Spanske borgerkig

Beevor, Antony
Den spanske borgerkrig
Borgen, 2006, s. 544, ill.

Gress, David
ekstern link: Antony Beevor: DEN SPANSKE BORGERKRIG
i: Jyllands-Posten 25.08.06  kl. 21:06

Bohm, Mikkel:
Lidt har også ret – et rejseprojekt om spansk anarkisme
1989, Roskilde, 452 spalter

Bülow,  Andreas:
ekstern link: Revolutionen og borgerkrigen i Spanien : 1931-1939
Socialistisk Standpunkt, 13. sept. 2006

Barea, Arturo:
Oprøret
Overs. Inge Rifbjerg
Ill. Mogens Kølkjær.
J.H. Schulz
1. udg., Kbh. 1. Bind 428 s. – 2. Bind, i alt ?
Overs. fra engelsk Lotte Eskelund

Beboertryk:
ekstern link: Kollektiviseringer – Selvstyre og selvforvaltning i Spanien under borgerkrigen
Beboertryk, (ca. 1977), Kbh., 48 s.

Buch Jakobsen, Erik:
Udviklingen af den libertære socialismes ideer om social revolution fra M. Bakunin til den spanske anarkosyndikalisme … og dens praksis i den sociale revolution under den spanske borgerkrig
Specialeopgave ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet, Litteraturhenvisninger, 1975, 109s.

Chomsky, Noam:
Amerikas magt og de nye mandariner. Bd. 1: Objektivitet og liberal videnskab
Gyldendal (Uglebøger), 1970, Kbh., s. 76-165

Claudin, Fernando:
Revolution i utide : Spanien 1936-1939

i: Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse : fra Komintern til Kominform.
Modtryk, Århus, 1977,  Bd 1. s. 196-237

Cox, Geoffrey:
Madrids forsvar
Fremad,,Kbh. 181s., Overs. P. M. Pedersen

Durgan, Andy:
ekstern link: Barcelona maj 1937 – revolutionens vendepunkt
Socialistisk Arbejderavis, nr.270, 20. jun. 2007, s. 15

Durgan, Andy:
ekstern link:Kæmp imod fascisterne – skab en ny verden
Socialistisk Arbejderavis, nr. 258, 16. aug., 2006, s. 6

Enzenberger, Hans Magnus:
Anarkiets korte sommer – Buenaventura Durrutis liv og død.
Gyldendal; 1973, Kbh., 272s., Overs. Per Øhgaard

Eriksen, Inge:
Ni Liv: Beretninger fra anarkiets lange sommer
Beboertryk, 1977, Kbh., 63s

Fl. forf.:
Revolution og kontrarevolution i Spanien fra 1800 til 1976
Modtryk (Den jyske historiker, nr. 8), 1976, Århus, 266s.

Gröndahl, Britta
ekstern link: De ideologiska motsättningarna i den spanska syndikalismen 1910-1936
Britta Gröndahl behandler i denne tekst de ideologiske og organisatoriske diskussioner indenfor CNT fra dannelsen i 1910 frem til borgerkriges udbrud i 1936

Hansen, Kjeld Arne:
Socialdemokratiet og den spanske borgerkrig
Arbejderhistorie, nr. 26, april 1986, s. 3-22

Hore, Charlie:
ekstern links:Spanien 1936 – folkefront eller arbejdermagt?
(IS) Internationale Socialister, 1988, Brønshøj, 35s.

Jørgensen, Flemming:
Industrikollektiviseringen under den spanske borgerkrig
1981, Århus, 101s.

Jørgensen, Palle:
De Spanske arbejderorganisationers teori og praksis under den spanske borgerkrig 1936 – 1939 – en undersøgelse af den anarkistiske, den socialistiske og kommunistiske bevægelses
revolutionsstrategier på tærsklen til den spanske borgerkrig og disse strategiers
udmøntning i praksis under borgerkrigen, samt en undersøgelse af den spanske
industrikollektiviseringsproces’ politiske og sociale organisationsformer og den
anarkosyndikalismes teori om praksis i denne kollektiviseringsproces

1979, Århus, i 3 bind 226, 68s.

Jørgensen, Palle
Borgerkrigen
i: Arbejderbevægelsen i Spanien : en historie skrevet i blod, ABA/AOF/Fremad, 1986, 1936-39, s. 20-27.

Korsch, Karl:
Økonomi og politik i det revolutionære Spanien
Kurasje, nr. 2-3, 1970, s. 142-146

Kragelund, Peter:
Borgerkrig og revolution i Spanien
Socialistisk Information, nr. 97, juli 1996, s. 21-26

Lange, Dorte:
ekstern link: De politiske våben stærkest
Socialistisk Arbejderavis, nr. 21, aug. 1986, s. 10-11

Lundgreen-Nielsen, Kay
TRO ELLER BLÆNDVÆRK? Danmark og Den spanske Borgerkrig 1936-39
Universitetsforlag, Odense, 2002, s. 480, ill.

Lund, Jørgen:
Den spanske borgerkrig 1936
Socialistisk Arbejderavis, nr. 142, 12.-25. sept. 1996, s. 4-5

Lytzen Kristiansen, Anders:
Et splittet parti i krise og krig – en undersøgelse af den interne magtkamp i
det spanske socialist parti og dennes betydning for den politiske krise på republikansk side under den spanske borgerkrig

2001, Kbh., 103s.

Marcussen, Daniell
ekstern link:Kollektiviseringer under Den Spanske Borgerkrig
Universitetsopgave om anarkisme i praksis

Nielsen, Lena:
Dansk pressedækning af den spanske borgerkrig
1981, Kbh., 96s.

Pedersen, Stig;
Den spanske borgerkrig : mellem stormagtspolitik og idealisme.
Frydenlund, 2005, 187 s., med kildetekster, litt. og links på His2rie.dk

Reske – Nielsen, Erik:
Spaniens, Republik og Francostyre, 1931 – 48
Institut for Historie og Samfundsøkonomi (trykt Speciale), 1949, Institut for Historie og Samfundsøkonomi.

Reske – Nielsen, Erik:
Den spanske borgerkrig – En skildring af en af de vigtigste begivenheder i Europas nyere historie
Gyldendal (Gyldendals Uglebøger), 1962, Kbh. 188s.

Rovtryk
ekstern link: Revolusjonen i Spania
Rovtryk, 197?
4 korte tekster om revolution og kontrarevolution i Spanien under borgerkrigen, udgivet af Rovtrykk, udgivelsesår ikke angivet.

Rybner, Svend Christan:
Bag Madrits barrikader – den politiske magtkamp fra stormen på byen i november
1936 til Largo Caballeros fald i maj 1937

2000, Kbh., 106 + (6)s.

Rybner, Svend:
ekstern link: Madrid 1936 : socialisterne under den spanske borgerkrig
i: Arbejderhistorie, nr. 1, 2002, s. 16-35

Schrøder, Fritz:
Bomber over Barcelona
Schønbergske, 1939, Kbh., 133+16

Siegismund, Kasper:
ekstern link: Den spanske revolution
Socialistisk Standpunkt, april 2002

Socialistisk Standpunkt:
ekstern link: Den spanske borgerkrig og revolution 1931-1939
Socialistisk Standpunkt (Socialistisk Baggrund, 9), Aug. 2006, 48 s.

Strand, Michael:
ekstern link: Anarkistisk revolution og Kommunistisk kontrarevolution under Den spanske Borgerkrig 1936-1939
ekstern Link:Anarkistisk revolution og komunistisk kontrarevolution under den spanske borgerkig
1936 – 39

Trykt Speciale, 1996

Sylvian, Pierre:
Spanien i krig og revolution
Socialistisk Information, nr. 89, 1995, s. 24-25

Spanien i Nærbilleder
Monde; 1937, Kbh., 196s.

Tarp, Maria
ekstern link: Viva la Republica
i: Arbejderen, 25. Apr. 2006

Film
Hansen, Jørn og Borring Olesen, Torsten
Dokumentarfilm og historieformidling : den spanske borgerkrig
i: Den Jyske Historiker, Revolution og kontrarevolution i Spanien fra 1800 til 1976 (Særnummer), dec. 1984, s. 4-16)

Fl. forf.:
Dokumenter til den spanske arbejderklasse og arbejder bevægelses historie 1880-1967

Modtryk (Den jyske historiker, særnummer 1), 1977, Århus, s

Skønlitteratur om den spanske bogerkrig:

Søgholm, Ejgil (red.):
Penne Fronten – den spanske borgerkrig i litteraturen
1989, (Statsbibloteket) Århus, 26s., ill.

Haugaard Jeppesen, Bent:
Håbets pris i spanskborgerkrigsmyte

den danske regering

Bjerregaard, Karen Steller:
“… under forudsætning af almindelig tilslutning…”: dansk udenrigs politik i forbindelse med den spanske borgerkrig
– et studie i småstatens vilkår
1966, Roskilde, 119, 46s.

på kommunisternes side

Cercas, Javier:
Salamis’ soldater : Roman
Forlaget Sohn, 2005, 221 s., overs. Peer Sibast
engelsk anmeldelse: No Sun-Lit Rooms (Socialist Review, July 2003).

Hansen, Arne:
Komintern og den spanske borgerkrig
Hus 222, gruppe 8. RUC, 1978, Roskilde, 248s.

Dolores Ibarruri

Ibarruri, Dolores:
Den eneste vej – La Pasionarias erindringer
Tiden, 1979, Kbh., 407 s., Over. Ole Rasmussen

Horserød-Stutthofforeningen
ekstern link: La Pasionaria

Nørregaard, Dorte; med fl.:
Komintern og den spanske folkefront
1992, Roskilde, 91s.

Kommunistisk Internationale (Kom Intern):
Spaniens arbejder Kræver: International samling – de spanske arbejders henvendelse
til Socialistisk Arbejder Internationale, Kommunistisk Internationale og
Internationale Faglig Central om fælles Aktion til Fordel for Spanien, og
Kommunistisk Interntionales Svar herpaa

Arbejderforlaget, 1937, Kbh.,16s.

TrotskiJ, Leo:
Ekstern link: Læren fra Spanien – Den sidste advarsel  (1937)
ekstern link: Mordet på Andres Nin ved GPUs agenter (1937)

Trotski, Leo: 
ekstern link: Klassen, partiet og ledelsen

på fascisternes side

Ansgarius Foreningens:
De Spanske Biskoppers fælles brev til hele verden om krigen i Spanien
Ansgarius Foreningens Forlag, 1937, 28s.

Strand, Mathias: 
ekstern link: De andre spaniensfrivillige
I: Jyllands-posten, 19.06.13

fakta om
eksten link: Den spanske borgerkrig

esbjergstats-gym.dk
ekstern: Den spanske borgerkrig

leksion.org
ekstern link: Den spanske borgerkrig
da.wikipedia
ekstern link: Anarkistisk Catalonien

da.wikipedia
ekstern link: Den spanske borgerkrig

Den Store  Danske
ekstern link: Den Spanske Borgerkrig

tidsskriftcentret
ekstern link: Den spanske borgerkrig og revolution
ekstern link: Om Capas fotografi “Faldende soldat”
ekstern link: Andrés Nin & POUM

se videre: Anarkisme og syndikalisme
se videre: Spanien
se videre: Durruti, Buenaventura
                        Ferrer, Francisco
                        Ibarruri, Dolores
                        Paz, Abel
                        Souchy, Augustin