Christensen, Christian

Christensen, Christian:
Fædrelandskærlighed – Til belysning af det nationale spørgsmål – Tilegnet de danske patrioter
Det nye Forlag
1909, Kbh., 40s.

Christensen, C.:
Arbejderne og Børneflokken
A. Hansens Forlag
1.opl., 1911,Odense, 176s., ek. 15.0000

Christensen, C.:
ekstern link: Arbejderkvindens oprør
Solidaritet 30. juni 1912

Christensen, C.:
ekstern link:Revolutionære
Solidaritet d. 21 Februar 1914

Christensen, C.:
Hvad ethvert medlem af Dansk Smed- og maskinearbejderforbund bor vide. Hvad skal vi kræve på Kongressen?
FS (Fagopositionens Sammenslutning), 1915, Kbh.,15s.

Christensen, C.:
ekstern link: Syndikalismen og Situationen 1916
ekstern link: Syndikalismen og Situationen 1916
FS (Fagopositionens Sammenslutning), 1915, Kbh., 24s. (Et foredrag holdt af og red. af Chr. Christensen i Kbh. den 26. Marts 1915.)

Christensen, C.:
ekstern link:Loven
Solidaritet d. 1. april 1916

Christensen, C.:
ekstern link: Forhandling eller direkte aktion?
FS (Fagtpositionens Sammenslutning), 1919, Kbh., 14s.

Christensen, C.:
ekstern link: Arbejderkvinden
Solidaritet 19. juli 1920.

Christensen, C.:
Moskva og Syndikalismen
Dansk kommunistisk Lærerklups Forlag, 1. udg.1921, Kbh., 35s.; 2. udg.,1968, (venstrekommunistisk gruppe) Kbh.

Christensen, C.:
40 Timers arbejdsuge – en oversigt over den internationale udbredelse og sociale begrundelse med særligt henblik på danske forhold
Syndikalistisk Ungdomsforbund, (særtryk af tidsskriftet “Arbejdet”), 1937, Kbh.,13s.

Erik Hansen (pseudonym for C.C.):
Hvorfor jeg nægter at være soldat
(skrevet som artikelserie i “Solidaritet” i 1917)
Norges Ungesocialisters Forbunds Forlag, 1918, Kristiania, 32s.

Christensen, C. (udrag fra En Rababa dreng vokser op)
ekstern link: christian christensen om fattigdom i 1887

Christensens, C.: 
ekstern link: En rabarberdreng vokser op
Hans Reitzel, 1961, s. 156

Christensens,, C.:
ekstern link:  Bondeknold og rabarberdreng
Hans Reitzel, 1962, s. 180

Henry Bruun

“Oprør i Rabarberkvarteret”
Historisk meddelelser om København, 1965, Kbh.,154-176 s.

Petersen, C. H.:
ekstern link: Redaktør Christian Christensen død
et 4 s. Manuskribt fra juli 1960 publiceret i “Arbetaren”.

Petersen, Carl Heinrich m.fl:
Christian Christensen og den danske syndikalisme
Modrtyk, 1980, Århus, 2 bind i alt 626s.

Dalsgaard Larsen, Keld:
ekstern link: Agitator eller digter? – Om Christian Christensens erindringsbøger
I: Arbejderhistorie, 1997, nr. 2. – S. 58-67, Med engelsk resume

Rytter, Bente
ekster link: En syndikalist i Sejs.
sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk

Tjørnehøj, Henning
ekster link: Syndikalisten Christian Christensen – en minderune
blovstroedkirke.dk

gravsted.dk

ekstern link: Christian Eli Christensen

Arbejderen
ekstern link: 12. januar 1882 – Christian Christensen fødes
12. januar 2006

leksikon. org
ekstern link: Christian Christensen

de.wikipedia
ekstern link: Christian Christensen (forfatter)ekstern link: Christian Christensen

Den Store Danske

Modkraft
ekstern link: Chr. Christensen