Anarkisme og tidsskrifter

Proletaren – Anarkistisk organ for Skandinavien
Nr.  1 2. feb. 1896, red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller Nr.  2 16 feb., red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.  3, 1. mar., red, P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller ,Nr.  4 ?, red, P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.  5 29. mar., red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr. 6 12. apr., red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr. 7 ? , red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.8 10. mai, red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.9 24 maj, red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.10 7. jun., red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.11 21 jun., red. P. Jensen, udg. og ekspedition J. Møller, Nr.12 ?, red og ekspedition J. Møller, Nr.13 19 jul. red. og ekspedition J. Møller, Nr.14 2. aug., red. og ekspedition J. Møller, Nr.15 16. aug., red. og ekspedition J. Møller, Nr.16 30 aug., red. og ekspedition J. Møller, Nr.17 13 sep., red. og ekspedition J. Møller, Nr.18 27 sep., red. og ekspedition J. Møller, Nr.19 11 okt., red. og ekspedition J. Møller, Nr.20 25 0kt., red. P. Jensen, ekspedition J. Møller;

Skorpionen – Anarkistisk Organ
Nr. 1, 1. maj 1905 red. Sophus Rasmussen, ekspedition J. Chr. Jensen; ,  Nr. 2. 24 maj red. Sophus Rasmussen, ekspedition J. Chr. Jensen,  Nr. 3,  27. jun. red. Sophus Rasmussen, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 4, 25. jul. red. Sophus Rasmussen, Nr. 5, 11. sep. red. H. P. Hansen, Nr. 6, 25. sep. red. H. P. Hansen, Nr. 7 16. okt. red. H. P. Hansen, Nr. 8, 31. okt. red. Sophus Rasmussen, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 9 udg. af en Kooperation, ekspedition Julius Samuelsen, 19. mar. 1906 red. Johs. Mortensen, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 10., 14. apr. red. Johs. Mortensen, ekspedition Julius Samuelsen,  Nr. 1 ,  24. jul. red. Sophus Rasmussen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 2 14. aug. Sophus Rasmussen- udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 3. 11 sept. Sophus Rasmussen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 4, 25.  sep. Sophus Rasmussen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen,  Nr. 5, 25. sep. Sophus Rasmussen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 6. 16. okt. red. J. Jørgensen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, Nr. 7, 30. okt. J- Jørgensen – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition Julius Samuelsen, Nr. 1. 1. juni 1907 Sophus Ramsusen – For Kritik af Samfundet, – udg. af en anarkistisk Agitationskomite, ekspedition H. P. Hansen,  Nr. 2. dec. Hans Nielsen – Anarkistisk Organ, ekspedition H. P. Hansen;

Anarkisten – Organ for Skandinavien
Nr. 1 feb. 1907 red. Johs. Mortensen og  udg. R. Neilsen, Nr. 2 mar red. og Johs. Mortensen og  udg. E.E Nielsen,  Nr.3 ? red. og udg. Johs. Mortensen, Nr. 4 ? red. og udg. Johs. Mortensen, 5 Nr.? red. og udg. Johs. Mortensen,, Nr. 6 mar. 1908 red. Jog udg. ohs. Mortensen, Nr. 7 14 aug. red. og udg. Johs. Mortensen,

Frihed – Anarkistisk organ for Skandinavien
Nr. 1, jan. 1909 red, Johs. Mortensen – udg. Anarkistisk Forening og  ekspedition. Eduart Nielsen, Nr. 2 feb. red. Johs Mortensen – udg. Anarkistisk Forening og ekspedition. Eduart Nielsen, Nr. 3 maj red. Johs. Mortensen – udg. Anarkistisk Forening og ekspedition. Eduart Nielsen (aftager til tidsskriftet Anarkisten)

Individet – Anarkistisk Organ for Skandinavien
Nr r.  1. Marts 1908, red. Hans Nielsen ekspedition H. Hansen

Vor Fremtid: Anarkismen
1909, Kbh., Hindenburg, Arthur Leopold, en særtryk af “Vor Fremtid”

Individualisten – Organ for Skandinavien
Nr. feb. 1912 red., H. P Hansen, ekspedition (for DK): H. P. Hansen

Den røde Krig
Den røde Krig blev udgivet af Ungsocialistisk Forening i perioden fra juni 1918 til juli 1921. Ungsocialistisk Forening var en altovervejende anarko-syndikalistisk organisation som arbejdede tæt sammen med Fagoppositionens Sammenslutning. Da et flertal i Fagoppositionens Sammenslutning besluttede at gå ind i Danmarks Kommunistiske Føderation i 1921 var Ungsocialistisk Forening imod beslutningen og fortsatte den selvstændige syndikalistiske bevægelse i tæt samarbejde med det anarko-syndikalistiske Syndikalistisk Propagandaforbund.

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 1, juni 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 1, juni 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 2, juli 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 2, juli 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 3, august 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 3, august 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 4, september 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 4, september 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 5, oktober 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 5, oktober 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 6, december 1918
ekstern link: Den røde Krig – 1. årgang, nr. 6, december 1918
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 2. årgang, nr. 1, januar 1919
ekstern link: Den røde Krig – 2. årgang, nr. 1, januar 1919
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 2. årgang, nr. 2, februar 1919
ekstern link: Den røde Krig – 2. årgang, nr. 2, februar 1919
Ungsocialistisk Forening

ekstern link: Den røde Krig – 2. årgang, nr. 2, martz 1919
Ungsocialistisk Forening

Solidaritet – Revolutionært Arbejderforbund
Det syndikalistiske blad ‘Solidaritet – Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark’ blev udgivet af Revolutionært Arbejderforbund, som var den sidste anarko-syndikalistiske udløber af Fagoppositionens Sammenslutning, hvis man ser bort fra det forsøg på at gendanne FS som fandt sted i 1936-37. Der udkom 6 numre af bladet i perioden januar-juni 1925.

ekstern link: Solidaritet – nr. 1, januar 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 1, januar 1925
Revolutionært Arbejderforbund

ekstern link: Solidaritet – nr. 2, februar 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 2, februar 1925
Revolutionært Arbejderforbund

ekstern link: Solidaritet – nr. 3, marts 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 3, marts 1925
Revolutionært Arbejderforbund

ekstern link: Solidaritet – nr. 4, april 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 4, april 1925
Revolutionært Arbejderforbund

ekstern link: Solidaritet – nr. 5, maj 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 5, maj 1925
Revolutionært Arbejderforbund

ekstern link: Solidaritet – nr. 6, juni 1925
ekstern link: Solidaritet – nr. 6, juni 1925
Revolutionært Arbejderforbund

Arbejdsløshedens Terror D.A.O.

Arbejdsløshedens Terror – 1. årgang, nr. 1, december 1931
D.A.O.

A+ B

Eget Forlag , Kbh. 1970, s. 33 (Antologi om den libertære tradition i dansk åndsliv Trods Andersen – i tidsskriftsform: P.A Hejberg, dr. J.J. Damp, Frederik Dreier, Grundvig, Georg Brandes, Sophus Rasmussen og Læge Leunbach)I alt kun én årgang med 4 numre.

Det nye samfund

Anarki (temanummer af “Det nye samfund”)
i:  Det nye samfund, 1978, nr 52, s 6-9

Dialog
Anarkistisk Føderation i Danmark

Sorte kors bulletin

Sorte kors bulletin  1973 1.
link: Sorte kors Bulletin (1973) STATEN SOM MORDER: VALPREDA-og PINELLI-sagen og dens baggrund.
Zenit/Dansk Sorte Kors, Kbh. 1973

Dansk Sorte Kors
Sorte Kors

ekstern link:Bulldozer nr. 1
Sorte Kors, forløber af ASOs blad “Direkte Aktion”

 Sorte Kors
ekstern link:Bulldozer nr. 2
Sorte Kors,forløber af ASOs blad “Direkte Aktion”

Sorte Kors
ekstern link: Bulldozer nr. 3
blad udgivet af Sorte Kors, og forløber af ASOs blad “Direkte Aktion”

Anarka

ANARKA udkom 3 gange: én gang om året over 3 år.
1. 1980, 2. 1981 og 3. 1982

FSF link: Anarka

AFID-dialog
AFID-nyhedsbrev
Kaos : Internt organ for Anarkistisk Føderation i Danmark

Anarkistisk Føderation i Danmark (AFiD)

Mælk og honning – Tidsskrift med anarkistisk holdning

Direkte Aktion ASO

Anarko-Syndikalistisk Organisation (ASO)
ekstern link: Direkte Aktion nr. 1, 1989 – ASO

ekstern link: Direkte Aktion nr. 2, efterår 1989 – ASO

ekstern link:Direkte Aktion nr. 3, vinter 1989-90 – ASO

ekstern link:Direkte Aktion nr. 4, sommer 1990 – ASO

ekstern link:Direkte aktion nr. 5, sommer 1990 – ASO

ekstern link:Direkte aktion nr. 6, vinter 1991 – ASO

ektern link:Direkte Aktion plakat1

Anarko-Syndikalistisk Organisation (ASO):  
ekstern link: Anarkistisk Økonomi
Artikle taget fra bladet Direkte kation

Direkte atkion – SF

FS
ekstern link:Direkte Aktion nr. 1 – FS
FS (Fagopositionens Sammenslutning)

FS
ekstern link: Direkte Aktion nr. 2 – FS
FS (Fagopositionens Sammenslutning)

Direkte atkion – LS

ekstern link: Direkte Aktion 1. årg. Nr 1.
Libertære Socialister

Ålborg Anarkisterne 
SABO – Anarkistisk Tidskift
ekstern link: Nr.1 Sabo

dan.anarchopedia
ekstern link: Sabot
ekstern link:Sabot intro til anarkisme

ekstern link:Nr.2 Sabo

ekstern link:Nr.3 Sabo

Alerta
ekstern link: Alerta

N.E.J
ekstern link: N.E.J Facebook

andet:

Børenmagt og -rock

Marcussen, Søren (red
)
Børnerock – Børneavisen Een for alle.
Børneavisen, Særnummer, Århus, 1981, s. 48, ill., 26 cm

Avisen – Med de rigtige meninger!

Nr. 1. Maj – Landsdækkende ballade blad
kbh.s, 199?, s. 24

Børneavisen – Villa Kulla villa
Kbh., 1992, s. 11 s

link: Børneavisen – Villa Kulla villa