proudhon
i: Marx-Engels: Udvalgte Skrifter, bind 1, s. 383-90.

Karl Marx:
Filosofiens elendighed : svar på elendighedens filosofi af Hr. Proudhorn
Paludan (Paludans fiol-bibliotek ; 40), Kbh., 1973, 159 s.

Karl Marx:
Den tyske ideologi : heraf hele Feuerbachafsnittet; Filosofiens elendighed (uforkortet)
Rhodos (Karl Marx’ skrifter i udvalg) (Bibliotek Rhodos), Kbh., 1974, 306 s., red.: Johs. Witt-Hansen; over.: f Henriette Møller

Petersen, Aleksis :
ekstern link: “Proudhon”
i:  Nationaløkonomisk Tidsskrift, Første række, Bind 6; 1875

leksikon.org
ekstern link: Pierre-Joseph Proudhon

leksikon.org
ekstern link: Ejendom er tyveri

dan.anarchopedia
ekstern link:

Den Store Danske
ekstern link: Pierre-Joseph Proudhon  da.wikipedia
ekstern link: Pierre-Joseph Proudhon

en.wikipedia
ekstern link: Pierre-Joseph Proudhon 

 se videre: Tidlige socialister

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

se videre: Anarkisme generelt