2/12/17 Første møde i en anarkistisk oversættergruppe

oversætter-a.jpgIdeen er, at mødes i Bogcaféen Halmtorvet første gang nu her den 2. december kl. 14 for at se, om vi kan danne en gruppe af anarkistiske sprogfolk, som kan yde gensidig hjælp til hinanden.

Formålet med mødet er at se, hvem vi er, hvilke sprogområder vi dækker, hvilke tekster, pamfletter eller bøger vi arbejder på – eller gerne vil arbejde med – og hvordan vi kan hjælpe hinanden på vej, læse hinandens ting, give kritik osv.

Hilsen en oversætter
https://www.facebook.com/events/139289806841380/?active_tab=about

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

køb film og musik fra vores kammerater

Neben guten Wein, leckeren Tee und Kaffee, gibt es nun auch einige Filme und Poster von Sabcat Media im neuen Online-Shop der union coop // föderation.

via Filme und Poster jetzt im Online-Shop — Sabcat Media

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

En stemmeurne i Kbh. Kommune

stemmeurne1

Skriv en kommentar

9. november 2017 · 17:29

16/11/17 Reception for bogen Anarkismens Tid

22894385_1452531244781989_6730535229419060773_nVi inviterer til reception for bogen Anarkismens Tid, som er udgivet på Det Poetiske Bureaus Forlag. Der vil bl.a. være oplæsning fra bogen og vi sørger for forfrisninger og pindemadder i dagens anledning.

Umiddelbart skulle man ikke tro, at der fandtes nogen særlig kontakt mellem den anarkistiske teoretiker og ex-fyrste fra Rusland, Peter Kropotkin, og det største danske navn bag Det Moderne Gennembrud, kritiker og litterat Georg Brandes, men sandt er det alligevel.

Anarkismens Tid er en brevveksling mellem Peter Kropotkin og Georg Brandes, hvor vi finder hvert eneste brev som er blevet sendt mellem disse to. Det omhandler alt fra faglige emner som anarkismen og hvad det vil sige at være ‘en intellektuel’, men også det nære og endda kærlighedsfulde venskab, som opstår mellem dem.

Bogen tilbyder både et unikt indblik i det mere personlige liv for både Brandes og Kropotkin, som man ikke kan finde i deres mere offentlige og officielle værker – men også et indblik i de uenigheder der har været mellem dem, og forskellen på deres tankegange.

https://www.facebook.com/events/1984548588459338/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

12/11/17 Oplæg om den russiske revolution, “Intet glemt – intet tilgivet”

filmbogcafenokt.png

Vi har, i forbindelse med 100 årsdagen for den russiske revolution, et oplæg der hedder “Intet glemt – intet tilgivet”. Oplægget vil handle om situationen op til og under Oktoberrevolutionen, samt anarkistisk og rådskommunistisk opposition efter Oktoberrevolutionen.

Efter en kort pause (Her serveres gratis snacks, frugt og russisk sekt) tager vi en debat om emnet.

Oplægget holdes af Alfred & Inge fra Autonom Infoservice

https://www.facebook.com/events/704038546469700/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Autumn Construction Festival 14.-22. October 2017 — Makvärket

///Look below for english translation Kultur- og miljøkollektivet Makvärket har en lang og sprudlende tradition for byggefestivaler – og nu er det ved at være tid igen! I de dage som mange folk kalder efterårsferien skal vi slæbe, larme, grine, bygge, hoppe, spille og danse. Vi skal lave mad til hinanden og måske bruge […]

via Autumn Construction Festival 14.-22. October 2017 — Makvärket

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

7/10/17 FILM & OPLÆG – om liv & læring uden “traditionel skole”

befree_presskit_eng-billede for fb og plakat

Lør. d. 7 Okt. kl. 16 Halmtorvet 54 th.
Bogcaféen Halmtorvet

Hvad er den bedste måde, at forberede dine børn på livet? Skal de uddannes til at være fri eller autoritetstro?

Anna og Lucio traf en radikal beslutning
om deres datter Gaia’s uddannelse og lod hende forlade den “traditionelle skole” for, at prøve en anden tilgang, der respektere barnets tempo og interesser. Gaia deltager nu i et demokratisk projekt, hvor børnene har fået muligheden for at bestemme hvordan, hvornår, hvad de skal lære og selv styrer hvem de skal lære af. Ingen karakterer, ingen lektier ingen skolebænke …

https://www.facebook.com/events/1461595063935137/

filmbogcafenbefreeorbedead

PDF-plakat/halmtorvet-befreeorbedead

mere info befree_presskit_eng

Italienske trailer Figli della libertà – Documentario (2017) Teaser Italiano

hjemmeside for familiens mange projector: http://www.disimparare.it

Familien bag dokumentarfilmen fortaler om deres erfaringer på engelsk

Filmen er på italiensk med engelske undertekster

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Niels Kjær: Kristendom og anarkisme (med en annoteret litteraturliste)

plakatchristianiaoperaen23lille-ny(LAPTOP-4Q4H95SHs modstridende kopi 2017-07-14)

 1. Jeg er født i 1949. Gymnasietid i slutningen af 60’erne og universitetsstudier 1969-75. En tid med store omvæltninger og brydninger. Desværre endte ungdomsoprøret for mange i en forbenet marxistisk position. Allerede i gymnasietiden mødte jeg anarkismen og blev vaccineret mod den dogmatiske marxisme. Og senere på universitetet blev jeg gode venner med anarkisten Carl Heinrich Petersen.
 2. Hvad er anarkisme? Bruges ofte som et skældsord synonymt med uro, vold og kaos. Men det er helt forkert. Anarkister er ikke mere voldelige end andre mennesker, og de ønsker bestemt ikke kaos. (”Anarki eller kaos”). Anarkismen er en ”tredje vej” – et alternativ til liberalisme og socialisme. Vil forene det bedste fra begge, både lighed og frihed. Skepsis over for statsmagt, men også alle andre hierarkiske og autoritære systemer og organisationer som fx kirke og militær. Mange forskellige former for anarkisme, blandt andet ”kristen anarkisme”, ofte repræsenteret ved russeren Leo Tolstoj.
 3. Religioner behøver ikke at være dogmatiske og autoritære. Jeg er opvokset i hvad man kalder et kristent hjem – i et grundtvigsk miljø – og begyndte som ung at studere teologi. Nu vil mange mene, at religion og anarkisme er uforenelige, for er alle religioner ikke dogmatiske, og er Gud ikke indbegrebet af en almægtig, enevældig hersker? Nej, vil jeg sige. En religion behøver ikke nødvendigvis at være autoritær og dogmatisk, og Gud er måske slet ikke en enevældig despot – lige tværtimod.
 4. Jeg fornemmede som teologistuderende hurtigt, at der er en forskel på Jesus selv – og så den organiserede kristne kirke. Ligesom der op gennem kirkens historie hele tiden har været enkeltpersoner, små grupper og bevægelser, der har modsagt de store, etablerede kirker og har forsøgt at komme tilbage til den ”egentlige” Jesus. I middelalderen endte disse ”kættere” ofte på bålet. Nu bliver de typisk forsøgt stemplede som sekteriske. Men der har altid været, og der er heldigvis stadig troende, der ikke bare følger strømmen, men tænker og føler selv. ”Troens anarkister” som jeg plejer at kalde dem.
 5. I 1972 skrev jeg (i en alder af 23 år) en lille pjece ”Kristendom og anarkisme”, og den er nok anledningen til at jeg er blevet inviteret i dag. Min pjece er lidt ungdommelig og tidspræget. Jeg ville have skrevet den anderledes i dag, men grundtankerne i den kan jeg stadig godt stå ved. Jeg opfatter mig stadigvæk som en kristen anarkist. Og hvad er det så lige, at det betyder?
 6. Bibelen består som bekendt af mange forskellige ”bøger” – 66 er der i alt – foruden de apokryfe og ikke-kanoniserede skrifter. Og allerede i Bibelen møder vi både den autoritære og den anti-autoritære opfattelse af Gud. Det er en grundtanke i Bibelen, at Gud ønsker, at vi mennesker skal leve lykkeligt i fred med hinanden og med dyrene. Sådan var det engang, og sådan skal det atter blive. Men i tiden mellem Paradisets Have og det kommende Gudsrige er der hos de mange bibelske forfattere nogle meget forskellige opfattelser af, hvem Gud er, og hvad han ønsker af os. I 2.-5. Mosebog møder vi således den nidkære Gud Jahve, der giver love for alle menneskelivets forhold, og som strengt straffer alle lovovertrædelser. Det er på mange måder en autoritær og livsfjendsk Gud. På den anden side møder vi også hos de store profeter et håb og en drøm om et kommende samfund, hvor våben er overflødige og hvor retfærd, fred og godhed er i højsædet. Hos profeterne ønsker Gud ikke ofre og rituel lydighed, men derimod barmhjertighed.
 7. Det Nye Testamente handler som bekendt om Jesu liv og død – og om urkristendommens tid (dvs de første 50-70 år efter Jesu død). På denne tid var Palæstina besat af romerne, og Romerriget dækkede alle landområderne rundt om Middelhavet.
 8. Vi ved ikke så forfærdelig meget om Jesus med 100 % historisk sikkerhed. Han var en omvandrende prædikant med en discipelskare omkring sig. Han forkyndte, at Guds rige er kommet nær, han fortalte lignelser, og han døde på et kors. Det er det mest sikre, vi ved. Men hvis vi trænger lidt dybere ned i teksterne, tyder meget på, at Jesus hele tiden henvendte sig specielt til de mest udstødte grupper i samfundet: De fattige, de syge og dem med ”den forkerte tro”, fx samaritanerne. Til gengæld er Jesus kritisk overfor kejseren, kongen og stormændene, ligesom de religiøse ledere, præsterne og farisæerne må stå for skud. Men Jesus bliver aldrig bare sådan venstre-orienteret ”politisk korrekt”. Han kan nemlig også tage landsforræderne (fx tolderne) i forsvar, og han kan hjælpe en romersk officer, altså en militær-repræsentant for besættelsesmagten. Jesus gør kort sagt altid det uventede. Han vender tingene på hovedet. Han ophøjer de små – og han sætter fangerne i frihed.
 9. Jesus er ikke ideologisk anarkist, men hans handlinger er anarkistiske. Jeg kunne have lyst til at sammenligne ham med en fiktiv person, vi alle sammen kender, nemlig Pippi Langstrømpe. Hun er heller ikke politisk-ideologisk anarkist, men hun handler hele tiden anarkistisk.
 10. Jesus bliver dødsdømt som en politisk forbryder, og han bliver korsfæstet. Men hurtigt efter hans død står det klart, at hans ord og hans liv lever videre. Hans disciple danner en bevægelse, der vil videreføre hans budskab. De forventer, at Jesus meget snart vil komme igen, og Guds rige vil bryde endeligt frem.
 11. Men tiden går, og som det sker med næsten alt, hvad vi mennesker rører ved, så stivner Jesus-bevægelsen efterhånden og bliver til en særlig religion, en særlig kirke med love og regler. Der er nogle, der er inde, og nogle, der er ude. Og op gennem kirkens historie er der jo desværre utallige historier om kætterforfølgelser, heksejagte, korstoge, tvang og undertrykkelse. De store kirker bliver til absurde parodier på alt det, Jesus selv sagde og gjorde.                              Men der er – som jeg sagde før – også hele tiden personer og grupper, der genopdager det oprindelige budskab og forsøger at gå i Jesu fodspor.
 12. Personligt har jeg forsøgt at praktisere min egen kristen-anarkistiske overbevisning ved ”at have troens flamme i brystet” og ved at engagere mig i græsrodsbevægelser og arbejde på lokalt plan. I 21 år var jeg folkekirkepræstLyø, en lille sydfynsk ø, hvor jeg arbejdede på at bevare skole, arbejdspladser og færgeforbindelse. Det lykkedes i lang tid, men til sidst lukkede myndighederne på ganske få år både skole, præstegård, posthus og mange andre ting. (Sådan som det er sket rigtig mange andre steder i ”den hellige centraliserings navn”). Så flyttede jeg tilbage til Aarhus, hvor jeg stammer fra. I dag er jeg udmeldt af folkekirken og er kvæker, fordi jeg bedre kan identificere mig med kvækerdommens udogmatiske og fredsfremmende kristendom end med lutherdommen. Jeg bor på Langenæs og forsøger igen at arbejde for sammenhængskraft i lokalområdet. Sidder blandt andet i skolebestyrelsen og har lige været med-arrangør af Langenæs Kulturfestival.

Kristendom og anarkisme: En annoteret litteraturliste

Af Niels Kjær

Lev Tolstoj: Evangeliet kort fortalt (Eksistensen, 2016)

Den russiske forfatter Leo Tolstoj omtales ofte som en hovedskikkelse inden for den kristne anarkisme, også selv om han ikke selv kaldte sig anarkist. ”Evangeliet kort fortalt” indeholder Tolstojs genfortælling af Jesu liv og lære. Derved giver værket indirekte et indblik i Tolstojs egen kristendomsforståelse og etik. Et andet værk af samme forfatter er Leo Tolstoy: My Religion: What I Believe (Free Age Press, 2009).

Alexandre J. M. E. Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel (Imprint Academic, 2010)

Alexandre Christoyannopoulos er en førende britisk forsker inden for kristen anarkisme før og nu. I dette værk gennemgår han de bibelske argumenter for kristen anarkisme, belyser statens rolle i kirkens historie og gennemgår en række kristne anarkisters modsvar og vidnesbyrd. Et absolut hovedværk.

Alexandre Christoyannopoulos & Matthew S. Adams (eds.): Essays in Anarchism and Religion, Vol. I (Stockholm University Press, 2017)

Diverse artikler og essays om religiøs anarkisme, blandt andet Justins Meggitts essay ”Was the historical Jesus an anarchist? Anarchronism, anarchism and the historical Jesus”.

Jacques Ellul: Anarchie et Christianisme (Atelier de creation libertaire, 1988), Anarchy and Christianity (Eerdmans Publishing Co., 1991)

Den franske jurist Jacques Ellul sætter ikke lighedstegn mellem kristendom og anarkisme, men han argumenterer for, at den typiske anarkistiske kritik af kristendommen kun rammer den etablerede kirke og teologi, ikke det kristne evangelium. Omvendt bør de kristne læse de bibelske tekster med friske øjne og ikke afvise anarkismen, men forstå at den ligger tæt op af evangeliets grundtanke.

Niels Kjær: Kristendom og anarkisme (Eget forlag, 1972)

Min egen lille bog om kristendom og anarkisme er et tidligt dansk forsøg på en argumentation, der på mange måder ligner Christoyannopoulos’ og Elluls. Bogen påviser, at der i såvel Bibelen som i kirken findes både autoritære og anti-autoritære strømninger, men at Jesu egen forkyndelse og levevis rummer klart anarkistiske træk. Bogen er et ungdomsværk, og jeg ville sikkert udtrykke mig anderledes i dag, men selve grundtanken er klar nok.

Bogen kan downloades og læses på nettet her: https://archive.org/details/KristendomOgAnarkisme

Mark Van Steenwyk: That Holy Anarchist: Reflections on Christianity & Anarchism (Missio Dei, 2012)

Den amerikanske mennonit Mark Van Steenwyk påviser, at der findes anarkistiske impulser i både Bibelen og kirkehistorien, og han foreslår forskellige konkrete kristen-anarkistiske praksisser, fx ikke-vold, gave-økonomi og stilhed.

Trip York: Living on Hope While Living in Babylon: The Christian Anarchists of the 20th Century (Wipf & Stock Pub, 2009)

Amerikaneren Trip York foreslår en ny kristen praksis i forhold til staten, en praksis, der kan indgyde håb, allerede mens vi endnu lever i de bestående samfund.

Dorothee Sölle: Mystik und Wiederstand: ”Du stilles Geschrei” (Hoffmann und Campe Verlag, 1997), Dorothee Soelle: The Silent Cry: Mysticism and Resistance (Fortress Press, 2001).

Dorothee Sölle, som var en af de betydeligste tyske teologer i anden halvdel af det 20. århundrede, kaldte ikke sig selv for anarkist, men jeg ved fra personlige samtaler med hende, at hun følte sig nært beslægtet med den kristne anarkisme. Bogen er en fremragende fremstilling af mystikkens befriende potentiale og behandler blandt andet emner som fællesskab, befrielse, ejendomsløshed og ikkevold. Andre relevante bøger af Dorothee Sölle, som er oversat til dansk, er Lydighed og fantasi (Gyldendal, 1978), Henrejsen (Gyldendal, 1978) og Sympati: Om tro og samfund (Aros, 1980).

https://www.facebook.com/events/219575451907731/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

28/9/17 (Århus) Imod systemet siden Jesu tid

plakatchristianiaoperaen23lille-ny(LAPTOP-4Q4H95SHs modstridende kopi 2017-07-14)Suppe kl. 18 & foredragene kl 19.
– tre oplæg om anarki & tro fra forskellige perspektiver
Tre oplæg om de kristne, der tog og tager Jesu lære om modstand mod denne verdens ‘magter og myndigheder’ alvorligt i politisk forstand.
Oplægs holderne er:
Niels Kjær, Johannes Aakjær Steenbuch & sorte fane bloggeren
Artikler for nysgerie.
Niels Kjær: Kristendom og anarkisme
Johannes Aakjær Steenbuch: Imod systemet siden Jesu tid

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

musik for anarkister og dem der vil gerne blive det!

19.00 – Soup 20.00 – Concert with David Rovics You can listen to his music here: https://davidrovics.bandcamp.com/music You can read all about him here: http://www.davidrovics.com/media/ Facebook-event here The concert is donation based. For those who can afford it, we suggest to give at least 50 kr. We hope you will join us for a really nice […]

via David Rovics-Koncert — Makvärket

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized