14/2/19 VA-møde

sneil1sorthvid

Vesterbo Anarkisterne mødes igen i Bogcaféen Halmtorvet.

https://www.facebook.com/events/2433863696841237/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

27/1/19 Reception: anarkistiske & syndikalistiske kvinder

(In english below)

Med taler, bobbler, pindemadder & anarka-feministisk bogbod

Om udstillingen
En udstilling om kvinderne, der er og har været med til at ændre verden og kæmpet for mange sociale og politiske rettigheder.
Nogle rettigheder bliver taget for givet, mens andre stadig skal opnås. Vi har indsamlet billeder og teksterne fra forskellige skribenter, oversat fra flere sprog og sammenhænge, der skal vise at der har og er flere revolutionære kvinder end man lige tror.
Materialerne er indsamlet fra frivillige, og er et eksempel på hvordan man kan oplyse om græsrøddernes historie og nutidens kampe af feminister. For hver gang, den er blevet vist, har flere mennesker deltaget, forbedret og udvidet den.
Udstillingen er tidligere blevet vist i Zaragoza (Spanien), Tammerfors (Finland), Gävle, Göteborg og Stockholm (Sverige).

An exhibition about the women who are and have been part of changing the World and fought for many social and political rights.
Some rights have been taken as a given, while others still need to be achieved. We have collected pictures and texts from different writers, and translated from different languages and contexts, that show that there are and have been more revolutionary women than people think.
The items are collected from volunteers, and are an example on how to to inform about the history of the grass roots and contemporary feminists’ fight. Every time it has been exhibited, more people have taken part, improved, and expanded it.
The exhibition has previously been exhibted in Zaragoza (Spain), Tammerfors (Finland), Gävle, Göteborg, and Stockhold (Sweden).

https://www.facebook.com/events/514294192399588/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

3/2/19 Supekøkken og tøjindsamling

FNB43762234_1855856607797654_7653017575508410368_n

Supekøkken af Food Not Bombs Cph.

Vi skal igen mødes for at lave mad og give suppe og brød til gadens folk.

https://www.facebook.com/events/2000910456661107/

Huer, vanter og sokker til gadens folk.

FNB tager gerne imod donationer af: huer, handsker, … mindre tøjstykker som kan deles ud samtidig med suppe og brød.

FNB har ingen lagerplads og begrænset plads til tøj i cykeltraileren, og derfor er vores fokus på netop tøj der ikke fylder så meget, men varmer i vinterkulden.

https://www.facebook.com/events/348003579358185/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

BÖLL & PEN — flugt

BÖLL & PEN Den tyske forfatter Heinrich Böll (1917-1985) var emnet for Dansk PENs foredrag inden generalforsamlingen i Dansk Forfatterforenings lokaler den 6.03.2018. Det var PENs præsident Per Øhrgaard, der fortalte om den tyske nobelprismodtager (1972) med særlig vinkel på hans indsats for ytringsfriheden som præsident for PEN International 1971-1974 og for Tysk PEN 1970-72. […]

via BÖLL & PEN — flugt

“Böll havde været soldat hele verdenskrigen igennem. Hvis nogen forstod betydningen af fred, så var/ er det Böll. I politisk henseende var han anarkist, pointerede Øhrgaard.”

 

Skriv en kommentar

19. december 2018 · 18:54

1/11/18 Vesterbro Anarkisterne: møde

A3hvidstjernene2PDF: plakat1
Vi tager tråden op fra sidste møde:
1: evt et nyt propagandablad, nu hvor Orkanen ikke produceres længere. Flere anarkister i det offentlige rum. Fokus på hjemløshed. Flere plakater!
2: At gøre anarkismen til en legitim politiske bevægelse i befolkningens øjne.
3: Homofobi og racisme er vokset på det seneste, og der skal gøres noget konkret imod det. Kunne være politisk grafitti eller at hive klamme klistermærker ned.
4: Aktioner imod bureaukrati og aktioner for bedre behandling af arbejdsløse.
5: Når folk aktiveres til at blive anarkister, så skal vi også aktivere os selv, og give dem et sted og gå hen. Vi skal tilbyde et rum hvor man som nyligt i bevægelsen kan finde organiseret politisk handling.

Hvad gør vi nu?
Vi kommer til at fungere som en propagandagruppe. Vi vil fokusere på at lave plakater og bannere, og gøre anarkismen mere synlig i bybilledet og det politiske billede.

https://www.facebook.com/events/907908066065510/
https://www.dukop.dk/events/4544?locale=da

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

24/11/18 Food not Bombs – suppekøkken

FNB43762234_1855856607797654_7653017575508410368_nFNB skal igen mødes for at lave mad i KafaX og dele maden ud på til gadens folk på Vesterbro (Enghaver Plads og Istedgade, Halmtorvet).

Maden er gratis og vegetarisk

Mad bliver til beredte og serveres af folk der arbejder frivillige og bidrager selv økonomisk til aktionen. FNB er derfor altid afhængigt af din hjælp igennem f.eks. penge, mad, madlavning, omtale af vores begivenhed, .m.m.

Vi ses FNB CPH.
https://www.facebook.com/events/242996019715185/
https://www.dukop.dk/events/4545?locale=da

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

27/10/18 Vesterbro Anarkisterne -Opstartsmøde

A4.pngBROK ER IKKE NOK – ORGANISER DIG NÅR DU HAR FÅET NOK

For mange er anarki som begreb ensbetydende med kaos og katastrofer. For os betyder ordet anarki frihed under ansvar, solidaritet og gensidig hjælp. Det er en drøm om et radikalt ændret samfund, som er muligt at realisere når vi er mange nok, der ønsker dette.

Stater skærer ned på uddannelse, velfærd, bygger fængsler og fører krig. Markedets konkurrence, vækst og forbrugerisme skaber klimakriser og økonomisk elendighed. Det enkelte menneske oplever vilkårene i samfundet som isolering og tvang, dikteret oven fra og ned, i form af succeskrav og hårdt arbejdspres. Det er næppe autoriteterne på de bonede gulve i folketinget, eller i virksomhedernes chefkontorer, som oplyser om årsager og virkning af deres hærgen, da det er dem, der profiterer af det.
Det er os som lider under forholdene, der må mødes, for at finde ud af hvad, der er muligt at gøre sammen og hvad vi i vores lokalsamfund kan gøre for at skabe debat og kæmpe imod kapitalismen.

https://www.facebook.com/events/890559974483059/

https://www.dukop.dk/events/4250?locale=da

https://gatorna.info/threads/vesterbro-anarkisterne-opstartsmde-1725/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 — Federativs förlag

Motståndets Estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 Hur berättar man historia? Och hur gör man det för en i vissa fall svåravgränsad rörelse som den utomparlamentariska vänstern? Grupper har kommit och gått, andra organisationer och nätverk har funnits länge. Motståndets Estetik dokumenterar en rörelse genom nedslag i den utomparlamentariska vänsterns affischer, så att dessa…

via Motståndets estetik – affischer från utomparlamentarisk vänster 1970-2018 — Federativs förlag

Skriv en kommentar

8. september 2018 · 18:15

22/9/18 Gnu, Linux og free software workshop

gnulinux1

Bogcaféen Halmtorvet, Halmtorvet 54, st. tv., 1700, København V

Tid: 16:00 – 19:00

Come join us for an evening dedicated to
software freedom and technological cooperation.
Get an introduction to the world of Free (as in
freedom) Software, get some hands-on
experience with Free operating systems, or, if
you’re feeling adventurous, have your
smartphone and laptop liberated from the chains
of proprietary software, surveillance and
intellectual property.
https://www.dukop.dk/events/4256?locale=da

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

6/5/18 Hvorfor anarko-syndikaliske fagforeninger? Hvorfor IWA?

solfediwa1Søndag den 6. Maj får Bogcaféen Halmtorvet besøg af en anarko-
syndikalistisk kammerat fra Solidarity Federation (SolFed), der vil tale om fagforeningen, deres ideer og praksis i fht. deres arbejde lokalt og internationalt.
SolFed forbinder arbejdernes kampe for forbedringer i dag, med de langsigtede mål om at afskaffe staten og kapitalen. Disse institutioner fører an i menneskelig udnyttelse og undertrykkelse, samt den massive ødelæggelse af miljø og klima. Al den destruktion på baggrund af profit og hierarkier. Organisationen er del af International Workers Association (IWA).

OBS! Foredraget vil være på engelsk 

Begrebsafklaring 
Begrebet anarko-syndikalisme refererer til lønmodtager organisationer, som er baseret på principperne af selvbestemmelse, selvorganisering og solidaritet. Syndikalisme (fransk: syndikat = fagforening) blev skabt som reaktion på de socialistiske partiers og fagforeningers stigende reformisme i slutningen af 1900 tallet. Anarko-syndikalisme kombinerer kampen for socialisme med selvforvaltning på alle samfundets området og antistatslige synspunkter af anarkisme.

Anarko-syndikalisme i DK
I Danmark eksisterede der i nogle år en afdeling af IWA kaldet Anarko-Syndikalistisk Organisation(ASO). Der kunne være flere gode grunde til at prøve at skabe en anarko-syndikalistisk organisation igen. Der er f.eks. stor utilfredshed og rådvildhed hos lønmodtagerne. Dette skyldes årtiers neoliberalistiske forringelse af arbejdsmiljø og rettigheder: Flere og flere ansættes på korte ansættelseskontrakter med de forringelse dette indebærer i løn og rettigheder. Sociale nedskæringer som f.eks. dagpenge- og kontanthjælpsreformerne er lavet af skiftende regenereringer, forværrer livskvaliteten for de fattigste i samfundet.
LO/FTF/AC fagtop er ude af trit med virkeligheden. Uanset om der er tale om fejlvurderinger af dens indflydelse på socialdemokratiet og skiftende regeringen, som f.eks. ved lærerlockouten 2013, eller dens manglende fornemmelse af hvad lønmodtagerne faktisk har brug for, som viste sig ved de sidste overenskomstforhandlinger i den private sektor 2017, der indebar forringelse i forhold til arbejdstids-aftaler.

https://www.facebook.com/events/628860107506260/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized