FS (20erne)

FS.:
Lokale Industriforbund
FS (Fagopositionens Sammenslutning), 1916, Kbh., 42s.

ekstern link: Lokale Industriforbund

ekstern link: Lokale Industriforbund

FS.:
Socialdemokratiet og de arbejdsløse – En redegørelse fra syndikalisterne
FS (Fagopositionens Sammenslutning)
1918, Kbh., 32s.

FS.:
De Revolutionæres Arbejder Sangbog
FS (Fagopositionens Sammenslutning)
1918, Kbh.,48s.

Glückstadt, A.:
Hvem er forbryderen?
Fagopositionens Sammenslutning, 1919, Kbh.

Mann, Tom:
ekstern link: Hvorfor jeg er syndikalist
Solidaritet’s forlag, Kbh, 1913, 47s., overs. til dansk fra Joh. Sandgrens svensk udg.

Riemann, G.E.:
Fagbevægelsen i Frankrig
Syndikalistisk Forbunds Forlag
1911, Kbh., 20s.

Brentano, Lujo:
Syndikalisme – Hvad den er og vil
Nyt Nordisk Forlag, 1919, Kbh., 1919, 45s.

D.A.O. – De Arbejdsløses Organisation

D.A.O. (De Arbejdsløses Organisation):
Hvad D.A.O. vil
D.A.O.(1930-32), 1931, Kbh., 20s

Den Røde Garde

Dahlin, Ulrik og Geist, Anton
ekstern link: Historiske dokumenter giver unikt indblik i overvågning af revolutionære
i: Information, 2. juli 2012

Dahlin, Ulrik og Geist, Anton
ekstern link: Røgbomber, luksusautomobiler og røde revolutionsdrømme
i: Information, 2. juli 2012

Dahlin, Ulrik og Geist, Anton
ekstern link: Da de arbejdsløse ville stjæle våben fra militæret
i: Information, 4. juli 2012

Dahlin, Ulrik og Geist, Anton

ekstern link: Da statspolitiet jagtede bolsjevik-agenter
i: Information, 8. juli 2012

Eltard-Sørensen, Rune  
ekstern link: Omfattende overvågning af venstrefløjen i mellemkrigstiden

Dr. Fredeberg, Trænmel, Martin m.fl.:
ekstern link: Syndikalismens ABC
Syndikalistisk Diskussionsklubs Forlag, 1914, Odense, 48s..

Dr. Fredeberg:
Parlamentarisme og Generalstrejke
?,?,?,?,?

Gé, Alexander:
Den røde bog – til det internationale Proletariat
Ungsocialistisk Forlag, 1918, Kbh., 16s.

Johnsen, Niels:
Kampen mod værnepligt
Ungsocialistisk Forlag
1915, Kbh., 24s.

Manus, Emil:
Revolutionen er på vej. Et ungsocialistisk Kampskrift.
Ungsocialistisk Forening
1917, Kbh., 32s.

Rocker, Rudolf
ekstern link: Socialdemokrati og Anarkisme
Ungsocialistisk forbunds forlag, 1920,  Kristiania (Oslo) , 19

Storgaard, Jens:
ekstern link: Syndikalismens Kamp og hvad den gælder
FS (Fagopositionens Sammenslutning)
1919, Kbh., 19s.

ekstern link: Syndikalismens Kamp og hvad den gælder

Teisler, Herman:
Vaagn op! Et par ord til belysning af det parlamentariske spørgsmaal.
Kbh. Aug. Salomonsen og Alfr. Nielsen, 1908 s. 40

Biografier

Bredal, Johannes
Sperlings saga: fra revolutionær og syndikalist til direktør for Dansk Folke Ferie
Ådalen, Egå: (Linde Tryk, Århus) , 2008, s. 290, ill.,  forord ved Svend Auken

Houmann, Børge
Venskab og revolution: Martin Andersen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24
Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, Kbh., 1990, s. 276, ill.

Slaget på Grønttorvet

Bertelsen, Lasse
ekstern link: Revolutionære bølger
Socialistisk Standpunkt, 13. april, 2003

Lange, Dorte
ekstern link: Revolutionen stod foran døren
Socialistisk Arbejderavis 150, s.6, 16 jan. 1997

Statens arkiver
ekstern link: De Revolutionære
dolkumeter fra “Stormen på børsen” og “Slaget på Grønttorvet”

leksikon.org
ekstern link: Fagoppositionens Sammenslutning

plads til os alle
ekstern link: Fagoppositionens Sammenslutning

leksikon.org
eksterne link: Stormen på børsen

wikipedia
ekstern link: Stormen på Børsen 

sh site
ekstern link: Stormen på børsen
skanet artikel fra arbejderen 

leksikon.org
ekstern link:om bladet Soildaritet
om FS’ blad solidaritet

Den Store Danske
ekstern link: fagopposition

Rigsarkivet har digitaliseret politiets samling af “udtagne sager” om syndikalistmøder i perioden 1918-1920 – der er i det væsentlige tale om politirapporter og avisudklip, men andet har også fundet vej. Det er spændende læsning!