Denmark

Gerd Callesen:
Mellem klassesolidaritet og politisk kritik Socialdemokraten og mordene i Chicago 1886-87
i: Årskrift/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
ABA
1985
s. 15-21


Borg, Vilhelm:

Industriarbejde og arbejderbevidsthed.
Med diskussionsbidrag – i 2. udg. fra 1975 – af kjeld Schmidt, Nils Mortensen og Erik Christensen.
Røde Hane. Kbh. 1971 og 1975. 232 s.

Christiansen, Ernst:
Den revolutionære arbejderpresse 1918-1922.
Særtryk af Pressehistorisk årbog 1968. Kbh. 17 s.
(Har aldrig været til salg)

Alvund Fransen, Hans Erik:
Klassesammenarbejde og Klassekamp.
Den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Danmark 1940-1978.
Gyldendal. Kbh. 1980. 433 s.

Kaarsted, Tage:
Påskekrisen 1920.
Universitetsforlaget i Århus 1968. 426 s.

Lauritzen, W. og Rasmussen, H.-E:
Derfor svigter LO
Sorte Fane. Kbh. 1970. 173 s.

Petersen, Carles:
Træk af Arbejder-Kooperationens Historie under politisk Førereskab.
Eget Forlag(Forfatterens), Kbh., 1928. 60s.

Salomonsson, Per:
Socialisme og socialdemokratiet, indførelsen i dansk arbejderbevægelses teoridannelse 1871-84
SFAH, Kbh., 1974, 128s.

Westergård, Christian:
Du som leder. Om venstrefløjens frygt og elendighed i 70’ernes Danmark
Forord af Carl Heinrich Petersen
Eget Forlag, Viborg, 1977, 884-8s. (Alternativ bogudgivelse i kommission hos ”Anarkistisk Boghandel” i Viborg)

Olsen og Bjarne Schoubye:
Reformpolitik eller Revolution – Antologi over den danske venstrefløj, især syndikalisterne, 1908-1922
red. af Jørgen Olsen og Bjarne Schoubye.
Fremad, Kbh., 1973, 101 store s.

Roth, Karl-Heinz:
Den ”anden” arbejderbevægelse – Og den kapitalistiske repressions udvikling fra 1800 til i dag. Et bidrag til en ny forståelse af klassehistorien i Tyskland
GMT Historievidenskabs Skriftrække Nr..5
Overs. af Svend Erik Halse, Claus Lei Hansen, Stig Lægsgaard, Madsen, Ove Petersen