Anarkisme og pædagogik

 

kritiskmodpol
ekstern link: Et frigjort samfund består af frigjorte individer.
http://kritiskmodpol.blogspot.dk/2013/08/et-frigjort-samfund-bestar-af-frigjorte.html

Okstad, Karen Anne
Ekstern link: Anarkisme for barn
Universitetet i Stavanger

Øyro , Gunnar:
ekstern link: Det Anarkistiske Barnet

Øyro , Gunnar:

ekstern link: den Anarkistiske skulen

Sorte fane blog:
link: Food not Bombs historie og praksis

Sorte fane blog:
link: Om medierne, ungdomskultur, -hus, -oprør og lidt om pædagogik

Sorte fane blog:
link: En individualistisk tilgang til emnet Reklame og pædagogik

Sorte fane blog:
link: ANARKISTISK PÆDAGOGIK – FRISIND OG RATIONALITET
Bachelor i Pædagogik, Jan. 2012

Sorte fane blog:
ekstern link: Pædagogers umyndiggørelse og velfærdstatens rolle i kapitalismen

Sorte fane blog:
ekstern link: Pædagogers umyndiggørelse og velfærdsstaten

Sorte fane blog:
ekstern link: Pædagogik: Tabte og mulige fællesskaber

Sorte fane blog:
ekstern link: Digt: Børn og venstrefløjen

Facebook
ekstern link: Anarkistisk pædagogik

Klemm, Ulrich
link: Libertære skole koncepter eller befrielsen af ​​skolen fra Stat, kirke og disciplin
Sorte Fane Blog, marts 2015

Ploug Olsen, Hans
Tolstoj som pædagog i teori og praksis 1859-62
1975, Speciale til kandidateksamen, 1 bd., Bedømmelsesdato: 000075

cosmofusion.com
ekstern link: Pædagogik af Leo Tolstoy

Spring, Joel
Opdragelse til frihed
Christian Ejlers, Kbh., 1976, 140 s.

Opslag fra børnebogen "Regler skal brydes".

Seven, John og Christy, Jana:
Regler skal brydes – En anarkistisk håndbog for børn
Koppelwrite, Kbh. 1 udg. 2014, s.

TonsgaardHeideemann, Tess
ekstern link: Kontroversiel børnebog vækker vrede
i: Jyllands Posten, 19.12.12

Anarkistiske  lærer/pædagoger eller andre personer som har ydet væsentlige bidrag til den libertær pædagogiske teorier og praksis:

Ariès, Philippe

Buber, Martin

Comfort, Alexander

Ferrer, Francisco

Fourier, Charles

Freinet, Elise og Célestin

Friedrich, Ernst

Fromm, Erich

Godwin, William

Goodman, Paul

Illich, Ivan

Neill, A. S.

Read, Herbert

Ragaz, Leonhard

Tolstoj, Leo

Stirner, Max 

Emner

se videre: Anarkisme og psykologi

se videre: Antiautoritær pædagogik

se videre: Antipædagogik

se videre: Børnehuset og Børnemagt