Tolstoj, Leo

Tolstoj,  Leo
Barndom og Drengeaar – En Fortælling
Kbh., 1885, 53 s.,  Overs. Em. Hansen

Tolstoj,  Leo
Krig og Fred – Roman fra Napoleonstiden
Kbh., 1885, 2 D., overs.  Edvard Brandes

Tolstoj, Lev
Huslig lykke – fortælling
Bibliothek for de Tusen Hjem, Fagerstrand pr. Høvik, 1887, 128 s.,   overs. fra tysk (efter Wilhelm Langes oversæ.) af Holger Sinding

Tolstoj,  Leo
Æventyr og Sagn for Børn
Kbh., 1889, 136 s., ill.

Tolstoj,  Leo
Smaafortællinger

Kbh., 1889 40,32, 31 S. Overs.Em. Hansen : 1-3. (1 Vol.)

Tolstoy, Lev
Hvori bestaar min Tro?
Andreas Schous Forlag, Kbh., 1889., 241 s., overs. J. Gøtzsche.

ekstern link: Hvori bestaar min Tro?

(fredsakademiet.dk/library)

Tolstoj,  L. N.
Ivan Ilitsch’s død
Dalgaard, Snekkersten :1982, 54 s., 17X24 cm   overs  Ejnar Thomassen; ill. Gunnar Møller

Tolstoj , Leo
I Kamp for Lykken – Livsbilleder
Kbh., 1888, 408 s.,  Overs.   Em. Hansen

Tolstoj , Leo
Livsspørgsmaal – Blandede Skrifter
Andr.Schou, Kbh., 1888, 453 s., Overs. Em. Hansen

Tolstoj , Leo
Fortællinger og Skitser
Kbh., 1889, 156 S. 1 Tvl. : ill, Overs. Knud Berlin, Vignetterne ere tegnede af V. Jastrau

Tolstoj , Leo
Alvorlige, tanker om stat og kirke.

Kristiania, Olaf Norli, 1891, 41s.

Tolstoj , Leo
Det første Skridt – Skildringer og Betragtninger

Kbh., 1893, 163 s.,  Overs. af Em. Hansen

Tolstoy, Leo:
Kristi lære og Kirkens lære

Cohens Bogtrykkeri – Kbh., 1894, Overs.  Andr‚ Lütken.

ekstern link:Kristi lære og Kirkens lære

(fredsakademiet.dk/library)

Tolstoj,  Leo
Oplysningens Frugter : Komedie i 4 Akter
Kbh., 1890, 226 s., Overs. Em. Hansen

Tolstoj,  Leo
Kreutzer-Sonaten – En Fortælling
Kbh., 1890, 215 s,  Overs.Em. Hansen

Tolstoj,  Leo
Soldaterliv i Kavkasus
Lehmann & Stage, 1890 198 s., oversat af W. Gerstenberg

Tolstoj,  Leo
Religlon og Moral
Kbh., 1894, 46 s.

Tolstoj, Leo

Fædrelandskærlighed
Kbh., 1894, 101 s., overs. André Lütken

ekstern link: Fædrelandskærlighed

Tolstoj , Leo
Husbond og Arbejder
Kbh., 1895; 115 s.,  overs. af André Lütken

Tolstoj,  Leo
Russiske Livegne – Fortælling
Nestved, 1903, 100 s.

Tolstoj,  Leo
Tænk Jer om! – Et aabent Brev
Odense, 1904, 36 s., Overs. efter Orig. i “Times” ved Vilhelm Holm

Tolstoj, Leo
De sidste Begivenheder i Rusland – Et aabent Brev
Odense, 1905, 24 s., Overs. J. Kure

Tolstoj, Lev
Folkefortællinger
Folkelæsnings Forlag,Kbh., 1905, 174 s.

Tolstoj, Leo N.
Leo N. Tolstoj’s Levned – hans egne Erindringer samt biografiske Optegnelser
samlede og udgivne af Paul Birukof

Tillge, 1906, 504 sider : ill.over. af J. Kure

Tolstoj, Leo N.
Shakespeare : En kritisk Studie
Kbh., 1906, 156 s., Dansk-norsk Udg.

Tolstoj,  Leo
Naar Tiderne skifte – Leo Tolstoj – Om den kommende Revolution
Kbh., 1907, 96 s.,  Overs. E. Dehn

Tolstoj, Lev
Den store Uret
Hagerup,Kbh., 1907, 64 s., overs. Hj. Helweg

Tolstoj, Lev
Den store Uret
Hagerup, Kbh., 1907, 64 s., overs. Hj. Helweg

ekstern link: Den store uret

Tolstoj, Lev
Kosakkerne – Fortælling fra Kavkasus
Laurits Eiby,Kbh., 1910, 154 s., overs. af Magnus Jensen

Tolstoj,  Leo
Magtens Lov og Kærlighedens Lov
Kbh., 1910, 114 s., Overs. F. Dehn

Tolstoj,  Leo
Opstandelse
Kbh. og Krist.,Kbh., 1911, 247, 277 S., Overs Magnus Jensen

(udrag fra novellen)
ekstern link: Opstandelse

Tolstoj,  Leo
Arbejd, mens I har Lyset! – En Fortælling om de første Kristne
Kbh., 1911, 109 s., Overs., E. Dehn

Tolstoj, L. N.
Udvalgte Fortællinger
Gyldendal,Kbh., 1911, 175 s., overs.   W. Gerstenberg

Tolstoj, L. N.
Pater Sergius –  L. N. Leo Tolstoys efterladte Fortællinger og Dramaer
Kbh. og Krist., 1911,  Overs.  Ellen Hørup Nielsen, 346 S.

Tolstoj, Lev
Efterladte Fortællinger og Dramaer
Gyldendal,Kbh., 1911-12, 3 bind, overs. Helene Crone og Ellen Hørup Nielse

Tolstoj, Lev
Kosakkerne med tegninger
Forlaget Danmark,Kbh., 1913, 318 s., tegninger K. Hansen-Rejstrup

Tolstoj,  Leo:
Magtanvendelse, Krig og revolution.
Aldrig mere krig, 1928, 20 s., Udrag af hans skrifter, dagbøger og breve.
udvalgt af Valenting Bulgakov. Tolstoys sidste sekretær.
Tolstoj,  Leo

Herre og Tjener og andre Fortællinger
Athenæum,Kbh., 1944, 174 s., overs.   Ejnar Thomassen

Tolstoy, Leo
Ivan Ilíitj’s Død og andre Fortællinger
Kbh., 1945, 182 s.,  overs. Ejnar Thomassen

Tolstoy, Leo
Ungdom
Kbh., 1948, 216 s., Overs. Ejnar Thomassen

Tolstoy, Leo
Fortællinger og skildringer fra Sevastpol
Hans Reitzel,Kbh.,1961, 110 s., overs. W. Gerstenberg : Bearb. udg.

Tolstoj, L. N.
Barndom, opvækst og ungdom

Steen Hasselbalch, Kbh., 1963, 454 s., overs.  Ejnar Thomassen

Tolstoy, Leo
Anna Karenina
Lademann, Kbh., tr. Christiansfeld, 1971, 346, 327, 325 s. 3 bd. : ill. Overs. og efterskrift Ejnar Thomassen, Ill. af Gunnar Brusewitz

L. N. Tolstoj
Rugkornet – en fortælling
Mercurius, DK., 1977, 8 s., ill., genfortalt af A. & J.W. Nielsen

Tolstoj , L. N.
En hest
Thaning & Appel,Kbh., 1981, 70 s. ; 21 cm, overs. Anna Siversleth (1895)

Tolstoi, L. N.
Martin Skomager – efter en legende af Leo Tolstoi
Centrum, [Kbh.](Viby J., 1987, 25 s., ill. af Bernadette i farver, 30 cm, fort. af Brigitte Hanhart, overs. Peter Nielsen

Tolstoj, Lev
Historier for børn
Baba, Kbh. (Køge) 2006
47 sider : ill. i farver ; 31 cm, ill. Svetlana Voronkova; overs. Birgitte Dane

L.N. Tolstoj
ekstern link: Tre dødsfald
Overs. Mads Thomsen

Tolstoj, Lev
Romaner og Noveller

Gyldendal, 8 bind, oversat af W. Gerstenberg

Tolstoj, Lev
Fader og Søn og andre Fortællinger

Gyldendal, 184 s, ill., overs. W. Gerstenberg

Bjørner, J. L.
Leo Tolstoj – den store russer
Henry George,Kbh., 1949, 35 s.

Collin, Chr.
Leo Tolstoi og nutidens kultur-krise
Aschehoug, Kristiania, 1911(2. forøgede udg.) , 301 s., tavler

Gorki, Maxim
Erindringer om Leo Tolstoj
Kbh., 1945, 61 s., overs. Felix Nørgaard

Hesselaa, Peder
Leo Tolstoy
Woel,Kbh., 1928, 128 s.

Lund, Otto C.
Leo Tolstoj
Milo, 1905, 248 s. : ill.

Maude, Aylmer
Leo Tolstoj – En kort Ievnedsbeskrivelse
Kbh., 1911, 32 s., Overs. E. Dehn

Møller, Jørgen
ekstern link: Tolstoj og de forbandede spørgsmål
i: Berlingske 2. 9. 2006

Nannestad, V.
Grev Leo Tolstoy som religiøs Forratter – En Studie
Kbh., 1894, 64 S.

Ploug Olsen, Hans
Tolstoj som pædagog i teori og praksis 1859-62
1975, Speciale til kandidateksamen, 1 bd., Bedømmelsesdato: 000075

Pontoppidan, Henrik
ekstern link: Dagbog om Tolstoj
Pontoppidan: “Dagbog”  stod tryk Kjøbenhavns Børstidende 17.8.1889. Leo Tolstojs artikel stod i en samling af hans tekster, essays og ldit dramatik, der var udkommet under titlen I Kamp for Lykken. Livsbilleder, oversat fra russisk af Em. Hansen, på Andr. Schous Forlag 1888

Redfearn, David
Tolstoj – Principper for en ny verdensorden
ekstern link: (Kapitel 12)Tolstoj om Henry George
(grundskyld.dk)

Spring, Joel
Opdragelse til frihed
Christian Ejlers,gKbh., 1976, 140 s.

Terp, Holger
ekstern link:Bjergprædikenens fredspolitik
(fredsakademiet.dk)

Tolstoj , Alexandra
Tolstojs Flugt og Død – skildret af hans Datter Alexandra : med Udtog af Leo Tolstojs, hans Hustrus, hans Læges og Venners Dagbøger og Breve
Hagerup, Kbh., 1927, 263 s., ill.

Zweig, Stefan
Tolstois udødelige Tanker – i Udtog ved og med Indledning af Stefan Zweig
Martins Forlag, Kbh.,  1939, 175 s., overs.  Kai Friis Møller

wikipedia
ekstern link: Lev Tolstoj

anarchopedia
ekstern link: Leonid Tolstoj

fredsakademiet.dk
ekstern link: Tolstoj, Leo

Bartolf,  Christian
ekstern link: TOLSTOY’S LEGACY FOR MANKIND: A MANIFESTO FOR NONVIOLENCE
Contribution to the 2nd International Conference “Tolstoy and World Literature” in Yasnaya Polyana and Tula (Russia) from August 12 to 28, 2000

flere værker af Tolstoj og andre pacifister
ekstern link: fredsakademiet.dk/library

bibliografi.dk
ekstern link: Lev Tolstoj

litteratursiden.dk
ekstern link: Leo Tolstoj

litteraturpriser.dk
ekstern link: Lev Niklaevitj Tolstoj

Punditokraterne
ekstern link: Lev Tolstoj og de absolutte sandheders forbandelse

se videre: Anarkisme generelt

se videre: Anarkisme og fredsbevægelsen

se videre: Anarkisme og Religion

se videre: Anarkisme og skønllitteratur

se videre: Anarkisme og pædagogik

se  videre: Antiautoritær pædagogik

se vildere: Narodnik

se vildere: Nihilisme i Rusland

se vildere: Kronstadt-oprøret

se vildere: Makhno-bevægelsen

se vildere: Råds- og Venstrekommunisme

se videre: Russland