anarkisme og postmodernitet

Erden Kosova
ekstern link: Fra radikal kritik til inerti – Tyrkisk kunst siden 1960
01.01.2006, Overs.: Marie Büchert

Ingemann, Kim
ekstern link: Den Blå Skærm
Modkraft.dk

VHS.:
ekstern link: Post-klar tale?

ekstern link: Allegori om postanarkisme

se videre: Critchley, Simon
Feyerabend, Paul
Stirner, Max