Nihilisme i Rusland

Henningsen, Grethe R.:
“Forbrydelse og straf” – En protest mod nihilismen
Speciale til kandidateksamen 1981, Kbh., 1 bd,.

Kravchinski, Sergius Michaelovitch (Stepniak)

Kravichinsky, Sergei Mikhailovich:
Stepniak – En Nihilist Martin
(Martins halvkrone-udg.), 1910, Kbh, 190s.overs. af Fru. E. Drachmann

Stepniak S.:
En Nihilist
Ålborg, 1904

leksikon.org
ekstern link:Kravcinskij, Sergej Michajlovic

ekstern link: En Nihilist by Stepniak, S., 1851-1895

Stepniak S.:
Det underjordiske Rusland
1910, Kbh, over.: Magnussen; Johannes:,

Stepniak S.:
På flugt og omvendelse: Fra nihilisternes lejr
1919, Kbh., 234s., overs.:Magnussen; Johannes

Klaksvig, Bolette:
Slægskabet mellem Dostojevskijs tanker om nihilismen og det Camus kalder “Det absurde” Speciale til kandidateksamen, 1968, Kbh.1bd.

 wikipedia
ikipediaekstern link: Sergei Kravchinski

Stief, Carl:
Den Russiske Nihilisme – Baggrunden for Dostoevskijs roman “De besatte”
festskrift udg. af Kbh universitet i anledning af univerisitetets årsfest nov.1969, 1969, Kbh., 204 s., ill.

Lebech, Anne Maria Magdalene:
Tjernysjefskijs kritik af liberalismen og reformismen
Speciale til kandidateksamen, 1963, Kbh.,1bd.,

se vildere: Kronstadt-oprøret

se vildere: Makhno-bevægelsen

se vildere: Narodnik

se vildere: Råds- og Venstrekommunisme

se videre: Russland

se vildere: Bakunin, Mikhail
                          Bergman, Aleksander
Kropotkin, Pjotr
Serge, Victor
Tolstoj, Leo