Anarkisme og syndikalisme


link:
Splittelse i den anarkosyndikalistiske internationale (IWA)
autonominfoservice.net/2017/01/15
Andresen, Margrit og Bennetsen Erik:
Anarkismen: en bibliografi – (anarko)syndikalismen 1880-1980
Danmarks Bibloteksskole, 1980, i 2 bind, 121s.


Arildsen, Kaj:

Den politiske udvikling i den danske syndikalisme 1910-21 – set i internationalt perspektiv – specielt afsnit udarbejdet af Kaj Arildsen
Projekt i historie og samfundsfag ved Aalborg Universitetscenter Knytter sig til afhandling med samme titel udarbejdet af Majken Miller, Tanja Miller og Ingolf Bak
1981, 45s


Bang, Lisa m.fl.:

Fagoppositionens Sammenslutning (1910-21) – De danske syndikalister
Modtryk, 1975, Århus, 112s.

Bartram Jensen, Erik:
Arbejderbevægelsen i Viborg 1916-1920 – Et lokalhistorisk arbejde med forord af Carl Heinrich Petersen Arbejdernes Fællesorganisation i Viborg, 1981104 spalter, 21×30 cm

Bartram Jensen, Erik & Petersen, Carl Heinrich:
Arbejder i rød bevægelsen – Socialdemokratisk Forbund i Viborg 1885-1935/Syndikalister og Kommunister 1918-1922
AOF Viborg, 1986, Viborg, 42s, 21cm

Bech Tomsen, John:
Socialdemokratisk Ungdoms Forbund, SUF 1906-1921, specielt med hendblik på de organisatoriske brydninger 1914-20
i: Historievidenskab, Nr 8. 1976 (findes også som speciale)

Bille Larsen, Steen:
Venstreoppositionen i dansk arbejderbevægelsen gennem 100 år – med indragelse af den nyeste forskning
i: Gerd Callesen m.fl. (red): “Fremad og aldrig glemme”, 10 år års forskning i arbejderbevægelsens historie – Status og perspektiver
SFAH, 1981, s 160-179

Bruun, Henry
“Oprør i Rabarberkvarteret”
Historisk meddelelser om København, 1965, Kbh.,154-176 s.

Callesen, Gerd
ekstern link: Fra syndikalisme til kommunisme
i: Arbejderen, 16. september 2006

Christiensen, Bodil & Egon Petersen:
Arbejdsløsheds bevægelsen og fagoppositionen i Ålborg 1930-33
Ålborg Univeristet (Serie om arbejdsforhold og arbejdsmarked. Nr. 2.), Ålborg, 1978, 125s., ill

Christansen, Ernst:
Den revolutionære arbejderpresse 1918-1822
i: pressehistorisk Årbog, 1968, 67-83s.

Christensen, Jens: Splittelsen af dansk  arbejderbevægelse 1910-1930. Rapport til Nordisk konference under Nordisk Selskab for Forskning i Arbejderbevægelsens Historie.
(1976). 52 s. Utrykt, ABA

Christensen, Per & Hansen, Kjeld Steen:
En undersøgelse af forskellige propagandateorier med specielt henblik på en analyse
af de danske syndikalister ugeblad “Solidaritet”.
U
trykt speciale, 1976, Københavns Universitet, ABA, 197s.

DR/Linde, Amalie
link: Denne begivenhed er det tætteste Danmark har været på en rød revolution
dr.dk, 30. 4. 2016

Fuch Jensen, Irmelin & Augustesen, Ellen:
En Analyse af forholdet mellem socialdemokratiet/De samvirkende Fagforbund og den faglige opposition i Kbh. 1907-1908 med særlig henblik på Socialistisk Arbejderforening
Københavns Universitet, 1980, 116 + 40 s., utrykt

Gunnarsen, Leif
“Den Glemte socialisme”
i: Løn og virke, årg. 62, 1966, s76-78, ill

Hannibal Nielsen, Klavs
Brydning i den danske arbejderbevægelse 1908-1913 med særlig henblik på den syndikalistisk bevægelses start og første år.
utrykt speciale, 1974, Københavns Universitet, ABA

Hansen, Kjeld Steen og Christensen, Per:
En undersøgelse af forskellige propagandateorier med specielt henblik på en analyse af de danske syndikalisters ugeblad “Solidaritet”.
Kbhvns Universitet, 1976, s. 197, utrykt ABA

Hårup, Ove:
De socialistiske militærnægtere 1915-1919 – Et bidrag til belysning af den antimilitaristiske
kamp i arbejderbevægelsen

utryktspeciale, 1977, Københavns Universitet, ABA

Henriksen, Henrik Marius (Henrik Løve)

ekstern link: Henrik Løve

Hobsbawm, Eric j.:
link: I enhver arbejder er der en syndikalist, der forsøger at kæmpe sig ud
(avisartikel) Årbog for arbejderbevægelsens historie. – Årg. 9, 1979, -s.207-214

Internationale Arbejder-association (IAA)
link: IAA’s Program

ekstern link:  iwa-ait.org

Jensen, Preben L.:
Kampen mellem den revolutionære og reformsøgende socialisme i Denmark 1887-1893.
Kbhvns Universitet. 1975 s. 95

Jean-Martin
ekstern link: Syndikalisme – For socialisme og frihed

Kristian, Tom K.:
Arbejdspapirervedrørende arbejderbevægelsens historie i Danmark 1900-1958. Reformisterne, syndikalisterne, kommunisterne.
Kbhvns Universitet, 1980, s. 84, Utrykt, ABA

Kristensen, Kristian:
30’erne – strømninger i tiden
Odense Universitet, 1976, 19s. + bilag, utrykt, ABA

Knuds, Knud:
Dansk påske efter 1. verdenskrig – De faglige storkampe 1920-22
ABA, Årbog for Arbejderbevægelsens Historie Nr. 9, 1979, s.28-89

Køppen, Paul:
Det Danske Socialdemokrati 1884-90, herunder venstreoppositionen i partiet.
Århus Univeristet, 1967, s. 124 med bilag, Utrykt, ABA

Laubjerg, Anders:
Oppositionen i arbejderbevægelsen. Perioden under og omkring 1. Verdenskrig og 30´erne 1-2.
utrykt speciale, 1974, Københavns Universitet, ABA

Laursen, Per:
Syndikalismen i Danmark ca. 1919-21 med særlig henblik på udviklingen i Århus.
utrykt speciale, 1975, Århus Universitet, AB

Lauridsen, Søren K.:
Anarkismens idelogi og påvirkninger i dansk arbejderbevægelse 1869-1914
Esbjerg, 1971, s. 31 med bilag, Utrykt, ABA

Løngree, Per
link: For arbejderne er strejke nødvendighedens politik
information, 26. 7. 2016

Neo, Jacob (Mathiasse, Jakob)
Den antiautoritære fagbevægelse
i: Propaganda, nr. 14, 1998, s. 14-19

Mathiasse, Jakob
ekstern link: Venstrefløjen skal tilbage til skurvognen
1. marts 2011

Mathiasse, Jakob
ekstern link: Opråb fra skurvognen
27. oktober 2011

Mathiassen, Jakob
ekstern link: Syndikalismen i Denmark
Eget forlag, 2007, 31 sider (Hvis denne pcece koster mere end 20kr., så stjæl den)

Mathiasse, Jakob
ekstern link: BETON – Historier fra skurvognen:
Informations Forlag, s.2011, 176, ill,

Mathiassen, Jakob
ekstern link: Historier fra skurvognen
i: Arbejderen, 1. 3. 2011

Mathiassen, Jakob
ekstern link: Tankevækkende bog fortæller om livet set fra en skurvogn
i: Politiken, 17. 3. 2011

Mathiassen, Jakob
ekstern link: En stemme fra byggepladsen
i: Arbejderen, 1. 3. 2011

Mathiassen, Jakob
ekstern link: Den politiske kaste har glemt den almindelige arbejder
i: Kristeligt Dagblad, 1. 5. 2012

Mathiassen, Jakob
ekstern link: En håndværkers perspektiv 1
den2radio.dk, Udsendelse d. 15. – 21. 5. 2012

Mathiassen, Jakob
ekstern link: ‘Tæsk’ podcast om Globaliseringen set fra en skurvogn i København
optagelse Mødet’Tæsk’ i Hovedbibloteket d. 8. 11. 2012

Mathiasse, Jakob
ekstern link: Jeg tror, det er en politisk fyring«
modkraft, 20. 12. 2012

Mathiassen, Jakob
ekstern link: Arbejderklassens babelstårn
i: information, 5 3 2014

Mathiasse, Jakob &  Jensen, Klaus Buster
Østarbejde og social dumping i byggeriet
Informations forlag, 2014, s. 311

da.wikipedia
ekstern link: Jakob Mathiassen

Marcussen, Daniell:
ekstern link: Da syndikalisterne mødte Lenin
ekstern link: Da syndikalisterne mødte Lenin
ekstern link: Da syndikalisterne mødte Lenin
Ålborg, maj 2009, Universitets speciale

Mayler, Johan
ekstern link: Den praktisk klassekampsbevægelse (syndikalisterne 1910-20)
Socialistisk Arbejderavis, 9. nov. 1998 s.10


Nielsen, Axel:

ekstern link: Den syndikalistiske Bevægelse. Et Foredrag i Socialøkonomisk Samfund.
i: Nationaløkonomisk Tidsskrift | (1911 – 1920) | Bind 3. række, 20

Nielsen, Klavs Hannibal:
Brydninger i den danske arbejderbevægelse 1908 til 1913 med særlig henblik på den danske syndikalist bevægelse start og første år.
Kbhvns Universitet, 1974, s. 142, Utrykt ABA

Nielsen, Poul Vitus:
De tog, de fik, de otte timer – arbejsgivere og arbejdere, socialdemokrater og syndikalister i kampen om 8 timers arbejdsdagen
I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. – Årg. 22, 1992 – s. 263-313′

Olsen, Esben
ekstern link: Mangel på international solidaritet
i:information 21. juli 1998

Olsen, Jørgen & Schouby, Bjarne:
Reformpolitisk eller revolution. Kilder til belysning af brydning i dansk arbejderbevægelse 1908-22.
Fremad, 1973, Kbh.

Pedersen, Bjarne Frits:
Syndikalismen i Danmark og Sverige – perioden fra 1900 til 1920
Cand. phil. spec. indiv., 1998, Kbh.,1 bd.

Petersen, Carl Heinrich m.fl:
Christian Christensen og den danske syndikalisme
Modrtyk, 1980, Århus, 2 bind i alt 626s.

Quaade, Nete:
Udvikling indenfor Socialistisk Ungdomsforbund i Danmark 1904-1909
Kbhvns Universitet, 1975, s. 22, utrykt, ABA

Pouget, Emile 
ekstern link: Syndikalismens Basis
i:  Anarkismen – En antalogi, forlaget Rhodos, Serie Bibliotek Rhodos, 1970, s.132-137

Santillán, D. A. de:
ekstern link: Den libertære revolution
i: Anarkismen – En antalogi, forlaget Rhodos, Serie Bibliotek Rhodos, 1970, s.157-163

Schreiber Pedersen, Lars
ekstern link: Da politiet gik amok på Aaboulevard
Nørrebro NordVest Bladet, 6. august 2014

link: Dagens Golden Days-historie 15. september: Syndikalister på Frederiksberg
frederiksberg.dk, 5. 9, 2014

Sperling, Johannes:
En hilsen fra Johs Sperling
Eget forlag, 1971, 148s.

Strand, Michael
ekstern link: Hvad er syndikalisme
28, maj, 1998

Stræde, Therkel:
Fagbevægelse og fagopposition. Lager og Pakhusarbejdernes Fagforening og Forbund i København 1890-1925
Roskilde Universitetscenter, 1977, 460 s., utrykt speciale, ABA, RUC

Stræde, Therkel:
Syndikalisme blandt lager- og pakhusarbejder i Kbh.
ABA, Selskabet til Forskning i arbejderbevægelsens Historie, Årbog for Arbejderbevægelsens Historie Nr. 8.
1978, Kbh., 55-96s.

Stræde, Therkel:
»Socialistmarchen« i anarkistisk og syndikalistisk udgave
i: Arbejderhistorie, 1984, s. 15-24, med litteraturhenvisninger.

Stræde, Therkel:
Syndikaisten – organ for den revolutionære arbejderbevægelse i Danmark – Index til Syndikalisten 1909-1911

Kbh. universitet, Historisk institut, 1984, 65s., 30 cm

Stræde, Therkel:
Sex og syndikalisme
I: Siden Saxo, Årg. 2, nr. 2, 1985, – s. 25-30 ill

syndikalistisk1.maj.dk
ekistern link: Hvad er syndikalisme?

syndikalistisk1.maj.dk
ekstern ink: Afskaf kapitalismen og demokratisær økonomien

ekstern link: syndikalistisk1maj.dk

ekstern link: Syndikalstisk1.maj Facebook

Sørensen, Curt:
Fra syndikalisme til kommunisme : skitse af en udviklingslinie som afspejlet i den erklærede ideologi
Om Danmarks historie 1900-1920
(red.: Hans Chr. Johansen, Mogens N. Pedersen og Jørgen Thomsen), – vol. 110. – S. 283-296

Sørensen, Curt: 
ekstern link:  Den syndikalistiske ideologi i den danske arbejderbevægelse, ca. 1910-21
(Speciale i historie), Universitetsforlaget, Jysk Samling. Ny række VIIIM;
Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 8 (1968 – 1970) 3

Trier, Else:
Fagoppositionenssammenslutning i Danmark med særlig henblik på bevægelsens virke og indflydelse i perioden 1917/18-20.
Speciale til kandidateksamen, 1979, Kbh.,1bd.,

Warelius, Rikard
ekstern link: Revolutionen begynder ikke inden i os selv
skrevet af Rikard Warlenius den 17/5 2000. Fordansket af ”Sorte Snog” 13/12 2000.

Aarhus, Maria & Brun, Brigitte:
Den anden arbejderkulturen i Danmark 1880-1920 belyst gennem Christian Christensen forfatterskab
utrykt speciale, 1978, Århus Universitet, ABA

Wingender, Nete:
Socialdemokratisk Ungdomsforbunds tilknytning til den internationale revolutionære bevægelse 1914-1919 og betydningen heraf for ungdomsforbundets politiske udvikling med særlig henblik på dets forhold til Socialdemokratiet.
Kbhvns Universitet, 1977, 123 s.

Wugge Christiansen, Ole 
ekstern link: Syndikalistisk sit-in forløb roligt
modkraft.dk, 3. november 2008

Würtz, Sørensen, Jørgen:
Den socialistiske Ungomsbevægelse i Denmark frem til 1. Verdenskrig med henblik på de ideologiske brydninger indenfor Socialistiske Ungdomsforbund 1904-1909
Århus Universitet, 1976, s. 291, Utrykt, ABA

Würtz, Sørensen, Jørgen:
Udviklingen i den ungsocialistiske bevægelse i Danmark 1900-1910. En Undersøgelse af venstreoppositionen fremvækst i dansk arbejderbevgelse
i: Medd. forsk. arb., nr. 12., 1979, s. 4-24

Syndikalisme i Frankrig

Kruse, Alfred
ekstern link: Krisen i den franske Syndikalisme.
i: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 22 (1914) 1

Ullerup, Jørgen
ekstern link: Fankrig: Bondeleder lover varm sensommer
i: Jyllands-Postens, 11.08.03

Syndikalisme i Italien

Alf, Sofie G.
Den nye syndikalisme: de italienske metalarbejderes lønkamp 1972/73
i: Socialistisk politi, nr. 1, 1975, s 11-19

Syndikalisme i Tyskland

Internationalt Forum

ekstern link: Direkte aktion mod det fleksible arbejdsmarked
i: Gaia, Internationalt Forum (Interview med Roger og Folkert som er organiseret i ”Freie Arbeiterinnen und Arbeiter) Union”

Storr-Hansen, Anna
ekstern link: Hvem organiserer de uorganiserbare
i: Gaia, Internationalt Forum

se videre: Rocker, Rudolf
Souchy, Augustin

Syndikalisme i Norge

Bjørngrum, Jorunn:
ekstern link: Syndikalismen i Norge
i: Arbejderhistorie, 1999, nr. 2. – S. 52-66

Petersen, Charl Heinrich
Martin Tranmæll 85 år.
i: Demokraten 26.6.1964. (Optrykt under titlen: Rebellen Martin Tranmæl, s. 116-120 i Agitatorer og martyrer og s. 179-184 i Den glemte socialisme).

NSF – Norsk Syndikalistisk Federasjon

NSF
ekstern link: IAA resolutioner
NSF, 1923

leksikon.org
ekstern link:Syndikalisme

de.wikipedia
ekstern link: syndikalisme

dan.anarchopedia
ekstern link: anarko-syndikalisme
Strand: Hvad er syndikalisme?

leksikon.org
ekstern link: anarko-syndikalisme Den Store Danskeekstern link: Syndikalisme

Den Store Danske
ekstern link: Den revolutionære syndikalisme

Den Store Danske
ekstern link: direkte aktion

Den Store Danske
ekstern link: direkte aktion

leksikon.org
ekstern link: Aage Jacobsen

leksikon.org
ekstern link: Cole, George D. H

Den Store Danske
ekstern link: Fernand Pelloutier

aargang0.dk
ekstern link: Syndikalisternes svar: Nej tak til forhandlinger på rigsdagen. Ja tak til revolution!

aargang0.dk
ekstern link: Uroligheder i 1918

Syndikalister og anarko-sydikalister fra Denmark

se vildere: Christensen, Christian
Fritzner, Andreas
                          Petersen, Carl Heinrich

se videre: Anarko-Syndikalistisk Organisation (ASO)

se videre: Fagoppositionens Sammenslutning (20′er)

se videre: Fagoppositionens Sammenslutning (90′er)

Syndikalister og anarko-syndikalister fra hele verden

se vildere: Castoriadis, Cornelius (Paul Cadan)
Cole, George Douglas Howard
Durruti, Buenaventur

                         Freinet, Elise og Célestin                        
Hill, Joe
Johansson, Ingemar
Paz, Abel

se vildere: Anarkisme generelt

se videre: Anarkisme og syndikalisme-kritik

se videre: Industrial Workers of the World (IWW)

se vildere: Råds- og Venstrekommunisme

se vildere: Spanien

se videre: Sveriges Arbetares Centralorganisation

se videre: Syndkalistiska Ungdoms-förbundet

Gildesocialisme

Den Store Danske
se videre: Cole, George Douglas Howard

Den Store Danske
ekstern link: industrielt demokrati