Petersen, Carl Heinrich

Petersen, C. H.:
ekstern link: Opfordring til generalstrejke!
Arbejder-Oppositionen, 29. 6, 1944 (Særnummer)

Petersen, C. H.:

Syndikalismens saga
i: Social-Demokraten, 7.12.1956
Petersen, C. H.:
Ungarns frihedskamp i 1000 år
i:  Social-Demokraten ,11.3.1957
Petersen, Carl Heinrich
Henrettelserne i Chicago 1887 – Sag mod fire anarkistiske arbejderledere
i: Social-Demokraten, 19.12.1957

Petersen, C. H.:
Stalinismens historiske, ideologiske og sociale rødder
i: Verdens Gang, 1958 s. 152-156

Petersen, C. H.:
De tusind øers land blev de tusind blodpøles land
i:  Demokraten, 30.4.1958

Petersen, C. H.:
Stalinismens forløber “bolschevismen”
i:  Verdens Gang, 1958, s. 201-206

Petersen, C. H.:
Karl Kautsky
i: Verdens Gang 1958, s. 312-316.
(Optrykt under titlen: Karl Kautsky – en socialdemokratisk teoretiker, s. 48-57 i Agitatorer og martyrer)

Petersen, C. H.:
Nej til Franco
i:  Verdens Gang, 1959, s. 257-260

Petersen, C. H.:
Hvad Jeg lever for – 1 af 15
Hans Reitzel, 1960, Kbh., 108s., også indlæg i Dagbladet Informations kronikkonkurrence, med forord af Verner Jespersen

Petersen, C. H.:
ekstern link: Fagoppositionens Sammenslutning (FS), den danske syndikalistbevægelse
et 5 s. manuskribt fra omkring 1960, publiceret i “Arbetaren”.

Petersen, C. H.:
ekstern link: Redaktør Christian Christensen død
et 4 s. Manuskribt fra juli 1960 publiceret i “Arbetaren”.

Petersen, C. H.:
Marxforskning og Marxdebat efter 2. Verdenskrig
i:  Verdens Gang 1961, s. 93-95.
Optrykt under samme titel, s. 363-367 i Den glemte socialisme)
Artiklen er hovedsageligt en omtale af en litteraturoversigt med titlen: Marxforskning och Marxdebatt etter Andra Varldskriget, skrevet af Berndt Gustavsson og udgivet af Sveriges Kyrkliga Studieforbund, Sthm. 1960

Petersen, C. H.:
FS: Fagoppopsitionens Sammenslutning
i: Verdens Gang, 1962, s. 194-198

Petersen, C. H.:
Kommunismens kættere 1. bin.
Kommunismens kættere 2. bin.
piratryk, 1995, odense

Petersen, C. H.:
Kommunismens kættere
Munksgaard (Sødagsuniversitetet), 1964, kbh.,133s.

Petersen, C. H.:
Første Arbejder-Internationale for hundrede år siden
i: Løn og Virke 1964, s. 290-292

Petersen, C. H.:
Agitator og Martyrer – Profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie
Fremad, 1966, Kbh., 144s

Petersen, Carl Heinrich
Var Sacco skyldig?
i: Aktuelt, 1967-09-23

Petersen, Carl Heinrich
For 50 år siden: fra stormen på Børsen til slaget på Grøntorvet: træk af den danske syndikalismes historie i 1918
i: Kommunalarbejderen 1968, nr. 11, s.20-22
(Optrykt under titlen: Revolutionsåret 1918: Fra stormen på Børsen til slaget på Grøntorvet (II), s.67-74 i Fra klassekampens slagmark)
Bortset fra enkelte forkortelser og ubetydelige omskrivninger er indholdet i denne artikel identisk med artiklerne i Politisk Revy fra 1969

Petersen, Carl Heinrich
Ytringsfrihed og demokrati
i:  Stud. art.: Konservative Gymnasiasters Landsblad 1968 (?), 3, s. 4-6.

Petersen, Carl Heinrich
Stormen på Børsen: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden I
i: Politisk Revy 7.2.1969, nr. 119, s.14-15
(Optrykt i en noget udvidet udgave under titlen: Revolutionsåret 1918 med stormen pa Børsen og slaget pa Grøntorvet (I), s. 60-66 i Fra klassekampens slagmark)

Petersen, Carl Heinrich
Den varme sommer 1918: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden
i:Politisk Revy 21.3.1969, nr. 120, s. 15
(Optrykt i en lidt revideret udgave under titlen: Revolutionsåret 1918: fra stormen på Børsen til slaget pa Grøntorvet (II), s. 67-74 i Fra klassekampens slagmark)

Petersen, Carl Heinrich
Slaget på Grøntorvet: For aktivister – udenomsparlamentariske aktioner for 50 år siden
i: Politisk Revy 4.9.1969, nr. 121, s. 16
(Optrykt i en lidt revideret udgave under titlen: Revolutionsåret 1918: fra stormen på Børsen til Slaget pa Grøntorvet (II), s. 67-74 i Fra klassekampens slagmark).

Petersen, Carl Heinrich
Efterskrift til DKPs festskrift
i:  Ny Politik 1970, nr. 4, s. 15-17

Petersen, C. H.:
ekstern link: 1971: Thy pradis eller forbryderrede
i:”Hovedbladet” – ungdomsoprøret hoforgan (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune)

Petersen, C. H.:
Danske revolutionære – Ideer , bevægelse og personligheder
Borgen, 1. opl. 1971, Kbh., 109s; sidste oplag 424s – 2 bind

Petersen, C. H.:
Akademikere som skruebrækkere: Samfundshjælpen og situationen i 1920. Et højdepunkt i klassekampen i Danmark. – i Akademikeren i klassekampen
(red. af Esben Sloth Andersen, Nils Bredsdorff og Søren Schmidt).
i:  Kbh., Danske Studerendes Fællesråd, 1972. s. 10-34.
(Optrykt under titlen: Samfundshjælpen og situationen i 1920: et højdepunkt i klassekampen i Danmark, s. 75-101 i Fra klassekampens slagmark).

Petersen, C. H.:
Fra klassekampens slagmark i Norden
Modtryk, 1. opl.1973, Århus, 252s; udvidet udg,1975, 284s.

Petersen, C. H.:
Den »glemte« socialisme
i: Den jyske Historiker: historieteoretisk tidsskrift 1973/74, nr. 1 (temanr. med titlen: Arbejderbevægelsens historie), s. 48-63
(Optrykt i en længere og revideret udgave under titlen: Den glemte socialisme i Danmark: anarkismen – ungsocialismen – syndikalismen, s. 103-135 i Den glemte socialisme)

Petersen, C. H.:
Revolutionære socialister i Danmark
Gyldendal, 1973, Kbh., 203s.

Petersen, C. H.:
ekstern link: Mirakler i Viborg : Viborg Bogcafé – et lys i det mørke Jylland
i: minavisen, lør. 9. 3. 1974

Petersen, C. H.:
ekstern link:
Viborg er noget lort, men der er også Lyspunkter
i: Viborg Stifts Folkeblad, 1974 (publiceret som læserbrev)
i: Forlaget Komplot, 1974, Viborg, s. 31-45, ill., (Særtryk fra bogen “Her i byen. – Stykker om Viborg – 17-Viborg-forfatter)

Petersen, C. H.:
ekstern link:
De er ikke anarkister – Baader-Meinhof-gruppen i anarkistisk belysning
1975

Petersen, C. H.:
Bakunin og historieskrivningen. – i Gud og staten; Marx. socialismens Bismarck / Mihail Bakunin; overs. Peter Laugesen; forord: Augustin Souchy; efterord af CHP.
No Edition After Hand, Øster, 1977, s. 116-130.,
(Optrykt under samme titel, s. 157-173 i Den glemte socialisme)

Petersen, C. H.:
Forord. – i Du som er Leder; en samling artikler om venstrefløjens frygt og elendighed i halvfjerdsernes Danmark
af Chr. Westergard; med forord af CHP. – (Brønshøj): Alternativ Bogudgivelse; Viborg: i kommission hos Anarkistisk Boghandel, 1977, . s. 5-8

Petersen, C. H.:
Anarkismen – historisk og aktuelt
i:  Det Ny Samfund 1978, nr. 52, s. 6-9
i:  Alternativ livsform og teknologi 1978, nr. 9/10, s. 4-8

Petersen, C. H.:
Noget om terrorisme – vurderet af en anarkist
I: Socialistisk dagblad, 1978-04-29

Petersen, C. H.:
Lidt om terrorisme – vurderet af en anarkist 1-2
1. del: Ikkevold 1978, nr. 1, s. 4-6.
2. del: Ikkevold 1978, nr. 2, s. 4-5,
10. Debat: A. Aagaard Petersen: Ikkevold 1978, nr. 2 s. 15.

Petersen, C. H.:, m.Fl.
Christian Christensen og den danske syndikalisme
Modrtyk, 1980, Århus, 2 bind i alt 626s.

Petersen, C. H.:
link: Bevægede majdage Chicago 1886 til Nakskov 1931
i: Information, 1.5.1980

Petersen, C. H.:
ekstern link: Bevægede majdage Chicago 1886 til Nakskov 1931
i: Information 1.5.1980

Petersen, C. H.:
ekstern link: Lidt om anarkismen – historisk og aktuelt

SoFa: Lidt om anarkismen – historisk og aktuelt
Anarkistisk Boghandel
, Viborg, 1980, (Modkraft, 5. 12 . 2015)

Petersen, C. H.:
Den glemte Socialisme – Anarkisme, Anarkosyndikalisme, Syndikalisme
Rhodos(Bibkiothek Rhodos) Kbh.,  1981, 494.

Petersen, C. H.:
ekstern link: Anarkosyndikalisten Rudolf Rocker (1873-1958)
i: Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme Borgen, Rodhos(bibliotek Rodhos), Kbh. 1981, s. 185-198

Petersen, C. H.:
ekstern link: Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg – og af min egen
Viborg Amt(Særtryk), Viborg, 1982, 61 s,

Bartram Jensen, Erik & Petersen, Carl Heinrich:
Arbejder i rød bevægelsen – Socialdemokratisk Forbund i Viborg 1885-1935/Syndikalister og Kommunister 1918-1922
AOF Viborg, 1986, Viborg, 42s, 21cm

Petersen, C. H.:
marxister. org
ekstern link: historie om internationalen
Viden er magt
ekstern link: historie om internationalen

Af Åge Kjelsø (Carl Heinrich Petersen)
ekstern link: Danske trotzkister i spanske borgerkrig
Åge Kjelsø om sine oplevelser som frivillig i Den internationale Brigade 1936-38. Nedskrevet af Carl Heinrich Petersen i overensstemmelse med Åge Kjelsøs mundtlige beretning – og derpå godkendt af A. K. i juni 1976


Petersen, Carl Heinrich,  & Fritzner, Andreas:
ekstern link: Gamle revolutionære fortæller (3. januar 1965)

Engberg, Jens
link: Carl Heinrich – et flittigt liv som arbejdssky
ekstern link: Anarki og arbejderhistorie – Festskrift for Carl Heinrich Petersen, Forlag Tiderne Skifter, 1985, s.9-1

Kaufholz, Henrik:

Anarkist og æresdoktor
I: Politiken, 1978-07-05

Lang, Alfred 
Kammerat anarkist
I: Information, 1975-08-01

M.fl. forfatter; Petersen, Karen & Stræde, Therken (red.):
Anarki og Arbejderhistorien – Festskrift for Carl Heinrich Petersen
Tiderne Skifter, 1985, Kbh.,259s.

Stjernfelt; Frederik:
ekstern link: Den sorte fanes muntre vagabond
modkraft,  31. juli 2015

Sterup, Peter 
Danmarks sidste anarkist
I: Kristeligt dagblad, 1975-10-04

Morten Ting (nekrolog)
ekstern link: Anarkistien fra Viborg er død
i: Information 12.8.1988

Carl Heinrich Petersens Mindefond Jørgen Ditlevsen
ekstern link: Gothersgade, 27, 8800 Viborg, Midtjydland

LS – Libertære socialister
ekstern link: Carl Heinrich Petersen – Anarkisten fra Viborg

LYD
DR – Radio Klassiker

ekstern link: Carl heinrich petersen og de revolutionære 1:2
ekstern link: Carl heinrich petersen og de revolutionære 2:2

leksikon.org
ekstern link: Carl Heinrich Petersen

wikipedia
ekstern link: Carl Heinrich Petersen

modkraft.dk
ekstern link: Carl Heinrich Petersen: en bibliografi

gravsted.dk
ekstern link: Carl Heinrich Petersen