Read, Herbert

Read, Herbert
Ole Vinding
i: Berlingske aftenavis, 1948 04 10
Read, Herbert
Kunstens græsrødder
Wivels, Kbh., 1949, 129 s., ill., Overs. Bjørn Poulsen

Read, Herbert
Om Kunst og Litteratur
Gyldendal, Kbh., 1949, 203 s., red.  Peter Christiansenovers., overs. Helga Vang Lauridsen
Read, Herbert
Teddy Brunius
i: Ord & bild., Årg. 60, 1951, S. 175-186, ill.
Read, Herbert
Henry Moore – skulpturer og tegninger
Kunstforeningen (Udstillingskatalog), 1953, 8 s., ill.

Read, Herbert
Det moderne maleris skæbne
i: Perspektiv, Årg. 2, nr. 3, 1954, S. 5-12

Mennesket og fremtiden
i: Perspektiv, Årg. 4, nr.5, 1957, S. 11-16, Nr. 6 (31-37). – Gunnar Randers: Atomalderens videnskabsmænd. Herbert Read: Kunstens verden. Nr. 7 (38-41). Read, Herbert
Moderne malerkunst – et historisk rids
Gyldendal, Kbh., 1960, 368 s., ill.
Read, Herbert
Den abstrakte kunst og samfundet
i: Louisiana revy. – Årg. 1, nr. 2, 1960, S. 22-23
Read, Herbert
Moore, Henry – Biografier af enkelte personer og familier
i: Louisiana revy,  Årg. 2, nr. 2, 1961, S. 35-38
Read, Herbert
At citere eller ikke citere
i: Berlingske aftenavis., 1963 01 24
Nina Kai Nielsen
Børn og billeder
Spectator, 1969, 161 s.
se:  Herbert Read og Viktor Lowenfeld ; Hvad er det “musiske”?

Kandinsky, Nina/ Grohmann, Will/ Kandinsky,Wassily/ Read,Herbert/Argan, Giulio Carlo/ Cassou, Jean
Wassily Kandinsky
i: Louisiana revy.  Årg. 12, nr. 2 , 1971), S. 3-21, ill.
Read, Herbert
Billedhuggerkunsten
Billedhuggerskolen Charlottenborg, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kbh. , 1982, 137 s., ill., lysbilledserie.
Kristine Kern
ekstern link: Et forsvar for skulpturen
i: Politiken, 6. jun. 2001

Schildt, Göran
En moderne Rousseau
i: Kontrakurs, S. 125-131 1968 06 16

Sinding Jensen, Ib
Nekrolog
i: Jyllands-posten

Den Store Danske
ekstern link: Herbert Edward Read

UNESCO: International Bureau of Education
ekstern link: HERBERT READ (1893–1968)