Bakunin, Mikhail

Bakunin, Michael:
ekstern link: Om Statsbegrebet og Pariserkommunen
orginal 1871 på dansk i: Pariserkommunen 1871 – tværfagligt projekt/samfundsfag
Kommunens lære – Proletariatets diktatur eller anarkisme? Lavst Riemann Hansen under medvirken af Ulla Bendebjerg (red. Karen Nicolajsen): Gyldendal, Kbh., 1975, s.53-

Bakunin, Michael:
ekstern link: Gud og Staten Marx – Socialismens Bismarck
ekstern link: Gud og Staten Marx – Socialismens Bismarck
(Ribeanarkisterne) Edition After Hand, 1. udg. Ribe, 28s.; 2. udg.,1977, Ringkøbing, 132s., af Peter Laugesen fra fransk til dansk, forord af Augustin Souchy, efterord af Carl Heinrich Petersen

Bakunin, Mikhail:
Autoritet eller selvforvaltning? – Udvalgte skrifter red. af Michael Helm og Annagrethe Ottovar.
Borgen, 1979, Kbh., 174s. overs. fra fransk af Michael Helm ill.

Bakunin, Mikhail:
Autoritet eller selvforvaltning
ekstern link: Den autoritære socialismes modsigelser

ekstern link: Den autoritære socialismes modsigelser

Bakunin, Mikhail:
Autoritet eller selvforvaltning?
ekstern link: Staten – hovedhjørnestenen i klasseregimet

ekstern link: Staten – hovedhjørnestenen i klasseregimet

Bakunin, Mikhail:
Autoritet eller selvforvaltning?
ekstern link:Myten om det første oprør

Bakunin, Mikhail:
Revolution, terrorisme, banditvirksomhed (1869)
Antiterrorismens idéhistorie – stater og vold i 500 år (red. Mikkel Thorup og Morten Brænder), Aarhus Universitetsforlag, 2007, S. 195-197.

Bakunin, Mikhail:
ekstern link: ”Sociale Demokrati’s Internationale Alliance’s” program
i:  Pariserkommunen 1871 – tværfagligt projekt/samfundsfag
Kommunens lære – Proletariatets diktatur eller anarkisme? Lavet Riemann Hansen under medvirken af Ulla Bendebjerg (red. Karen Nicolajsen): Gyldendal, Kbh., 1975, s.23

Bakunin, Mikhail:
ekstern link: to citater fra: MYTEN OM DET FØRSTE OPRØR og LIGHEDEN OG DE MENNESKELIGE FORSKELLE

 

Broby Johansen, Rudolf:
Bakunins skriftemål for zaren – Russisk revolutionær, 1814-1876
I: Skrift i sand – S. 29-32

Buch Jakobsen, Erik:

Udviklingen af den libertære socialismes ideer om social revolution fra M. Bakunin til den spanske anarkosyndikalisme … og dens praksis i den sociale
revolution under den spanske borgerkrig.

Specialeopgave ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet Litteraturhenvisninger; 1975, 109s.

Friis Pedersen, Ejner
Modsætningen mellem Bakunin og Marx/Engels – imperialismen og de undertrykte folks og landes nationale og sociale frigørelse
i: Anarki og arbejderhistorie, S. 41-55, red. Karen Pedersen og Therkel Stræde

Enzensberger, Hans Magnus
Politik og forbrydelseovers
Gyldendal, 1983, 261 s. overs. Per Øhrgaard
se: Las Casas eller Et tilbageblik på fremtiden; Esteban Montejo El Cimarrón; Rafael Trujillo – Portræt af en landsfader; Chicago-ballade – Model af et terroristisk samfund; Den godtroende desertør – Rekonstruktion af en henrettelse; Bakunin-kassetten: et falskneri; Drømmerne om det absolutte – (Første del: Traktat og bombe; Anden del: Terrorens skønne sjæle); Kronstadt 1921 eller Den tredje revolution

Hears, Phil:
Marxisme eller anarkisme – socialistisk teori
Socialistisk Information, Årg. 23 Nr. 185, s.23-25, ill.

Lauridsen; Søren K:

Anarkismens ideologi og påvirkning i dans arbejderbevægelse 1869-1914
Esbjerg, 1971, 31s, bilag, utrykt

Nilsen, Kurt Ben:
ekstern link: Bakunin – a streetfighting man
Røde Fane nr 1, 2002
AKP/Røde Fane, nr 1, 2002

Nissen, Andreas:

Kampen mellem Marx og Bakunin i den 1. Internationale – en undersøgelse af
modsætningsforholdet mellem marxisme og den bakunistiske anarkisme 1868-1872 og
dets konsekvenser for den europæiske arbejderbevægelse

1974, Kbh., 89s.

Pedersen, Erik Sylvester:

Venstre-anarkismen – Om Forholdet mellem kritik, antropologi og utopi i M. Bakunins
og P. Kropotkins tæmkning

Speciale til kandidateksamen, 1982. 1 bd

Petersen, Carl Heinrich
Anarkismens kongerække – William Godwin, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, Peter Krapotkin, Leo Tolstoj
i: Information, 1965-03-01

West-Pedersen, Alexander:

ekstern link: Marx og Bakunin – En teoretisk konfrontation
Agendatryk (Bogcafe Regnbuen) 1982, Århus, 1.opl. 250 ek. leve på (baggrund af af en afleveringsopgave i Komparativ Politik B)

gateavisen
ekstern link: Bokcafenotater – Mikhail Bakunin (1814-1876) – Politikk og antiteologi

leksikon.org
ekstern link: Mikhail Bakunin

wikipedia
ekstern link:Mikhail Bakunin

anarchopedia

ekstern link: Mikhail Bakunin

Den Store Danske
ekstern link: Mikhail

se videre: Anarkisme generelt

se vildere: Narodnik

se vildere: Nihilisme i Rusland

se vildere: Kronstadt-oprøret

se vildere: Makhno-bevægelsen

se vildere: Råds- og Venstrekommunisme

se videre: Russland

se vildere: Bergman, Aleksander
Goldman, Emma

                          Kropotkin, Pjotr
Serge, Victor
Tolstoj, Leo