Kropotkin, Pjotr

Kropotkin, P.
Lov og Autoritet
?, London,  1888, 30 s.

Kropotkin, P.:
ekstern link: Erobringen af brødet
ekstern link: Erobringen af brødet
RAGNVALD PAULSONS FORLAG 1898, BERGEN,

Kropotkin, P.:
ekstern link: Erobringen af brødet
Anarkistisk Læsebog udgivet på dansk af Forlaget Pirattryk

dan.anarchopedia
ekstern link: Erobringen af brødet

Kropotkin, P.
ekstern link: Pariserkommunen
org.  udg. år 1895 på dansk
i: Pariserkommunen 1871 – tværfagligt projekt/samfundsfag
Kommunens lære – Proletariatets diktatur eller anarkisme? Lavst Riemann Hansen under medvirken af Ulla Bendebjerg (red. Karen Nicolajsen): Gyldendal, Kbh., 1975, s.60-68

Kropotkin, P.
ekstern link: En anarkists erindringer – med forord af Georg Brandes
ekstern link: En anarkists erindringer – med forord af Georg Brandes
Gyldendal
1.opl, 1902, Kbh., 309s.;

Kropotkin, P.
Til de unge

Diskussionsklubben “Friedrich Engels” Forlag,  1902,

Kropotkin, P.
ekstern link: Håndens og hjernens arbejde – Landbrug, industri og håndværk i nutid og fremtid.
En udviklings historie.
Gyldendal, 1904, Kbh., 259s.

Kropotkin, P.
Krigen
SUF., 1904, Kbh., 8s.

Kropotkin, P.:
En oprøres Ord
SUF´s Forlag, 1904-05, Kbh., i en række små hæfte ufuldstændigt.

Kropotkin, P.
Lønsystemet
SUF., 1905, Kbh., ?

Kropotkin, P.
Gensidig Hjælp
Gyldendal, 1906, Kbh., 294s.

Kropotkin, Peter:
ekstern link: Anarkiet – dets filosofi og ideal (Norsk)
Det norske arbeiderpartis forlag, Kristiania, 1920, s. 30

Kropotkin, Pjotre og Lenin, Vladimir:
link: Lenin og Kropotkin (En samtale)
(Nedskrevet af Bontsj-Brujevitsj, sekretær for folkekommissariatets råd, tro leninist.) (1919)

Kropotkin, Peter :
Syndikalisme og anarkisme
Regnbuen, 198?, s, 19

Kropotkin, P.
ekstern link: GH – Gensidig Hjælp
Introite!, 1. ny udg., ny rev., 2000, 246 sider

Introite!
ekstern link: Gensidig Hjælp
ekstern link: Indhold
ekstern link: Fororde
ekstern link: Uddrag
ekstern link: Anmeldelse
ekstern link: Forfatter

Kropotkin, P.:
ekstern link: Staten – dens historiske rolle
ekstern link: Staten – dens historiske rolle
Rhodos (Bibliotek Rhodos), Kbh., 1981, overs. Knud Erik Stavager

Kropotkin, P.
ekstern link: Syndikalismen og Anarkismen
Agendatryk, 198?, Århus (Bogcafe Regnbuen), 19s., oversæt fra svensk til dansk

Malatesta, Errico og Kropotkin, Pjotr:
To af Historiens mest kendte anarkister om forening
af frihed og fællesskab.
ekstern link: Den anarkistiske kommunisme
ekstern link: Den anarkistiske kommunisme
Anarkistisk Boghandel (Viborg), Agenda tryk,1. udg.1973, Viborg, 18 blade, 2. udg., 1982, Århus (Bogcafe Regnbuen), 19s, 200 eks., overs fra englisk, ill.

Banke, Jørgen:
Fra det gamle Rusland
August Olsen, 1945. 2 bind – I. Peter Krapotkins Barndom og II. Peter Krapotkins Ungdom, ill

Brandes, Georg:
Peter Kropotkin
i: Tilskueren, 1921, Kbh., s. 145-159. særtryk

Brandes, Georg:
Peter Kropotkin
Udvalgte skrifter – 6, bin., s.68-73

Brandes, Georg:
Et brev – til frøken Sacha Kropotkin
særtryk af: “Tilskueren”, 1910, Kbh.

Brandes, Georg:
ekstern link: 1) om Krapotkins: Hånden og hjernens arbejde
                       2) om Krapotkins: Hånden og hjernens arbejde

Camillo, Berneri:
ekstern link: Peter Kopotkin – Føderalistiske ideer
ekstern link: Peter Kopotkin – Føderalistiske ideer
Århus, Forlaget Regenbuen (Anarkistisk bocaffee), 197?, 31s.

ekstern link: Kropotkins føderalistiske ideer

Dybfest, Arne;
ekstern link: Fyrst Kropotkin
i: Samtiden 1 (1890), s. 137–144.

Egebak, Niels:
Skræmmebilledet Kropotkin
i: Informtion, 1993-12-09

Friborg,  Bjarke
ekstern link: Socialt entreprenørskab mellem reform og revolution – En komparativ analyse af Kropotkin, Schumpeter og Hulgårds syn på socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv
Roskilde Universitet (RUC), 2012 ( Master i socialt entreprenørskab), s. 13 ,med litteraturliste

Knudsen, Jørgen:
ekstern link: Georg Brandes, Magt og afmagt 1896-1914
Gyldendalske, 1998, 1. udg, 1. bind, s. 621
se kapitlet: Peter kropotkin , s. 343 – 363

Lindberg, Fernando:
Fyrst Krapotkin og den ideelle Anarkisme
Lehmann & Stage, sært – af: “For Kirke og Kultur”. 1904, Kbh., 40s.

Pedersen, Erik Sylvester:
Venstre-anarkismen – Om Forholdet mellem kritik, antropologi og utopi i M. Bakunins
og P. Kropotkins tænkning

Speciale til kandidateksamen, 1982. 1 bd.

Sandberg, Ole
ekstern link: Kropotkins naturalistiske etik
opgave

Sandberg, Ole
ekstern link: Darwin, Huxley, Kropotkin: evolutionsteori, etik og menneskets natur

Van Dyne, Roel:
Budskab fra en viis nisse. En oversigt over P. Kropotkins filosofiske og politiske skrifter
Borgen, 1971, Kbh., 128s., oversat af Nadja Manghezi

ekstern link: Krapotkin og Anarkismen.
i: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 8 (1900)
Bogen tager udgangpunkt i: yrst Krapotkin: En Anarkists Erindringer, Autoriseret Oversættelse af Emmy Drachmann. Med en Fortale af Dr. Georg Brandes. København, Gyldendalske Boghandels Forlag. 1900. (432 S.), Dr. Paul Eltzbacher (Gerichtsassessor u. Privatdozent in Halle a. d. S.): Der Anarchismus. Berlin, J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. 1900. (305 S.)

se videre: Peter Kropotkin – Klip fra en dokumentarfilm

leksikon.org
ekstern link:Pjotr Kropotkin

da.wikipedia.
ekstern link: Peter Kropotkin

da.wikipedia
ekstern link: Kropotkin (slægt)

Den Store Danske:
ekstern link: Peter (Pjotr) Kropotkin

anarchopedia
ekstern link: Peter Kropotkin

Marxists Internet Archive; Reference Archive
ekstern link: Peter Kropotkin

Mogens Otto Nielsen: (billede)
ekstern link: “Hyldest til Kropotkin”
Foto.: Niels Fabæk

Facebook
ekstern link: Bofællesskabet Kropotki

se videre: Anarkisme generelt

se videre: Anarkisme og antropologi

se videre: Anarkisme og økologi

se videre: Anarkisme og syndikalisme

se vildere: Narodnik

se vildere: Nihilisme i Rusland

se videre: Russland

se vildere: Bakunin, Mikhail
                          Bergman, Aleksander
Goldman, Emma

                          Kropotkin, Pjotr
Serge, Victor
Tolstoj, Leo